Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Allmän kurs – grundläggande gymnasienivå riktar sig till dig som är färdig med grundläggande nivå och vill studera vidare på gymnasienivå. Här studerar du med andra vuxna i en hemtrevlig miljö för att få behörighet på grundläggande gymnasienivå så att du kan söka vidare till högskolestudier eller jobb.

 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Allmän kurs
Längd: Beroende på deltagarens behov – minst två terminer
Språk: Svenska
Studieort: Malmö
Kursstart: Januari och augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 500kr/termin
Internat: Nej
Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Utbildningens innehåll

Allmän kurs – grundläggande gymnasienivå riktar sig till dig som vill ha behörighet för att studera på yrkeshögskola eller högskola, eller bara vill friska upp dina kunskaper och få lite vägledning i vart du vill vidare. 

Hos oss läser du in dina gymnasiebetyg i en hemtrevlig och kreativ miljö på Persborgstorget i Malmö. Lärarna på skolan är engagerade och brinner för folkbildning och livslångt lärande. Alla är särskilt utbildade för att arbeta med vuxna studerande. Nhar mycket kontakt under dina studier, och tillsammans med din mentor sätter du upp en individuell studieplan så att du ska nå dina mål.  

På utbildningen Allmän kurs – Gymnasienivå ligger fokus på olika arbetssätt som förbereder dig för högskola och universitet, så att du känner dig redo att gå vidare till högre studier. Vi tränar på olika analysverktyg, redovisningsformer, grupparbeten och tematiskt arbete. Vi fokuserar extra på svenska språket för de som behöver.  

Utbildningen är på helfart och du studerar alla dagar i veckan. Vi vänder oss till alla från 18 till 99 som vill fördjupa sina ämneskunskaper, oavsett mål, och vi hjälper dig på vägen dit. Många gör inte bara en kunskapsresa hos oss, utan även en livsresa där man får med sig en ryggsäck med erfarenheter, bildning, minnen och vänner för livet. Ett av våra främsta mål är att våra deltagare ska lämna skolan som starka och självständiga individer.    

Utbildningsinnehåll

 • Svenska 
 • Engelska 
 • Matematik 
 • Naturkunskap 
 • Religion 
 • Historia 
 • Samhällskunskap 
 • Läsförståelse & hörförståelse  
 • Skriftlig och muntlig kommunikation 
 • Studieteknik 
 • Källkritik 
Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Utbildningens mål

 • Att bli klar med grundläggande gymnasiebehörighet. 
 • Att förbereda för vidare studier på högskolenivå.  
 • Att du vid utbildningstidens slut känner att du är kunnigare, tryggare och säkrare inför nästa steg. 
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

.

Hur vi jobbar

Vi anpassar mycket av utbildningen efter varje individ. Tillsammans med din mentor sätter vi upp en individuell studieplan utifrån din kunskapsnivå och dina mål.  

Vi jobbar gärna tematiskt med föreläsningar, gruppuppgifter och projekt. Vi gör studiebesök och utflykter, och har olika teman i undervisningen under olika perioder, och jobbar mycket med samarbete i olika former. Vi diskuterar aktuella saker som händer i samhället och bryter ibland undervisningen helt för att jobba med ett ämnesövergripande tema som politik, demokrati, tema USA eller något annat som är aktuellt. 

Vi är en folkhögskola och vuxenutbildning, vilket innebär att vi har friare ramar än ungdomsgymnasium och Komvux. Våra studerande har möjlighet att påverka innehållet i de olika kurserna och planerar tillsammans med lärarna. Det kan vara så att en termin inte ser likadan ut som någon tidigare termin.  

Eftersom vi jobbar med vuxna studerande formar alla deltagares livserfarenheter undervisningen. Vi fokuserar mycket på möten och samtal i klassrummet. Vi arbetar oss igenom olika examinationsformer och du får bland annat träna på analys, seminarium, redovisning med digitala hjälpmedel, skriva en labbrapport med mera. 

Vad du kommer lära dig

Hos oss lär du dig ämneskunskaper i ämnena svenska, engelska, matematik, religion, historia naturkunskap och samhällskunskap. I alla dessa ämnen jobbar vi med att stärka svenska språket för dem som behöver det.

Förutom fördjupade ämneskunskaper kommer du att öka dina kunskaper i källkritik, den demokratiska processen, skriftlig och muntlig kommunikation. Du kommer också utveckla matematiska färdigheter och logiskt tänkande, lära dig om hållbar utveckling, människan och samhället, nutidshistoria, perspektiv på existentiella frågor, olika livsåskådningar och världens religioner.

Vi lägger också mycket tid på att arbeta med studieteknik, så att du blir van att studera och känner dig redo för att fortsätta till vidare studier. Eftersom vi arbetar mycket med gruppuppgifter utvecklar du också din förmåga att samarbeta med andra. Dessutom kommer du att få arbeta mycket med att tänka kritiskt, och sätta ihop dina kunskaper med din livserfarenhet. Allt det här kommer du att ha stor nytta av oavsett vad du går vidare till i livet.

Du fördjupar och förbättrar

 • Ämneskunskaper  
 • Läsförståelse. Vi läser både skönlitterära böcker och facklitteratur/läroböcker. 
 • Samarbete och diskussion genom grupparbeten och redovisningar. 
 • Källkritik 
 • Datorvana och digitala kunskaper genom att arbeta med digitala läromedel och verktyg. 
 • Studieteknik  

Så här kan en vecka se ut hos oss:  

 • Måndag: 8.30 – 13.50 – Matematik, svenska, mentorstid, naturkunskap 
 • Tisdag: 10.20 – 15.30 – Eget arbete, engelska, religion 
 • Onsdag: 8.30 – 13.10 – Svenska, samhällskunskap och naturkunskap 
 • Torsdag: 10.20 – 14.30 – Eget arbete, studiebesök 
 • Fredag: 9.10 – 13.10 – Grupparbete, skönlitteratur, historia 

Arbetsuppgift Svenska 2 för allmän kurs gy: filmen Jätten 

Fördjupning i filmens uppbyggnad och den dramaturgiska kurvan 

Svara på följande frågor. Använd de begrepp som vi gått igenom när det gäller berättande, den dramaturgiska modellen och den dramaturgiska kurvan: 

 1. Vilken är filmens huvudkonflikt? 
 2. Finns det några sidokonflikter? Nämn någon eller några.
 3. Vilken är filmens huvudkaraktär?
 4. Finns det några sidokaraktärer? Berätta om någon eller några.
 5. Vilket är filmens anslag?
 6. Finns det några scener som används för presentation? Vilken/vilka?
 7. Ge några exempel på scener som visar fördjupning av konflikter och karaktärer i filmen.
 8. Ge några exempel på scener som visar upptrappning av konflikter i filmen.
 9. Vilken scen visar filmens klimax?
 10. När i filmen kan man säga att det sker en avtoning?
Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Att studera i Malmö

Välkommen till Folkhögskolan i Malmö

Vi är en hemtrevlig skola som ligger på Persborgstorget i Malmö. Vår skola har en mångkulturell och kreativ miljö, och du har nära kontakt med både lärare och klasskamrater.

Här jobbar vi tillsammans för att vi ska uppnå våra mål och skapa minnen för livet. Vi vill inte bara att du ska få studieresultat och behörighet när du studerar hos oss – här är din bildning och personliga utveckling ett lika viktigt mål 

På folkhögskolan i Malmö har vi stora möjligheter att anpassa utbildningen efter dina behov, din kunskapsnivå och dina framtidsplaner. Har du inte studerat på länge eller känner en ovana och osäkerhet är våra kurser ett bra steg in i yrkeslivet eller mot fortsatta studier. 

Vi fokuserar på att stärka svenska språket för de som behöver det, och våra lärare är särskilt utbildade för att arbeta med vuxna studerande. 

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna – Malmö

Hur ansökan går till

Ansökan görs digitalt, därefter blir du kallad via e-post till antagningstest på skolan.

Ansökan är öppen!

Antagningsvillkor​

 • Du ska vara minst 18 år
 • SFI D eller motsvarande
 • Grundläggande behörighet på grundskolenivå

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev där du skriver en kort text om dig själv och varför du vill studera, samt sådant som du tycker är bra att vi ska känna till om dig och dina behov när du studerar hos oss.   
 • Betyg från tidigare studier (t ex validerade betyg, grund, gymnasiebetyg) och eventuella andra utbildningar som du har studerat. 
 • Personbevis för studier (det beställer du från Skatteverket och det kostar ingenting – du går in på Skatteverkets hemsida där du hittar tjänsten). 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Skip to content