Personuppgiftsincident

Innehåll

Fler policys ⤴︎

Kontakuppgifter till Östra Grevie folkhögskola

 

 

Definition av personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident uppstår när de personuppgifter vi behandlar:

  • medvetet, omedvetet eller olagligt förstörs, förvanskas, försvinner eller ändras
  • när tillgång/åtkomst ges till någon som inte har behörigt tillgång till personuppgifterna
  • när personuppgifterna på ett obehörigt sätt röjs (obehörigt röjande)

Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att en individs rättigheter inskränks. Några exempel är diskriminering, identitetstöld, finansiell förlust, brott mot sekretess eller tystnadsplikt.

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har blivit förstörda, gått förlorade eller kommit i fel händer. Det är inte av betydelse om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

En personuppgiftsincident kan inträffa när någon kan ha kommit åt eller tagit del av uppgifter denne inte har behörighet till, som exempelvis

  • Någon har kommit över ett lösenord som gör att den skulle kunna logga in i system som behandlar personuppgifter.
  • Ett mail med känsligt eller extra skyddsvärda personuppgifter skickas till fel mottagare.
  • Ett glömt papper i skrivare som innehåller uppgifter om namn och sjukdomstillstånd.
  • En dator har fått skadlig kod som gör att obehörig skulle kunna komma åt personuppgifter.

 

När ska du rapportera en personuppgiftsincident?

Personuppgiftsincidenter rapporteras när medarbetare eller personuppgiftsbiträde (leverantör):

  • vet att det inträffat en incident
  • misstänker att det har inträffat en incident
  • ser en risk för att det kan inträffa en incident

Alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras så snart som möjligt efter upptäckt. Det gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad.

Östra Grevie Folkhögskola ska enligt lag anmäla vissa typer av incidenter till Datainspektionen. Incidenten i ovanstående e-tjänst, sedan gör en central grupp en bedömning av incidentens allvarlighetsgrad. Därefter rapporteras eventuellt incidenten till Datainspektionen, vilket ska ske inom 72 timmar från det att den upptäckts.

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud: qngnfxlqq@bfgenterivrsbyxubtfxbyn.pbz

 

Läs även mer om vår integritetspolicy på www.ostragreviefolkhogskola.com/integritetspolicy

 

Fler policys

Dataskydd

Dataskyddsförordningen och SchoolSoft SchoolSoft  Du får denna information med anledning av att dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft. Dina personuppgifter behandlas

Läs mer »
Visselblåsare

Policydokument för visselblåsarfunktion Visselblåsning En visselblåsarfunktion är en kanal där man ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang som

Läs mer »
Studeranderätt

Här hittar du information om regler och bestämmelser kring vad som gäller på Östra Grevie folkhögskola. Ladda ner texten SKOLANS

Läs mer »
Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter Denna dag, 2018-05-02, har följande policy upprättats för Östra Grevie folkhögskola.  Syfte  Vi värnar om din integritet.

Läs mer »
Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.ostragreviefolkhogskola.com. Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett

Läs mer »
Skip to content