Lärare Konst & design

Konst & design

Camilla Palm

Camilla är bildkonstnär bosatt i Malmö. Utbildad på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1996 – 2003, MFA och MA i Kunstteori og formiddling. Här på skolan

Läs mer >
Textil - Konst och design

Josabet Werkmäster

Josabet är textilkonstnär bosatt i Malmö med textiltryck som specialitet. Hon är utbildad i Textil konst och formgivning på Konstfack. Josabet har lång erfarenhet både av

Läs mer >
Fri Förberedande Konstlinje

Robert Moreau

Robert är utbildad vid Östra Grevie folkhögskolas målerilinje, Målar- och skulpturskolan Forum i Malmö, Konstakademien i Köpenhamn samt avslutade sin utbildning på Konsthögskolan i Malmö.

Läs mer >
Textil - Konst och design

Ulrika Thune

Ulrika är bosatt i Klörup någon mil från Östra Grevie, där har hon sin ateljé med vävstolen som redskap i sitt konstnärskap. Ulrika är utbildad på

Läs mer >
Fri Förberedande Konstlinje

Thomas Holm

Thomas är utbildad vid Beckmans och Gerlesborgsskolan i Stockholm samt Konstakademien i Köpenhamn och Stockholm. Han är verksam som målare och har ställt ut i

Läs mer >
Skip to content