Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Det här är en kurs för dig som vill fixa dina gymnasiestudier i en respektfull miljö med vuxna studerande.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Allmän kurs – gymnasienivå – behörighetsgivande
Längd: 2-6 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti/januari
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 600 kr/termin
Materialkostnad: 100 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

16 augusti: HT 2021 börjar
15 september: Ansökan till Allmän linje inför VT2022 öppnar
24-26 september: Konstgrafiklinjen ställer ut på Konstfrämjandet (Öppnas i nytt fönster)
December: Julmarknad
17 december: HT 2021 slutar

11 januari: VT 2022 börjar
Januari: Ansökan inför HT2022 öppnar
3 juni: VT 2022 slutar

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Utbildningens innehåll

På utbildningen Gymnasiekurs för vuxna ligger fokus på att studera de gymnasiegemensamma ämnena, alltså de ämnen som krävs för att du ska kunna fortsätta dina studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet – eller helt enkelt öka dina möjligheter att få arbete.

Vi arbetar med de gymnasiegemensamma ämnena inom ramen för olika teman med dagsaktuella kopplingar (se rubriken Exempel på tema härunder). Detta gör vi för att du ska känna att ämnena är förankrade i samhället och för att du ska kunna få fokusera på en uppgift i taget istället för sju olika. Som kursdeltagare är du också med och påverkar temats inriktning och examinationsformer.

Vi lägger stor vikt vid ditt lärande och din utveckling och använder därför andra metoder än traditionella prov och förhör för att mäta dina kunskaper och färdigheter: samarbete, samtal och analys är viktiga inslag i vår utbildning.

Det som gör den här utbildningen speciell i förhållande till andra, är att du din första termin har ämnet Framtid och utveckling. En gång i veckan träffar du och de andra nya deltagarna på utbildningen våra studie- och yrkesvägledare/pedagoger. Tillsammans med dem undersöker ni vad ni tycker om, drömmer om, skulle vilja ha som framtida mål och vart ni vill att studierna ska leda.

De som studerar på Gymnasiekurs för vuxna är i alla åldrar, och en del har aldrig tidigare studerat på gymnasienivå medan några har studerat flera år på andra skolor. Alla har olika bakgrunder, förutsättningar och drömmar men samma mål – att bli färdiga med gymnasiet.

Ämnesstudier och tillval

Alla behörighetsgivande ämnen läses alltså under de ämnesövergripande temastudierna. Vi erbjuder dock också färdighetsträning i ämnena matematik och engelska.

Utöver det erbjuder vi ämnet Odling, samt tillval i Matematik 2.

Gymnasiekurs för vuxna koncentreras kring studier i de gymnasiegemensamma ämnena, men också på träning i att samarbeta, analysera, lyfta blicken och att vara nyfiken. 

Utbildningsinnehåll

Utbildningsinnehåll

 • Svenska 
 • Engelska 
 • Matematik 
 • Samhällskunskap 
 • Historia 
 • Framtid och utveckling (endast nya kursdeltagare  första terminen) 

 

Tillval

(Det är obligatoriskt att ha ett tillval per termin) 

 • Matematik 2
 • Odling
 • Konversationsengelska (samtliga block) 
 • Odling (samtliga block) 
 • Mediaproduktion (1 block/termin) 
Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Utbildningens mål

 • Att du skaffar grundläggande behörighet.
 • Att du blir aktiv i och tar ansvar för ditt eget lärande
 • Att du vid utbildningstidens slut känner att du är kunnigare, tryggare och starkare som människa och dig själv.
VAD MAN LÄR SIG

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Eftersom folkhögskolan är en egen utbildningsform är vi inte bundna av centralt fastställda kurs- och läroplaner.

Du, som deltagare, kommer att vara med och påverka hur studierna utformas vilket resulterar i att delar av utbildningen förändras varje termin.

Hur vi jobbar

Vårt fokus ligger på din utveckling – och att du tillsammans med dina kurskamrater ska hitta verktygen att ta ansvar för ditt lärande. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, samtal och samarbetsförmåga, likväl som din förmåga till analys och överblick över de ämnesområden vi arbetar med. I slutändan kommer varje deltagare att ha med sig all den kunskap som Skolverket efterfrågar – och lite till.

Genom vår arbetsform, ämnesintegrerad tematisk undervisning, kommer du på ett naturligt sätt arbeta för ett aktivt lärande som kommer att gynna dig vid studier på högre nivå, men även i arbetslivet. Genom att de olika ämnena integreras med varandra kommer du inte bara att lära dig de olika ämnenas delar utan även hur de kan användas tillsammans och hur du kan nyttja dina kunskaper. Detta arbetssätt skapar en tydlighet i utbildningen som också stämmer överens med hur vi bedömer det du gör under utbildningen.

Vad du kommer lära dig

Vi följer Skolverkets instruktioner för vad du som studerande behöver veta och kunna i varje ämneskurs som hör till grundläggande behörighet. För att förbereda dig för vidare studier och arbete så jobbar vi också mycket med din förmåga att samla in och tolka källmaterial, referera till källor, formulera dig muntligt och skriftligt och inte minst att samarbeta, hålla deadlines och ta ansvar för dina studier.

Alla studerande får lära sig Microsoft Office-programmen, framför allt Word och Powerpoint.

I undervisningen ingår

 • Föreläsning
 • Hemtenta
 • Muntlig presentation
 • Seminarium
 • Projektarbete i grupp
 • Enskilt arbete
 • Rapporter och uppsatser

Exempel på hur en vecka i exempeltemat Mänskliga rättigheter hade kunnat se ut. Raster ingår, men är inte utmärkta.

Måndag

9.00 Genomgång: Mänskliga rättigheter idag – var står vi?
10.20 Diskussioner kring utmaningar och förutsättningar för mänskliga rättigheter

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Ämnesstudier i engelska och matematik + Tillval: Matematik 2

Tisdag

9.00 Mänskliga rättigheter idag – var står vi? Film och diskussion kring aktuella frågeställningar
10.50 Diskussionsseminarium – mänskliga rättigheter idag

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Föreläsning + informationssökning: Utmaningar som ställer mänskliga rättigheter på ända? En blick på pandemin och klimatkrisens påverkan på världsläget

Onsdag

9.00 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar: Introduktion till uppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden
10.50 Genomgång: Att läsa och förstå statistik kring omvärlden – en introduktion

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Framtid och utveckling (endast för de som går första terminen)

Torsdag

9.00 Att läsa och förstå statistik kring omvärlden – en introduktion
10.20 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar: Arbete med uppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden.

12.00-12.45 Lunch

Tillval: Odling

12.45-15.00 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar: Arbete med uppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden

Fredag

9.00-12.00 Ämnesstudier i engelska och matematik + Tillval: Matematik 2

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar. Redovisnings-seminarium

Mänskliga rättigheter – igår, idag, år 2100

Genom att få förståelse för hur tankarna på människovärde och människans rättigheter sett ut historiskt och kulturellt, så utmanas deltagarna att visionera om framtiden för mänskliga rättigheter. Vad händer i vår samtid och under de närmsta åren som gör att förutsättningarna förändras för mänskliga rättigheter? Finns det något som är viktigare än mänskliga rättigheter?

Temats slutuppgift går ut på att deltagarna i grupp ska skapa en bild av hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut år 2100.  Finns de? Hur mår de? Har de förändrats? Denna bild kan redovisas på flera olika sätt – t.ex. i form av ett arbete, en presentation, ett rollspel eller kanske en utställning.

Uppgiften kräver att grupperna bottnar i sin samtid och kan använda historiska händelser, fakta och statistik för att måla upp en trovärdig eller i alla fall konsekvent vision av den nära framtiden.

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område
Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Hur ansökan går till

I din ansökan skickar du med betyg från grundskola och eventuella andra skolor på gymnasienivå som du har studerat på 

Du skickar också in ett personbevis för studier (det beställer du från Skatteverket och det kostar ingenting – du går in på Skatteverkets hemsida så hittar du tjänsten) 

Skriv en kort text om dig själv och varför du vill studera, men också om det finns sådant som du tycker att det är bra att vi vet om dig och dina behov när du studerar. 

Ansökan till vårterminen är nu öppen!

Antagningsvillkor​

Grundskolebehörighet
Minst 18 år gammal

I din ansökan ska du bifoga:

 • Betyg
 • Personbevis för studier
 • Kort text om dig själv

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Allmän kurs – Gymnasiekurs för vuxna

Lärare

Skip to content