Textil – Konst och Design

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Textil – Konst och Design

Kursen Textil – Konst och Design, riktar sig till dig som vill arbeta med textil. Med två huvudtekniker – vävning och textiltryck – undersöker vi materialets mångsidiga uttrycksmöjligheter och det egna estetiska och konstnärliga skapandet.

Utbildningsform

För dig som vill söka till en högre utbildning inom konst och design får du här en god förberedelse för fortsatta studier. Du som redan har erfarenhet och vill direkt ut i yrkeslivet är utbildningen en möjlighet till fördjupning och utveckling. Utbildningen har sin inriktning på textil konst och formgivning med syfte att utveckla din konstnärliga och hantverksmässiga förmåga. Undervisningen bedrivs inom området konst, konsthantverk och design där den konstnärliga processen och din egen individuella utveckling ges stort utrymme.

Textiltryck och vävning är de två huvudteknikerna. I det får du grundläggande kunskaper genom både praktiska och teoretiska övningar. Uppgifterna är ofta utformade så att du kan arbeta utifrån dina egna intressen och kompetens. För alla som går på Östra Grevie Konst och Design ingår teckning och kroki. Skolan bjuder också in föreläsare och gästlärare som ger dig kunskap inom både historiska och dagsaktuella ämnen.

Textilsalen fungerar både som ateljé och verkstad som du har tillgång till varje dag från klockan 6.30 – 23.00. Likaså gäller för screenverkstan och färgeriet som ligger i angränsande byggnad.

Undervisningen

Utbildningen är tvåårig och har ett mer styrt första år med tekniskt fokus och ett andra år med större frihet där egen reflektion och personligt ställningstagande är viktiga delar av undervisningen. Under båda åren tränas du i att utveckla dina idéer och du får metoder och verktyg för att arbeta i konstnärliga och kreativa processer. Vi jobbar med textil utifrån flera sammanhang och försöker genom olika uppgifter och projekt belysa det textila områdets stora bredd och möjligheter. Utöver tryck och väv ingår också färgning i utbildningen. Andra textila tekniker finns också med, men kan variera beroende på egna individuella val eller uppgiftens och projektets karaktär.

Våra lärare är välutbildade och själva verksamma inom sina undervisnings-områden. På Textil undervisar två lärare som ser din personliga utveckling och ditt konstnärliga mål som centralt. Det finns ingen fastställd kursplan då vi ständigt utvecklas och håller oss à jour med vad som händer och lyssnar på vad du som studerande vill uppnå.

För dig som går Textil är det teckning tre timmar en dag i veckan där vi varvar modellteckning, komposition, perspektiv, materiallära och andra, för det estetiska uttrycket viktiga pusselbitar. Under delar av läsåret erbjuds även öppen kroki. Gemensamt för alla på Östra Grevie är konsthistoria och andra föreläsningar med aktuella ämnen inom konst och design. Under året erbjuds valbara workshops och externa projekt som du kan delta i. Studerandegruppen är relativt liten och intim samt i vilken både ettor och tvåor blandas. Antalet ettor som antas beror på hur många kursdeltagare som väljer att studera ett andra år. På Textil är vi sammanlagt 14 stycken. Urval av ansökningar sker genom granskning av arbetsprover och medföljande skriftlig motivering.

Studieresor

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Efter textilutbildningen

Östra Grevie Textil har mycket goda resultat när det gäller studenter som går vidare till högre utbildning. Av de som söker är det är en stor andel som kommer in direkt, övriga som vill in på en högre utbildning kommer oftast in inom tre år. Varje år går elever vidare till;

Utbildningar i Sverige

Textilhögskolan i Borås,HDK, Göteborgsuniversitet, Konstfack, Steneby, Göteborgsuniversitet, Beckmans,HV skola,IKDC,Linnéuniversitetet,Lärarhögskolan, Göteborgsuniversitet, Arkitektskolan, Lunds universitet,Malmö högskola

Utbildningar utomlands

KADK (fd Danmarks designskola) ,Chelsea college of Art and Desig,University of Brighton,Brighton City University,Wimbledon College of Art

Yrkesområden

Textilkonstnär/ Bildkonstnär, Designer, Slöjd och konsthantverk, Modebranchen, Lärare/pedagog

En del känner sig helt redo att starta egen verksamhet direkt efter sina två år på Textil på Östra Grevie. Man har då oftast med sig kunskap och erfarenhet in i utbildningen. Vissa har redan en yrkesroll, men vill fördjupa sin textila kunskapAndra har helt andra syften med sin tid på Östra Grevie och väljer efteråt andra inriktningar inom ekonomi, pedagogik, projektledning och vård. Med sig från Östra Grevie har de en värdefull träning i kreativa processer och sin egen personliga utveckling.

 

Vill du ha en inriktning och specialisering av konst och design inom det textila fältet? Då är TEXTIL – konst och design på Östra Grevie folkhögskola något för dig!

Ekonomi

Studier på Textil Konst och Design berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 2450 kr / termin för visst kursmaterial, mindre underhåll av inventarier, en del studieresor, kurslitteratur, material till olika workshops mm. Ytterligare materialkostnader tillkommer till bland annat tryck- och vävmaterial, utskrifter, utställningar, portfolio mm.

Terminsavgift för samtliga kursdeltagare Östra Grevie folkhögskola. 
I terminsavgiften ingår vissa gemensamma måltider, (ex välkomstlunch, jullunch, avslutningsfika) förmiddags- och eftermiddags kaffe/te/juice i matsalen måndag-fredag, försäkring med mera, 500 kronor.

OBS! Alla kostnader är per termin.

”En textilutbildning i Skåne gjorde att jag hittade rätt karriärväg” – möt Magdalena Jessen

[/cmsmasters_text]

Fakta om utbildningen
Lärare
Gästlärare

Varje termin har vi gästlärare på Textil som vi väljer utifrån dagsaktuella ämnen eller gruppens önskemål.