Konst & Design

Vill du arbeta med Konst och design i olika former? Kanske söka vidare till konstskolor så som Konstfacket, Malmö Acadamy of Art, HDK eller Beckmans? Läs en av våra sex förberedande konstutbildningar i Östra Grevie! 

Ansökan öppnar 1 feb

Vill du arbeta med Konst och design i olika former? Kanske söka vidare till konstskolor så som Konstfacket, Malmö Acadamy of Art, HDK eller Beckmans? 

Läs en av våra sex förberedande konstutbildningar i Östra Grevie!

Vilken utbildning är du intresserad av?

"Det spelar ingen roll vad du kan innan – det viktigaste är viljan att lära sig"

FIlmat av Grafisk design – Nya media alumni Tim Jedeur Palmgren

Att läsa konst och design på Östra Grevie folkhögskola

BARA 17 MINUTER MED TÅG FRÅN MALMÖ håller de sex konst- och design-utbildningarna till, i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, och mycket mer, ett välutrustat snickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

Studieresor och utställningar

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker intressanta aktörer. I flera år har vi till exempel deltagit i Sweden International Design Festival som sker i maj.  

Vartannat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Gemensamma utbildningsinslag för alla Konst & Design-utbildningar

VÅR UNDERVISNING ÄR TILL STORA DELAR PROJEKTBASERAD. Studierna är uppdelade i kurser som löper över varje termin där praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, föreläsningar, workshops, och kursmoment så som portfolio och artistbook– och utställningsproduktion, djupare kunskaper i modellteckning, krokis, skiss och skulptural gestaltning.

I studierna ingår också studiebesök, intressanta gästlärare samt individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete och slututställning

Händer som gör keramik med lera
Keramiksalen

För alla på Konst & Design

På alla våra konst och design-utbildningar kan du välja mellan gymnasial eller eftergymnasial nivå. Väljer du att gå på den eftergymnasiala nivån ingår flera av följande moment: fördjupade projektarbeten, presentation, portfolio, stipendieansökningar, samt praktik och eget företagande. I åk 2 genomförs även ett självständigt projektarbete och en slututställning.

Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Du kan då ansöka om att läsa vår utbildning på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Våra verkstäder

Vilka utbildningar som har tillgång till vilka verkstäder skiljer sig lite. Se enskilda utbildningssidan för mer information!

Våra lokaler

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, mörkrummet och fotostudion, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. 

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Man sitter vid skrivbord och skissar
Skip to content