Konst & design

Vill du arbeta med Konst och design i olika former?
Kanske söka vidare till konstskolor så som Konstfack, Malmö Acadamy of Art, HDK eller Beckmans? Läs en av våra fem förberedande konstutbildningar i Östra Grevie! 

Vill du arbeta med Konst och design i olika former? Kanske söka vidare till konstskolor så som Konstfack, Malmö Acadamy of Art, HDK eller Beckmans? 

Läs en av våra fem förberedande konstutbildningar i Östra Grevie!

Vilken utbildning är du intresserad av?

"Det spelar ingen roll vad du kan innan – det viktigaste är viljan att lära sig"

FIlmat av Grafisk design – Nya media alumni Tim Jedeur Palmgren

Att läsa konst och design på Östra Grevie folkhögskola

BARA 17 MINUTER MED TÅG FRÅN MALMÖ håller de sex konst- och design-utbildningarna till, i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, och mycket mer, ett välutrustat snickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

Studieresor och utställningar

Varje läsår gör vi studieresor då vi bland annat besöker intressanta aktörer. I flera år har vi till exempel deltagit i Sweden International Design Festival som sker i maj.  

Vartannat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Gemensamma utbildningsinslag för alla Konst & Design-utbildningar

VÅR UNDERVISNING ÄR TILL STORA DELAR PROJEKTBASERAD. Studierna är uppdelade i kurser som löper över varje termin där praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, föreläsningar, workshops, och kursmoment så som portfolio och artistbook– och utställningsproduktion, djupare kunskaper i modellteckning, krokis, skiss och skulptural gestaltning.

I studierna ingår också studiebesök, intressanta gästlärare samt individuell handledning. 

Läser du på den tvååriga eftergymnasiala inriktningen avslutas utbildningen med ett självständigt projektarbete och slututställning.

Händer som gör keramik med lera
Keramiksalen

För alla på Konst & Design

Våra verkstäder

Vilka utbildningar som har tillgång till vilka verkstäder skiljer sig lite. Se enskilda utbildningssidan för mer information!

Våra lokaler

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, mörkrummet och fotostudion, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. 

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Man sitter vid skrivbord och skissar

Ansökan i Schoolsoft

Rangordna dina val genom att markera kursen och dubbelklicka i någon av fälten i kolumnen ”Val”.

Personbevis ska bifogas med ansökan. Logga in på Skatteverket med BankID här, ➞ välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Vi erbjuder två olika inriktningar när du söker våra Konst & design-utbildningar

Den ettåriga gymnasiala, eller den tvååriga eftergymnsiala. 

Här kan du läsa mer om de generella skillnaderna. 

Nedan hittar du även en tabell över skillnaderna.

 • För dig som vill ha en grundläggande förståelse för konstformerna. Du kan söka denna kurs oavsett om du läst klart gymnasiet eller inte.
 • Du får teoretiska kunskaper och hantverksmässiga färdigheter och ges verktyg för att utveckla din konstnärliga och hantverksmässiga förmåga.
 • Genomgångar från grunden teoretiskt och praktiskt i olika tekniker.
 • Utforska ditt konstnärskap med tyngdpunkten på teknikerna.

Antagningsvillkor: Du behöver inte ha grundläggande behörighet från gymnasiet. Om du har grundläggande behörighet från gymnasiet och är intresserad av att gå en baskurs kan du också söka denna kurs på gymnasial nivå. Urval görs baserat på arbetsprover.

 • Du kanske redan har erfarenhet av och vet att den valda konstformen är ditt fokusområde och vill fördjupa dig. Detta är dock inget krav.
 • Du har möjlighet att delta i teoretiska och praktiska genomgångar som du behöver för din konstnärliga utveckling.
 • Du får fördjupning i mer avancerade tekniker.
 • Möjlighet till praktik.
 • Du får verktyg och kunskap för att utveckla din konstnärliga och även yrkesmässiga förmåga.
 • Utbildningen har en yrkesförankring med praktiska genomgångar av portfolio, ekonomi och eget företagande.

Antagningsvillkor: Du behöver ha grundläggande behörighet från gymnasiet. Urval görs baserat på arbetsprover.

 • Valbart påbyggnadsår.
 • Projektår utifrån en projektplan du tar fram i samråd med lärarna.
 • Föreläsningar med fokus på yrkesrollen, gästlärare, valbara ämnen t.ex. praktik.
 • Fördjupning i portfolio, ekonomi, eget företagande.


Antagningsvillkor: Du behöver ha gått år 1 på kursen för att vara behörig till år 2. Du behöver ha grundläggande behörighet från gymnasiet. Vid urval tittar vi på din studietid under år 1 samt en projektplan som du tar fram i samråd med lärarna.

Arbetsprover & ansökningsvillkor

Ansökningsvillkoren och arbetproverna finner ni på utbildningarnas egna sidor. De skiljer sig åt mellan utbildningarna.

Årets arbetsprov finns tillgängligt under ansökningsperioden 1 februari – 30 april. 

Skip to content