Konst & Design

De sex konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder. 

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustasnickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter. 

Utbildningar

Östra Grevies Konst & Design-utbildningar

Nyheter från Konst & design

21 maj – 8 Juni –

Östra Grevie folkhögskola gästar Göteborg! Välkomna till SAMMANSVÄRMNING...

Berlinmuren

Studieresor och utställningar

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. 

Vartannat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Gemensamt för alla Konst & Design-utbildningar

Undervisningen på Konst & Designutbildningarna är till stora delar projektbaserad. Studierna är uppdelade i kurser som löper över varje termin där praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, föreläsningar, workshops, kursmoment som handlar om specifika metoder inom till exempel portfolio och artistbook- och utställningsproduktion, djupare kunskaper i modellteckning, krokis, skiss och skulptural gestaltning.

I studierna ingår också studiebesök och gästlärare samt individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete och slututställning.

För alla på Konst & Design

På alla våra konst och design-utbildningar kan du välja mellan gymnasial eller eftergymnasial nivå. Väljer du att gå på den eftergymnasiala nivån ingår fler av följande moment: praktik, fördjupade projektarbeten, presentation och eget företagande, samt portfolio, webbdesign och stipendieansökningar. Se respektive utbildning för mer information.


Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Du kan då ansöka om att läsa vår utbildning på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Våra verkstäder

Vilka utbildningar som har tillgång till vilka verkstäder skiljer sig lite. Se enskilda utbildningssidan för mer information!

Våra lokaler

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, mörkrummet och fotostudion, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. 

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Man sitter vid skrivbord och skissar