Fria förberedande konstlinjen

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Fria förberedande konstlinjen

En 1-2 årig konstnärlig utbildning bestående av ett första basår med ett andra påbyggnadsår som du kan söka efter ditt första år.  

Första årets basutbildning fokuserar på en mängd konstnärliga uttryck, både praktiskt och teoretiskt, som är en förutsättning för att fortsätta vidare till det andra året. Påbyggnadsåret är för dig som vill utveckla ditt konstnärliga arbete ytterligare för att kunna söka vidare till en konstnärlig högskola eller arbeta vidare inom det konstnärliga yrket.  

Om du är intresserad av att hitta ditt konstnärliga språk och få en god grundläggande kunskap för fortsatta konststudier inom fri konst  – då är Fria förberedande konstlinjen rätt utbildning för dig. FFK:s kursdeltagare ligger efter genomgången utbildning högt i statistiken över antagna vid landets fem konsthögskolor, liksom på flertalet övriga nordiska konsthögskolor.  

På Fria förberedande konstlinjen går det sammanlagt 20 kursdeltagare (ettor och tvåor).  

Både basåret och påbyggnadsåret är CSN-berättigade.  

Utbildningsform

På Fria förberedande konstlinjen arbetar vi processinriktat med olika tekniker och material inom bild och form. Hörnstenarna i den praktiska undervisningen består av måleriteckning och kroki. Vidare får du också en bred grundkompetens i tredimensionellt arbete (skulptur, skulpturala gjuttekniker, installation och rumslighet) samt rörlig bild. 

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med samtal, bildvisning, konstteori och konsthistoria. Vi sätter samtidskonstens uttryck i ett sammanhang och ger dig en ökad medvetenhet kring ditt egna och andras konstnärliga arbete. 

Undervisningen bedrivs i arbetsblock där du tillägnar dig nya tekniker och arbetsmetoder. I fördjupningskurserna får du uppgifter att lösaenskilt eller i grupp där du tränger längre in i processen. I återkommande självständiga arbetsblock, arbetar du på egen hand, med möjlighet till ateljésamtal, genomgångar och handledning av lärarna. Under de självständiga arbetsblocken blir redovisningen och samtalet kring dina verk, viktiga redskap i att reflektera över de uppnådda resultaten.  

Utbildningsmål

Utbildningens inriktning är att utveckla din förmåga till gestaltning inom olika konstnärliga uttryck. Du kommer därför också att få uppgifter med teoretiskt och idébaserat innehåll för att hitta det du vill uttrycka med din konst, där din berättelse och ditt språk står i fokus.  

Vi arbetar både med korta intensiva uppgifter och längre projektrelaterade övningar. Detta ställer stora krav på dig då det självständiga arbetet är en betydande del av utbildningen. 

En annan viktig del av undervisningen är baserad på de individuella ateljésamtal du har med dina lärare. Där ges du tillfälle att formulera och reflektera över dina egna konstnärliga utmaningar och framsteg. Du kommer också arbeta textbaserat för att formulera ditt arbete. 

Efter första året erbjuds du möjlighet att söka vidare till andra årets påbyggnadskurs. 

Under det andra året är undervisningen mindre styrd och ditt eget skapande och dina ambitioner avgör i högre grad din inriktning. Dina lärare fungerar som handledare och hjälper dig att sätta upp och nå de mål som du strävar efter. Du förväntas här ta ett stort eget ansvar. 

Under andra året kommer du också praktisera hos en yrkesverksam konstnär eller konstinstitution under en periodSista terminen genomför linjens tvåor sin slututställning.  

Under utbildningen ingår även undervisning i:

Samtidskonst, konst– och designhistoria, föreläsningar av etablerade konstnärer såväl som yngre konsthögskolestudenter, gästlärare och regelbundna utvärderingar liksom utställningar, studiebesök på gallerier, konsthallar och i ateljéer samt konstresor. 

Utöver de schemalagda timmarna har ateljéerna och verkstäderna generösa öppettider då du kan arbeta på egen hand. 

Fakta om utbildningen
Lärare