Allmän kurs – Högskoleförberedande

Hem / Utbildningar / Allmänna utbildningar / Allmän kurs – Högskoleförberedande

Utbildningen har en samhällsvetenskaplig inriktning och vänder sig till dig som redan läst hela, eller stora delar, av gymnasiet, och som särskilt vill förbereda dig för högskolestudier.

I varje ämne kan du läsa i en grundläggande eller avancerad grupp. På så vis anpassar vi tillsammans dina studier efter din nivå och dina behov. Oavsett på vilken nivå du läser är studierna högskoleförberedande och ger möjlighet till grundläggande behörighet.

Har du redan grundläggande behörighet rekommenderar vi att du läser på avancerad nivå i alla ämnen för att fördjupa dig och för att det kan ge ett bättre slutomdöme.

Stor vikt läggs vid att du ska bli bekant och bekväm med akademisk terminologi och formalia. Du kommer att få prova på flera av högskolans examinationsformer såsom muntlig och skriftlig tentamen, skrivsalsuppgifter, seminarier och hemtentor. I kursen ingår också skrivande av en uppsats på akademisk nivå, med tillhörande opponeringsseminarium.

Fakta om utbildningen