Textil konst och design

Kursen Textil konst och design, riktar sig till dig som vill arbeta med textil. Med två huvudtekniker – vävning och textiltryck – undersöker vi materialets mångsidiga uttrycksmöjligheter och ditt eget estetiska och konstnärliga skapande.

Textil konst och design

Kursen Textil konst och design, riktar sig till dig som vill arbeta med textil. Med två huvudtekniker – vävning och textiltryck – undersöker vi materialets mångsidiga uttrycksmöjligheter och ditt eget estetiska och konstnärliga skapande.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 2200 kr/termin (ytterligare kostnader för material kan tillkomma)
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

8 januari: Vårtermin 2024 började

1 februari: Ansökan inför hösten 2024 öppnar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 13: Påsklov

31 mars: Ansökan till Alumnifonden stänger

5–6 april: Öppet hus | Östra Grevie 2024

30 april: Kulturutbildningarna + Undersköterska och Socialpedagog stänger sin ansökan!

Maj-juni: Utbildningarna skickar ut antagningsbesked

20-22 maj: Musikteaters scenprovsdagar

31 maj: Våra allmänna utbildningar + Lärarassistent stänger ansökan

31 maj: Vårterminen slutar

 

Textil konst och design

Utbildningens innehåll

Textil – konst och design inriktar sig på textil konst och formgivning. Här studerar du för att utveckla din konstnärliga och hantverksmässiga förmåga inom området konst, konsthantverk och design. Vi lägger stor vikt vid den konstnärliga processen, och din egen personliga utveckling.

Utbildningens två huvudtekniker är textiltryck och vävning, och genom både praktiska och teoretiska övningar bygger du upp dina kunskaper inom dessa områden. Under utbildningens gång introduceras du även för flera andra textila tekniker som du kan välja att fördjupa dig inom. Uppgifterna låter dig arbeta utifrån dina egna intressen och kompetens samtidigt som du utvecklar din personliga prägel på dina arbeten.

Utbildningen är tvåårig och har ett mer styrt första år med tekniskt fokus och ett andra år med större frihet där egen reflektion och personligt ställningstagande är viktiga delar av undervisningen. Under båda åren tränas du i att utveckla dina idéer och du får metoder och verktyg för att arbeta i konstnärliga och kreativa processer.

Vi söker dig som vill specialisera dig på det textila området, och som vill utvecklas inom våra grundtekniker vävning och tryck. Du kanske har rest eller jobbat efter gymnasiet, och nu vill du utbilda dig? Vill du vidare till högskolan eller starta egen verksamhet? Kommer du från en kandidatutbildning inom konst och design och vill vidareutveckla dig innan din master? Eller är du som är ute i arbetslivet men vill ändra riktning?

Välkommen med din ansökan till oss på Textil – konst och design på Östra Grevie folkhögskola!

Utbildningsinnehåll

 • Grunderna inom vävning och textiltryck 
 • Skissarbete och originalframställning 
 • Mönster och rapporttryck
 • Vävteori och bindningslära 
 • Färgning av ull och bomull 
 • Material- och färglära 
 • Miljö och hälsofrågor
 • Textilhistoria
 • Projektarbete 
 • Textil, konst och formgivning  
 • Gästlärare 
 • Studie- och ateljébesök 
 • Artist books 

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konst och designhistoria  
 • Teckning & Kroki 
 • Skulpturala tekniker i skulpturverkstaden 
 • Screentryck 
 • Intro till träverkstaden   
 • Eget projektarbete  
 • Elevutställningar  
 • Gästlärare  
 • Studieresa till Berlin 

Följ Östra Grevie på Instagram

Textil konst och design

Utbildningens mål

 • att ge en bred praktisk och teoretisk kunskapsbas och hantverksmässiga färdigheter i textil konst och konsthantverk. 
 • att ge de enskilda eleverna förutsättningar för individuell konstnärlig utveckling och ett förhållningssätt där individen eller gruppen naturligt tar initiativ, är kreativ och trygg i att förverkliga idéer. 
 • att förbereda för ett yrkesliv eller vidare utbildning på olika nivåer. Skolans elever har genom åren ofta antagits till högre utbildningar. 
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Termin 1: Du får de grundläggande baskunskaperna inom de två huvudteknikerna vävning och textiltryck genom undervisning i helklass, grupparbeten och enskilda små projekt. Fördjupningar och workshops inom ytterligare tekniker, fortfarande i helklass och i form av projekt som utförs i grupp eller på egen hand. Under hela året har du en teckningslektion i veckan, samt föreläsning tillsammans med alla deltagare på skolans konst och design-utbildningar.

Termin 2: Egna längre projektarbeten inom det textila området. Fördjupningar och workshops inom ytterligare tekniker, fortfarande i helklass och i form av projekt som utförs i grupp eller på egen hand.

Termin 3: Andra året drar igång med uppgifter som ska fungera som en bra startsträcka innan ditt alldeles egna projekt startar efter höstlovet. Projektet ska befinna sig inom det textila området där du i samråd med dina lärare lägger upp en projektplan. Teckning och onsdagsföreläsningar ingår som vanligt.

Termin 4: Ditt projektarbete fortsätter. Du har möjlighet att helt fokusera på detta. Ditt projektarbete avslutas och redovisas med en utställning i Malmö. Teckningen är obligatorisk och fortsätter som en röd tråd genom hela utbildningen. Vissa valbara kurser eller workshops förekommer.

 

Hur vi jobbar

Textil – konst och design är en tvåårig utbildning. Första året är mer styrt och har ett tekniskt fokus, medan andra året är friare. Här är din egen reflektion och ditt personliga ställningstagande viktiga delar av undervisningen.

Under hela utbildningen tränas du i att utveckla dina idéer, och du får metoder och verktyg för att arbeta i konstnärliga och kreativa processer. Vi jobbar med textil utifrån flera sammanhang, och utforskar det textila områdets stora bredd och möjligheter genom olika uppgifter och projekt.

Textilsalen fungerar både som ateljé och verkstad som du har tillgång till varje dag. Samma gäller för screenverkstaden och färgeriet som ligger i angränsande utrymme.

Våra lärare är välutbildade och själva verksamma inom sina undervisningsområden. Det finns ingen fastställd kursplan då vi ständigt utvecklas och håller oss à jour med vad som händer och lyssnar på vad du som studerande vill uppnå. Studerandegruppen är relativt liten och intim samt i vilken både ettor och tvåor blandas. På Textil är vi sammanlagt ca 14 stycken.

Vad du kommer lära dig

Textiltryck och vävning är huvudtekniker på utbildningen, och du utvecklar grundläggande kunskaper inom dessa genom både praktiska och teoretiska övningar. Uppgifterna är ofta utformade så att du kan arbeta utifrån dina egna intressen och kompetens.

Utöver huvudteknikerna ingår också färgning i utbildningen, tillsammans med ett antal ytterligare textila tekniker som du kan välja att fördjupa dig inom beroende på uppgift och intresse.

För dig som vill söka till en högre utbildning inom konst och design får du här en god förberedelse för fortsatta studier. Du som redan har erfarenhet och vill direkt ut i yrkeslivet är utbildningen en möjlighet till fördjupning och utveckling.

Alla som studerar en konst och design-utbildning hos oss på Östra Grevie har en teckningslektion i veckan. Där varvar vi modellteckning, komposition, perspektiv och materiallära med andra pusselbitar som är viktiga för det estetiska uttrycket. Under delar av läsåret erbjuds även öppen kroki. Utöver detta har vi också föreläsningar inom konsthistoria och andra aktuella ämnen inom konst och design varje vecka. Under året erbjuds dessutom ett antal valbara workshops och externa projekt som du kan delta i.

 • Måndag: Textiltryck 
 • Tisdag: Textiltryck, Teckning 
 • Onsdag: Ateljéarbete (lärare ej på plats), föreläsning 
 • Torsdag: Vävning 
 • Fredag: Ateljéarbete (lärare ej på plats) 

Vävuppgift för andra året: Minnen

Ett hem fylls med tiden av olika saker. En del av dessa är kopplade till speciella emotionella minnen. Det kan vara allt från möbler, böcker, textilier till doften från en gammal parfymflaska. Hemma hos dig har du säkert ett föremål som är ett betydande minne för dig. Detta föremål ska vara din utgångspunkt i denna uppgift. 

Du ska göra en vävd textilie där du kan välja att inrikta din vävda textilie till mode, inredning eller konst. Textilen kan vävas i vävstol, vävram eller på annat fritt sätt. (Textilen ska vara vävd). Sättet du väljer att väva din textilie på, ska vara ett sätt/ en teknik som är ny för dig. 

Du ska göra en projektbeskrivning som beskriver och visar den idé du vill jobba med. Projektbeskrivningen ska även innehålla en moodboard och en tidsplan. Använd dina kunskaper från vårens projektarbete. 

Till redovisningen ska du genom en digital presentation, muntligt och visuellt presentera ditt projekt där din arbetsprocess och resultat tydligt syns.  

För åhörarna ska det efter din presentation finnas en digital fil och vävsedel med provbit (5×5 cm) av det vävda att tillgå. 

Tryckuppgift 1 året: PATCHWORK?  

En tryckuppgift där du ska lära dig att göra enkla tryckschabloner och fotoschabloner. En övning i förarbetet och förberedelser av tryckmotivet. Dessutom en övning i att utrycka en idé.  

Ledord: Lapp vid lapp. Ta till vara, återbruk, sammanfoga. Mönstra.  

Din uppgift är att med dina tryckta lappar göra en textil gestaltning. Du ska själv bestämma hur du ska arbete inom områdena konst/konsthantverk/design/. I uppgiften kan du använda dig av alla lappar du gjort under terminen. 

Textil konst och design

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Att studera Textil konst och design på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustat snickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter Östra Grevie. Vi tar in tillfälliga gästlärare som kan ge dig inblick i en speciell metod eller teknik.

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper.

Studieresor

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

 

Workshops och gästlärare

Vi har en stor tillgång och fördel att kunna bjuda in gästlärare som tidigare gått på utbildningen Textil konst och design. Maja Michaelsdotter Eriksson och Maria Westmar är exempel på gästlärare som vi haft hos oss under ett flertal tillfällen.

Gästlärare Maja Michaelsdotter Eriksson – berättar om sitt konstnärskap.

Maja föreläser och håller workshop om CRP- Critical Responce Process. CRP är framtagen av dansaren och koreografen Liz Lerman, som en enkel och smart struktur för att komma igång och prata om varandras arbeten.

För de som går andra året och gör sitt projektarbete kommer Maja in som handledare och fungerar även som opponent av projektpresentationen och avgångsutställningen.

Konceptuell färgning – Maria Westmar

Ofta färgar, målar och trycker vi textilier och andra material av estetiska skäl. Vi blandar pigment och kemikalier i hopp om att få fram en särskild färg eller uttryck. Men hur skulle det vara om färgpigmenten kom från en växt som bär på en särskild betydelse? Eller från en utvald plats med en historia som man önskar belysa. Hur påverkar det ”läsningen” och upplevelsen verket?

I workshopen Konceptuell färgning kommer vi bland annat att använda mat, växter och jord som pigment i färgningsprocessen, med vilja att låta experimentlustan och idén styra snarare än utseendet!

Våra verkstäder

På Textil konst och design har vi ett klassrum som fungerar som ateljé och verkstad. Där har du en egen arbetsplats och gemensam utrustning med 15 st vävstolar och 10 meter tryckbord. Till utbildningen hör också ett färgeri där det finns utrustning för provfärgning, styckfärgning och ångfixering.

Utöver detta som hör till vårt hemklassrum finns många fler verkstäder och mycket mer utrustning på skolan.

Gemensamma verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad för keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustat snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal på över 100 kvadratmeter
 • Måleriateljéer

Enbart för textilelever

 • Textilverkstad – bl.a. med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Egen ateljéplats eller arbetsbänk i ditt hemklassrum

Röster om utbildningen

För mig står textil för frihet, nytänkande och tradition. Frihet att röra sej mellan design, handarbete och konst. Nytänkande för att konsthantverket alltid går att utveckla och påverkas av vår samtid. Tradition för att det textila hantverket har en lång, spännande och delvis problematisk historia. Källa till kunskap, förståelse för då och nu och inspiration till nytt.

Textil konst och design

Vad händer sen?

Östra Grevie Textil konst och design har mycket goda resultat när det gäller deltagare som går vidare till högre utbildning. Av de som söker är det är en stor andel som kommer in direkt, övriga som vill in på en högre utbildning kommer oftast in inom tre år.

Utbildningar i Sverige

Textilhögskolan i Borås, HDK, Göteborgs universitet, Konstfack, Steneby, Göteborgsuniversitet, Beckmans, HV skola, IKDC, Linnéuniversitetet, Lärarhögskolan, Göteborgsuniversitet, Arkitektskolan, Lunds universitet, Malmö högskola, Konsthögskolorna i Malmö, Stockholm och Göteborg

Utbildningar utomlands

KADK (fd Danmarks designskola), Chelsea college of Art and Design, University of Brighton, Brighton City University, Wimbledon College of Art, St Martins School of Design, Konsthögskolan i Oslo.

En del känner sig helt redo att starta egen verksamhet direkt efter sina två år på Textil – konst och design. Man har då oftast med sig kunskap och erfarenhet in i utbildningen. Vissa har redan en yrkesroll, men vill fördjupa sin textila kunskap. Andra har helt andra syften med sin tid på Östra Grevie och väljer andra inriktningar inom ekonomi, pedagogik, projektledning och vård efteråt. Med sig från Östra Grevie har de en värdefull träning i kreativa processer och sin egen personliga utveckling.

Efter utbildningen

 • Textilkonstnär/ Bildkonstnär 
 • Designer 
 • Slöjd och konsthantverk 
 • Modebranschen 
 • Lärare/pedagog 
Textil konst och design

Hur ansökan går till

För att studera på Textil konst och design hos oss på Östra Grevie ansöker du till oss med arbetsprover och ett personligt brev där vi vill veta varför du söker utbildningen. I vår bedömning intresserar vi oss för dina förkunskaper och hur du tolkar och löser den givna temauppgiften. Vi tittar på dina textila kunskaper och infallsvinklar och hur du använder textila material, uttryck eller tekniker. Vi vill också se dina färdigheter i tex. teckning/kroki/måleri eller rumsliga/skulpturala arbeten.

Sammanlagt är vi ca 14 deltagare på utbildningen.

 

Vi erbjuder två olika inriktningar när du söker våra Konst & design-utbildningar – gymnasialt eller eftergymnasialt. Välj inriktning utifrån vad du vill ha ut av utbildningen.

Ansökan öppnar 1 feb.

Antagningsvillkor​

Gymnasial inriktning Du kan söka denna kurs oavsett om du läst klart gymnasiet eller inte. Eftergymnasial inriktning Grundläggande behörighet från gymnasiet. Observera att om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens p.g.a. särskilda skäl. Dessa skäl ska du beskriva skriftligt i ansökan.

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 
 • Arbetsprover

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Textil konst och design

Lärare

Skip to content