Grafisk Design – Nya Media

Grafisk Design – Nya Media

Grafisk design – Nya media är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, kommunikation och illustration. Här utforskar du ditt personliga uttryckssätt samtidigt som du specialiserar dig på design för digitala medier. 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 1650 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

20-24 februari: Sportlov

24-25 mars: Öppet hus

3-10 april: Påsklov

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Grafisk Design – Nya Media

Utbildningens innehåll

På utbildningen Grafisk design – nya media lär du dig grunderna inom grafisk formgivning, men med ett särskilt fokus på design för digitala medier såsom motion design och webbdesign. Vi riktar oss till dig som vill lära dig grunderna inom grafisk form för att kunna utveckla dina idéer, din stil och din inriktning därifrån. Hos oss vässar du din visuella känsla och utvecklar ditt formspråk.

Vi blandar praktik med teori, och uppgifterna är aktuella och nära verkligheten. Du arbetar både självständigt och i grupp beroende på projekt. Uppgifterna består av alltifrån korta endagsutmaningar till projekt som löper under stora delar av terminen. I många projekt arbetar vi tillsammans med syskonklassen Grafisk design – visuell kommunikation, vars ateljé ligger vägg i vägg med vår.

Vi lägger mycket vikt vid feedback och presentation, och avslutar nästan varje uppgift med en gemensam redovisning där vi diskuterar varandras projekt. Har vi gjort ett större projekt brukar vi passa på att arrangera en utställning där presentationen glider över i vernissage.

Utbildningens första år kretsar kring grundläggande tekniker och arbetssätt, och du får prova på en mängd tekniker och verktyg genom workshops och andra fördjupningar. Under utbildningens andra, valbara år, fokuserar du på dina egna projekt och din portfolio. Du har också möjlighet att göra praktik.

 

Under utbildningen arbetar vi med den grafiska formgivningens grundläggande teori och praktik, med inriktning på designför digitala medier 

Utbildningsinnehåll

 • Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete. 
 • Konceptutveckling 
 • Kommunikation och presentationsteknik. 
 • Programhantering  
 • Animation/motiongraphics 
 • Design av trycksaker 
 • Webbdesign. 
 • Typografi. 
 • Online-publicering, interface- och responsiv design. 
 • Kommunikationslösningar. 

Workshops

 • Typografi 
 • Animering 
 • Screentryck 
 • Fanzine 
 • Bokbindning  
 • med flera

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konst och designhistoria  
 • Teckning & Kroki 
 • Skulpturala tekniker i skulpturverkstaden 
 • Screentryck 
 • Intro till träverkstaden  
 • Artist books  
 • Eget projektarbete  
 • Elevutställningar  
 • Gästlärare  
 • Studieresa till Berlin 
Blandade uppgifter från NM
Grafisk Design – Nya Media

Utbildningens mål

 • Att förbereda dig för att studera vid en högre utbildning inom konst och design, samt 
 • Att du ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna söka arbete inom branschen eller starta egen verksamhet 

 

Målet med utbildningen är att du  ska kunna söka vidare till en högskoleutbildning inom konst och design, till exempel på Konstfack, Beckmans eller KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering). 

Målet är också att du ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna söka arbete inom branschen, eller starta en egen verksamhet inom det du är intresserad av. Du ska också ha en djupare förståelse för hur verksamheter såsom reklam och kommunikationsbyråer fungerar. 

Du ska dessutom ha utvecklat din känsla och dina kunskaper inom form och design, och känna dig trygg i ditt formspråk. Förhoppningsvis vet du vad du vill rikta in dig på i framtiden. 

Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Termin 1: baskunskaper i de grundläggande teknikerna genom undervisning i helklass, grupparbeten och enskilda små projekt. 

Termin 2: Fördjupningar och workshops inom ytterligare tekniker, fortfarande i helklass och i form av projekt som utförs i grupp eller på egen hand. 

Termin 3: Projektåret drar igång. Vi börjar med att prata igenom ditt mål med andra året på skolan och lägger upp en plan därefter. Vissa gemensamma uppgifter och projekt förekommer. Dina mål kan vara allt från att bygga din portfolio, att börja en praktikplats eller att jobba för att komma in på din drömutbildning. 

Termin 4: Fördjupning inom ditt projekt. Kanske söker du till en konstskola och gör arbetsprover? Du har möjlighet att helt fokusera på detta. Vissa valbara gemensamma uppgifter förekommer. 

Hur vi jobbar

Utbildningens första år kretsar kring grundläggande tekniker och arbetssätt, och du får prova på fler tekniker och verktyg genom workshops och andra fördjupningar. Vi gör också besök på konstinstitutioner och olika designbyråer och ateljéer varje läsår. 

Vi lägger mycket vikt vid feedback och presentation, och avslutar nästan varje uppgift med en gemensam redovisning där vi diskuterar varandras projekt. Har vi gjort ett större projekt brukar vi passa på att arrangera en utställning där presentationen glider över i vernissage. 

Delar av innehållet i utbildningen är flexibelt, och när grunderna är avklarade har vi stor möjlighet anpassa upplägget efter vad ni i klassen är intresserade av. På så sätt håller vi utbildningen aktuell och i fas med utvecklingen inom branschen. Vi bjuder ofta yrkesverksamma designers för att fördjupa oss inom just deras område, och tar gärna emot förslag på vad du skulle vilja lära dig mer om. Det är också vanligt att före detta deltagare kommer och håller en gästföreläsning eller workshop där de berättar om vad de jobbar med nu. 

Under utbildningens andra, valbara år, fokuserar du på dina egna projekt och din portfolio. Den har du stor användning av oavsett om du söker till en högre utbildning, eller söker jobb efter utbildningen. I utbildningen ingår också fyra veckors praktik per läsår, och du uppmuntras till att ha ett aktivt och utåtriktat förhållningssätt till omvärlden. Att ta kontakt och samarbeta med externa aktörer, driva egna projekt, och att kunna presentera sina tankar och idéer för externa aktörer uppmuntras och stöttas.  

Vad du kommer lära dig

På Grafisk design – Nya media får du en bred palett av teoretisk kunskap, praktiska verktyg, metoder och insikter för att utforska form, funktionalitet och den egna kreativiteten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i grafisk formgivning för digitala medier, i alltifrån text och layout till rörlig bild och motion design.

Urval av programvaror och tekniker

 • Adobe Creative Suite: Indesign, Illustrator, Photoshop, XD och AfterEffects 
 • WordPress  
 • Glyphs (Bygga egna typsnitt) 
 • Vi tar in nya relevanta program i utbildningen efter önskemål och behov. 
 • Måndag: Veckans intro: föreläsning/workshop – eget arbete – uppsamling på slutet 
 • Tisdag: Eget arbete – lärare ej på plats 
 • Onsdag: Ytterligare eget arbete / teckningslektion / föreläsning 
 • Torsdag: föreläsning/workshop – eget arbete – uppsamling på slutet 
 • Fredag: Mentorsamtal – portfoliogenomgång 

Formge grafiskt material till konferensen TYPO BERLIN 2021.
Resultatet skall användas till konferensen under maj 2021.

MOTTOT 2021: TRIGGER

 1. Sätt ett färgschema för TYPO BERLIN 2021
 2. Gör en kampanjlogotyp/symbol för TYPO BERLIN 2021
 3. Välj fonter för TYPO BERLIN 2021
 4. Sammanställ dina olika designval i en grafisk manual.
 5. Gör en poster 50×70 cm, där du använder dina färger, fonter och logotype. På postern skall det finnas några av de olika förläsarna.

 

BUDSKAP: ”Top managers, brand icons, and the pope of logos at TYPO Berlin 2021”

TIDPUNKT: 9-12 maj

Speciellt skall ny lyfta fram ”Aaron Draplin leads a workshop”

Grafisk Design – Nya Media

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Att studera Grafisk Design – Nya Media på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustasnickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter. 

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design. 

Modellteckning 

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. 

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Studieresor 

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär. 

Workshops och gästlärare

Under utbildningens gång bjuder vi in olika yrkesverksamma gästlärare för fördjupande föreläsningar och workshops. Vi kan till exempel ägna en vecka bygga vårt eget typsnitt tillsammans med en typsnittsdesigner, eller lära oss grunderna i bokbindning inför Malmö Artist Book Biennal. Vi brukar också djupdyka i animation med en (eller flera) workshops i After Effects, och testa på Fanzine-formgivning eller bokomslagsformgivning.

Flera gånger om året ordnar vi också utställningar, klassvis eller tillsammans med resten av utbildningarna på Konst och design. Ofta avslutar vi ett längre projekt genom en utställning dit allmänheten bjuds in, antingen i vår utställningslokal på Kopparbergsgatan eller någon annanstans runtom Malmö. Det finns möjlighet att själv arrangera utställningar i skolans lokaler.

Du har också möjlighet att göra praktik.

Våra verkstäder

 • Fotostudios 
 • Mörkrum 
 • Skulpturverkstad för keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer 
 • Keramikugn 
 • Ett välutrustasnickeri med bra maskiner 
 • En fantastisk tecknings- och projektsal på över 100 kvadratmeter 
 • Textilverkstad – bl.a. med stora tryckbord för screentryck 
 • Vävstolspark 
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker 
 • Måleriateljéer 
 • Egen arbetsbänk i ditt hemklassrum

Röster om utbildningen

Jag lärde mig så OTROLIGT mycket under mina två år på Östra Grevie, både av lärare och klasskompisar. Jag hade gått på högskola innan och det är så mycket rimligare att lära sig design på folkhögskola, mer hands on, inga onödiga akademiska moment, utan lärde mig det som jag faktiskt jobbar med idag - som grafisk designer. Och utbildningen är flexibel, vi fick vara med och bestämma vad vi ville lära oss. Älskade att ha så nära relation och mycket tid med lärarna, dessutom att få vara på Östra Grevie med alla grymma lokaler (screen-, keramikverkstad, egen ateljéplats osv!) och att få hänga med likasinnade i en sån inbjudande och lärorik miljö.

Om du vill jobba med grafisk design eller plugga på högre utbildning efter - sök!

Grafisk Design – Nya Media

Vad händer sen?

Efter utbildningen är det vanligt att söka sig vidare till fortsatta studier inom konst och design, eller något närliggande. Andra går vidare till att arbeta inom grafisk form, kommunikation eller liknande, antingen in house, på byrå eller med eget företag.

Efter utbildningen

 • Grafisk formgivare 
 • Illustratör 
 • Art Director 
 • Designer 
 • Webbdesigner 
Grafisk Design – Nya Media

Hur ansökan går till

Den viktigaste delen av din ansökan är dina arbetsprover.

Vi vill också att du skickar med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till Grafisk design – Nya media på Östra Grevie folkhögskola.

Gymnasial eller eftergymnasial nivå
När du söker till årskurs 1 på våra konstutbildningar kan du välja antingen gymnasial eller eftergymnasial nivå. Årskurs 2 erbjuder vi dock bara på eftergymnasial nivå.

Väljer du att gå på den eftergymnasiala nivån ingår även praktik, fördjupade projektarbeten, presentation och eget företagande, samt portfolio och stipendieansökningar.

Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Antagningsvillkor​

 • Grundläggande behörighet

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev
 • Personbevis för studier
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsprover

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Grafisk Design – Nya Media

Lärare

Kristina Eldon är utbildningsledare, och Daniel Christensen och Gonzalo Rodríguez lärare på Grafisk design Nya media. Utbildningen sker i nära samarbete med vår andra grafiska design-utbildning Visuell kommunikation (öppnas i nytt fönster).

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content