Fotografi

Fotografi

Fotografiutbildningen på Östra Grevie är inriktad på konstnärligt och gestaltande fotografi, och riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet och ditt konstnärliga formspråk såväl som dina tekniska kunskaper. Här undersöker vi fotografi genom teori, praktik och gestaltning, och lägger stor vikt vid diskussioner om ämnet. 

Fotografiutbildningen på Östra Grevie är inriktad på konstnärligt och gestaltande fotografi, och riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet och ditt konstnärliga formspråk såväl som dina tekniska kunskaper. Här undersöker vi fotografi genom teori, praktik och gestaltning, och lägger stor vikt vid diskussioner om ämnet. 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 3000 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Ansökan stänger: 30/4
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

24-25 mars: Öppet hus

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design och Musikteater. 

8 maj: Ansökan inför hösten 2023 stänger – Allmän kurs i Malmö. 

31 maj: Ansökan inför hösten 2023 stänger – Lärarassistent

25-28 maj: Konst och design deltar i designeventet SSDD 2023

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Följ oss på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
Fotografi

Utbildningens innehåll

Utbildningen är inriktad på konstnärligt och gestaltande fotografi. Med hjälp av teori, praktik och gestaltning undersöker vi vad fotografi kan vara. Undervisningen varvar både digitalt och analogt fotografi, till exempel bildbehandling, ljussättning och rörlig bild. I det analoga fotografiet provar vi både experimentella metoder samt äldre fotografiska tekniker. Vi arbetar också en hel del teoretiskt med fotografi genom idébaserad och konceptuell konst. Vi gör också närläsningar av texter. Diskussioner mellan deltagare och lärare utgör en viktig del i utbildningen. Vi går på mycket utställningar och diskuterar hur vi kan lära av andras arbeten. Vi bjuder in fotografer och konstnärer som berättar om sina kreativa processer och ger workshops och handledning. Varje år gör vi också en slututställning där deltagarna deltar med egna verk.

Utbildningen är 1-2 år, med ett andra påbyggnadsår som du kan söka efter ditt första år. Under det första året arbetar vi med att förmedla teoretiska kunskaper och hantverksmässiga färdigheter samt förståelse för den fotografiska bildens särart och förutsättningar. Vi ger den studerande en god möjlighet att utveckla sin blick, kreativitet och konstnärskap samt finna ett eget ärligt formspråk. Gestaltande uppgifter redovisar vi alltid med genomgångar eftersom utbildningen handlar om att skapa och tolka och förstå sina egna och andras bilder.

Under det andra året arbetar du mer självständigt med egna projekt, portfolio eller arbetsprover för att söka till vidare till högre utbildning. Du förväntas kunna arbeta självständigt och driva dina egna projekt. Dina lärare är yrkesverksamma konstnärer och fungerar som handledare och mentorer, och lägger stor vikt på individuella samtal. Under andra året kan du också praktisera hos en yrkesverksam fotograf eller konstnär.

Efter utbildningen går många av våra deltagare vidare till jobb, eget företagande eller högre utbildningar inom fotografi eller fri konst.

Utbildningsinnehåll

 • Gestaltande fotografi 
 • Grundläggande kamerateknik 
 • Storformats fotografi 
 • Kreativ ljusättning 
 • Mörkrumsarbete 
 • Våtplåt 
 • Cyanotypi & flytande emulsion 
 • Bildredigering 
 • Rörlig bild 
 • Bildanalys 
 • Fotografihistoria & teori

Workshops

 • Cut Outs, Fotografi som readymade 
 • Självbiografiskt verk 
 • Spatialt Fotografi 
 • Story Telling 
 • Att synligöra tid 
 • En handling för fotografiet 
 • Die Unheimliche / The Uncanny 

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konsthistoria 
 • Designhistoria 
 • Skulpturala tekniker 
 • Artist books 
 • Eget projektarbete 
 • Elevutställningar 
 • Teckning & Kroki 
 • Screentryck 
 • Gästlärare 
 • Studieresa till Berlin 
Fotografi

Utbildningens mål

 • Att förbereda dig både konstnärligt och tekniskt för högre utbildning eller för fortsatt eget fotografiskt arbete.
 • Att förmedla en bred teoretisk bild- och hantverksmässig bas, där stor vikt läggs vid din individuella utveckling och självständiga arbete.
 • Att alla elever har ett förhållningssätt där individen eller gruppen naturligt tar initiativ, är kreativ och trygg i att förverkliga idéer.
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Under det första året arbetar vi med att förmedla teoretiska kunskaper och hantverksmässiga färdigheter samt förståelse för den fotografiska bildens särart och förutsättningar.

Under det andra året arbetar du mer självständigt med egna projekt, portfolio eller arbetsprover för att söka till vidare till högre utbildning. Du förväntas kunna arbeta självständigt och driva dina egna projekt.  Du kan också praktisera hos en yrkesverksam fotograf eller konstnär.

Vad du kommer lära dig

På Fotografi arbetar vi väldigt individanpassat och erbjuder mycket enskilda handledningssamtal. Lärarna är själva yrkesverksamma konstnärer, och fungerar som mentorer och handledare i dina studier. Vi lägger stor vikt vid självständigt arbete och den individuella utvecklingen.

Tekniker

Grunden är att våga testa och experimentera med olika tekniker. Vi spenderar också mycket tid med att diskutera och analysera verk tillsammans, och arbetar för att hela gruppen är kreativ och trygg i att ta initiativ och våga förverkliga sina idéer.

 • Måndag: Klassmöte, Genomgång av gestaltande uppgift
 • Tisdag: Enskilda samtal, praktiskt eget arbete analogt eller digitalt.
 • Onsdag: Teckning, på em föreläsning konst- och/eller designhistoria.
 • Torsdag: photoshop. Därefter verkstad hela dagen, handledning vid fotografering i studion och i digital bearbetning/friläggning.
 • Fredag: Valbara workshops, gästlärare, skulptur eller eget arbete.

Självbiografiskt verk

Ni skall producera ett verk som berättar något om er själv. Det finns inga guider om hur många bilder ni skall redovisa inte heller form eller storlek, det är något som vi diskuterar när ert projekt formas under enskilt samtal. Det absolut viktigaste är att ni vågar berätta något om er själva som har med en inre verklighet att göra. Det ska inte handla om vilken hobby man har eller om ens husdjur, barn eller partners. Det är yttre berättelser.

Redovisningen blir i dialog med läraren och resten av gruppen där vi diskuterar verken/ bilderna. Den som har gjort verket får inte berätta utan är tyst. Bilderna ska vara utskrivna och uppsatta på väggen.

Fotografi

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass.

Karta över skolans område

Att studera Fotografi på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustasnickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter. 

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design. 

Modellteckning 

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. 

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Studieresor 

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär. 

 

 

Gästlärare på fotografiutbildningen

En viktig del av utbildningen är gästlärare och föreläsare. Vi bjuder in både etablerade konstnärer såväl som yngre konsthögskolestudenter. Därtill gör vi mycket studiebesök på gallerier, konstinstitutioner och i ateljéer. Återkommande gästlärare hos oss på fotografi är:

 • Mårten Lange 
 • Lotten Pålsson 
 • Kirstine Autzen 
 • Runo Lagomarsiano 
 • Helena Fernadez- Cavada 
 • Hans Jonsson 

Våra verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad – där du kan arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustad snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter
 • Textilverkstad  – med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad – med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Målarateljéer
 • Egen altaljéplats – alla deltagare på Konst och Design får också en egen altaljéplats eller arbetsbänk beroende på utbildning i sitt hemklassrum

Röster om utbildningen

"Jag minns min tid på Östra Grevie som spännande och utmanande, en nystart i mitt sätt att tänka kring konst. Genom uppgifterna och det gemensamma samtal som fördes kring vad foto och i synnerhet bilden kan vara, fick jag chans att lära känna och möta mig själv. Vilket gjorde att jag växte som människa. Här fick jag insikt på djupet i hur jag fungerar och vilka arbetssätt som är bäst för mig. Inte bara tekniskt utan också konceptuellt och idémässigt, en stadig grund att stå på i mitt fortsatta arbete som konstnär.”

Fotografi

Vad händer sen?

Tekniskt såväl som konstnärligt förbereds eleverna för en professionell karriär eller vidare till högre fotografiska studier. Varje år går elever vidare till Kandidatpogrammet i Fotografi på HDK-Valand. Andra utbildningar som elever också går vidare till är fri konst på Malmö KonsthögskolaKonsthögskolan i Umeå, London College of Communication, The Glasgow School of Art, The University of Brighton faculty, Nordens Fotoskola. 

Efter utbildningen

Professionell karriär inom fotografi

Högre fotografiska studier

Fotografi

Hur ansökan går till

För att studera Fotografi hos oss på Östra Grevie krävs att du har grundläggande behörighet från gymnasiet. Utöver det ansöker du till oss med personligt brev och arbetsprover. Vi tittar främst på arbetsproverna men det personliga brevet är också viktigt för att vi ska kunna skapa oss en bra bild av dig som söker. 

Gymnasial eller eftergymnasial nivå

När du söker till årskurs 1 på våra konstutbildningar kan du välja antingen gymnasial eller eftergymnasial nivå. Årskurs 2 erbjuder vi dock bara på eftergymnasial nivå.

Väljer du att gå på den eftergymnasiala nivån ingår flera av följande moment: fördjupade projektarbeten, presentation, portfolio, stipendieansökningar, samt praktik och eget företagande. I åk 2 genomförs ett självständigt projektarbete och en slututställning.

Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Ansökan är stängd.

Antagningsvillkor​

 • Grundläggande behörighet

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 
 • Arbetsprover 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Fotografi

Lärare

Anna och Nils är dina lärare på fotografiutbildningen. Båda är yrkesverksamma konstnärer.

Anna är utbildningsansvarig – kontakta henne om du har några frågor.

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content