Upprop för Folkis

25/3 – Upprop för Folkhögskolan

Rädda folkhögskolan!

Lördagen den 25 mars kommer vi samla folkhögskolans förkämpar på Östra Grevie folkhögskola, för att tillsammans höja våra röster mot de antidemokratiska krafter som vill marginalisera bort oss.

Vill du delta och bidra med ditt försvarstal för folkhögskolans roll som demokratisk samhällsbärare?

Din medverkan är välkommen och viktig!

 

VAD ÄR DET SOM HÄNDER?

Under 2023 kommer 572 miljoner att tas bort från anslaget till folkhögskolorna! För skånska folkhögskolor innebär det att från den 1 januari i år försvinner 1000 studieplatser och 100 lärartjänster.

Det är en minskning med 15 % av folkhögskolans volym i Skåne.

Effekten blir att avsevärt färre individer, och då särskilt de som anses stå långt från arbetsmarknaden, erbjuds möjlighet till utbildning och behörighet.

 

Manifestationen genomförs lördagen den 25 mars – 13:00 – 15:00 i konferensmatsalen på Östra Grevie folkhögskola under skolans öppet hus-dagar.

Läs mer om våra Öppet hus-dagar här.

 

 

 

Vill du vara med? Kontakta Viola Sten eller Stina Svensson på:

viola.sten@ostragreviefolkhogskola.com

stina.svensson@ostragreviefolkhogskola.com

 

 

Sprid gärna vidare till fler av folkhögskolans förkämpar!

Upprop för Folkis

25/3 – Upprop för Folkhögskolan

Skip to content