8/3 Föredrag – FN-projektet Flicka

På Internationella kvinnodagen 8/3 får vi besök på skolan av Elio Mdivani – ungdomsambassadör för FN.

Elio ska hålla en föreläsning om det otroligt viktiga FN-projektet Flicka:

”Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen ser annorlunda ut. Världen över utsätts kvinnor och flickor för allvarlig diskriminering på grund av deras kön. I Etiopien utsätts tusentals flickor för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning varje år, trots att det är emot lagen. Genom ett integrerat program arbetar UNFPA för att stoppa dessa övergrepp på flickor och istället stärka flickorna genom att få utbildning och skolgång, samt stärka flickornas egenmakt.”

Föreläsningen äger rum mellan klockan 13-14 i Alma sal 8/3 och ALLA är välkomna, i mån om plats.

Ni kan läsa mer om projektet här

Foto: FN-förbundet/UNFPA

8/3 Föredrag – FN-projektet Flicka

Skip to content