Tillsammans med Polisregion syd väcker vi nytt liv i en lyckad utbildning!

Till hösten startar vi återigen upp en ettårig polishögskoleförberedande preparandutbildning i nära samarbete med Polisregion syd. Utbildningen riktar sig främst till personer med utomeuropeisk bakgrund och ska ge studenterna bra förutsättningar att komma in på polishögskolan samt bli framtida medarbetare i polisregion Syd.

– Som det ser ut idag speglar vi inte samhället. Vi behöver i förlängningen fler anställda med utländsk bakgrund för att klara vårt uppdrag och därför arbetar vi aktivt och långsiktigt med frågan, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i polisregion Syd.

Utbildningen, som har legat nere i två år, har tidigare gett bra resultat. Av 120 studenter har minst 32 kommit in på polishögskolan och minst 18 personer utöver dessa har fått civila jobb inom myndigheten.

Mångfald en förutsättning för att klara uppdraget
Polismyndighetens ska komma närmre medborgarna och vara tillgängliga för alla. I polisregion Syd är antalet anställda med utländsk bakgrund* 8,7 procent, varav 6,1 procent är poliser. Detta i en region vars medborgare med utländsk bakgrund är 23 procent.

– Kan vi till exempel få in fler flerspråkiga kan vi också ge medborgaren annan service. Polisen är till för alla och med ökad mångfald ökar också vår förmåga att förebygga brott och öka tryggheten, säger Jarl Holmström.

Polisregion Syd har varit med att se över utbildningsinnehållet, studenterna kommer att göra studiebesök och polisanställda kommer regelbundet att föreläsa om polisens verksamhet.

 

 

Tillsammans med Polisregion syd väcker vi nytt liv i en lyckad utbildning!

Skip to content