Östra Grevie folkhögskola är en av landets äldsta och största folkhögskolor och vi har en tradition av profilerade utbildningar med tyngdpunkten på konstnärliga och estetiska inriktningar. Utbildningar som förbereder dig för ett yrkesliv eller fortsatta, högre studier.

Konst- och designutbildningarna tar plats i Estethuset med en uppdaterad verktygspark med datorer, vävstolar, utrustning för olika trycktekniker, egna målarateljéer, fotostudios och en fantastisk tecknings- och projektsal vilken sträcker sig över 100 kvadratmeter. På varje inriktning studerar mellan 10 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över hundra studerande.Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna ges du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Samtliga utbildningar på Konst & Design är 1-2 åriga.

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt.

Här erbjuds sex olika inriktningar:

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildningen. Varje vecka deltar du i kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. Att teckna är ett av de allra äldsta konstnärliga uttrycken, och ett av de som följer oss från den tidiga barndomen.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper.

En tvåårig konstnärlig utbildning som riktar sig till dig som är villig att ta din konstnärliga förmåga till en betydligt högre nivå. Här får du en god grund inför fortsatta studier på Konsthögskola, annan konstnärlig utbildning eller ett yrkesliv inom de fria konsterna.

Mer information »

Att kunna formge och designa för digitala medier har idag blivit en självklarhet.  Vi konsumerar en stor del av medieinnehållet i datorer, läsplattor och mobiler.

Grafisk design – med inriktning mot ny media, är en utbildning för dig som vill arbeta med illustration och grafisk formgivning. Inriktningen ger dig speciella färdigheter när det gäller formgivning av digitala, nätbaserade och mobila media, men även design av trycksaker.

Mer information »

Grafisk design – med inriktning mot visuell kommunikation, är en utbildning för dig som vill arbeta med illustration och grafisk formgivning. Inriktningen betonar den klassiska grafiska formgivningen och riktar sig till dig som vill arbeta med grafisk form i dess bredaste betydelse; trycksaker, magasin, illustration, web.

Mer information »

Konstgrafiklinjen är en konstnärlig utbildning i den reproducerade bildens många uttryck och möjligheter. Genom att utforska en rad äldre och nyare tekniker för att trycka och mångfaldiga bilder, undersöker du ditt formspråk och konstnärliga uttryckssätt.

Mer information »

Kursen Textil riktar sig till dig som vill arbeta med textil och dess många uttrycksmöjligheter. Med två huvudtekniker – vävning och textiltryck – undersöker vi materialets mångsidiga uttrycksmöjligheter och det egna estetiska och konstnärliga skapandet.

Mer information »

Kursen i fotografi riktar sig till dig som vill arbeta med experimentell och konceptuell fotografi. Utbildningen stärker såväl dina tekniska kunskaper som din förmåga att självständigt skapa, förverkliga och uttrycka dina idéer. Utbildningens fokus är det egna bildspråket, att kontextualisera dina bilder och förbereda dig för högre studier eller professionell verksamhet. Praktiska och teoretiska moment varvas med undersökande och utforskande uppgifter, kritikklasser samt individuell handledning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga mål och din egen utveckling och förväntar oss därför ett stort personligt engagemang och en förmåga till självständigt arbete.

Mer information »