Fria förberedande konstlinjen

Fria förberedande konstlinjen

En 1-2 årig konstnärlig utbildning där du och ditt skapande står i centrum. Fria förberedande konstlinjen består av ett första basår inom måleri, skulptur, teckning och video samt ett andra påbyggnadsår för dig som vilfördjupa dig ytterligare eller söka vidare till en Konsthögskola. 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 2-4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 2000 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

20-24 februari: Sportlov

24-25 mars: Öppet hus

3-10 april: Påsklov

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Fria förberedande konstlinjen

Utbildningens innehåll

Fria förberedande konstlinjen är för dig som drömmer om att bli fri yrkesverksam konstnär. Här är det konstnärliga uttrycket i fokus, både genom praktiskt arbete och samtal, och vi hjälper dig att utvecklas. Du lär dig grunderna måleri, skulptur, video och teckning, vilket ger dig en god kunskap för att hitta ditt konstnärliga språk. Vill du ha möjlighet att fortsätta dina konststudier på en Konsthögskola eller arbeta med konst i olika former – då är Fria förberedande konstlinjen rätt utbildning för dig. FFK:s kursdeltagare ligger, efter genomgången utbildninghögt i statistiken över antagna vid landets fem konsthögskolor, liksom på flertalet övriga nordiska konsthögskolor. 

Utöver att du kommer att lära dig praktiska och hantverksmässiga grunder inom måleri, teckning och skulptur så kommer du att prova på och experimentera med ett stort urval av andra konstnärliga tekniker, som kommer att hjälpa dig i din kreativa utveckling. Men kanske allra viktigast; du kommer att lära dig metoder för att kunna arbeta självständigt med konstnärliga processer oavsett vilka material eller ämne du tar dig an. 

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med bildvisning, konstteori och konsthistoria. Vi sätter samtidskonstens uttryck i ett sammanhang och ger dig en ökad medvetenhet kring ditt eget och andras konstnärliga arbete. 

Vi arbetar både med korta intensiva uppgifter och längre projektrelaterade övningar. Detta ställer stora krav på dig då det självständiga arbetet är en betydande del av utbildningen. När du har gått ut ditt första år så kan du söka till påbyggnadsåret som är för dig som vill utveckla ditt konstnärliga arbete ytterligare för att kunna söka vidare till en konstnärlig högskola eller arbeta vidare inom det konstnärliga yrket. 

Utbildningsinnehåll

 • Måleri, bas 
 • Skulptur, bas 
 • Teckning och kroki 
 • Videoljud- och film-projektarbete 
 • Konsthistoria och konstteori, bildanalys 
 • Rumsliga och platsspecifika projekt 
 • Skriftliga uppgifter- och övningar 
 • Påbyggnadsuppgifter inom måleri, skulptur och installation
 • Metod- och processarbete 

Workshops

 • Modellmåleri 
 • Screentryck 
 • Skulpturala tekniker, bland annat avgjutning 
 • Träverkstadsarbete 
 • Video som visuellt uttryck 
 • Bildkomposition och hänga utställning 
 • Rum, kropp och skala: arbete med skalmodeller 
 • Textbaserad konst 
 • Undersökande måleri 
 • Fotodokumentation av verk 

 

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konsthistoria 
 • Designhistoria 
 • Skulpturala tekniker 
 • Artist books 
 • Eget projektarbete 
 • Elevutställningar 
 • Teckning & Kroki 
 • Screentryck 
 • Gästlärare 
 • Studieresa till Berlin 
Fria förberedande konstlinjen

Utbildningens mål

 • att ge dig en god grund inom konstnärliga bastekniker; måleri, skulptur och teckning  
 • att utveckla din förmåga till praktisk gestaltning inom olika konstnärliga uttryck 
 • att hitta dina uttryck, där din egen berättelse och ditt konstnärliga språk står i fokus 
 • att lära dig formulera och reflektera över dina egna konstnärliga utmaningar och framsteg 
 • att samtala om konsthistoria och samtidskonst så du kan sätta in den i en medveten kontext  
 • att få inblick i konstnärsyrket genom ateljébesök och praktik hos yrkesverksamma konstnärer 
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Termin 1: Baskunskaper i grundläggande tekniker genom undervisning i helklass. Grupparbeten och enskilda projekt i verkstäderna, dessutom gästlärare och föreläsningar i konsthistoria och konstteori. Projektveckor med video/ljudarbete. 

Termin 2: Fördjupningarsamtal, processarbete och workshops inom ytterligare tekniker, fortfarande i helklass. Utställningsmöjligheter och större projekt som utförs i grupp eller på egen handFördjupningsarbete inom konsthistoria. Handledning. 

Termin 3: Projektår. Vi börjar med att prata igenom ditt mål med andra året på skolan och lägger upp en plan. Ateljésamtal, handledning och flera olika gästlärare hjälper dig att utvecklas. Vissa gemensamma uppgifter, redovisningar och projekt förekommer. 

Termin 4: Fördjupning inom ditt projekt. Kanske söker du till en konstskola och gör arbetsprover? Du har möjlighet att helt fokusera på detta. Vissa valbara gemensamma uppgifter förekommer. Under våren ges möjlighet till två veckors praktikarbete hos konstnär eller konstinstitution. Dina studier avslutas med tvåornas avgångsutställning. 

Hur vi jobbar

Undervisningen bedrivs i arbetsblock där du tillägnar dig nya tekniker och arbetsmetoder. I fördjupningskurserna får du uppgifter att lösa, enskilt eller i grupp, där du tränger längre in i processen. I återkommande självständiga arbetsblock, arbetar du på egen hand, med möjlighet till ateljésamtal, genomgångar och handledning av lärarna. 

Mycket av övningarna, uppgifterna eller det egna arbetet pågår i målarateljén eller skulpturverkstaden. Här får du både handledning och ateljésamtal av dina huvudlärare och här möter du dina gästlärare. Alla har en egen ateljéplats för självständigt arbete men samtidigt har vi ett tätt samarbete för att inspirera varandra. Arbetet nära varandra ger en djupare förståelse för varandras olika metoder och processer och skapar hela tiden möjlighet till samtal och samarbeten 

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med bildvisning, konstteori och konsthistoria. Ofta introduceras nya arbetsmoment genom föreläsning och workshop, för att sedan omsätta dessa nya kunskaper i ett kort projektarbete antingen på egen hand eller i grupp. Under arbetets gång har vi avstämningar mellan deltagare och lärare, samt en stor avslutande gruppgenomgång där vi lägger mycket tid på diskussion och utvecklingDina lärare sätter igång arbetet men alla lär av varandra.  

Vad du kommer lära dig

Utöver att du kommer att lära dig praktiska och hantverksmässiga grunder inom måleri, teckning och skulptur så kommer du att prova på och experimentera med ett stort urval av andra konstnärliga tekniker, som kommer att hjälpa dig i din kreativa utveckling.

Men kanske allra viktigast; du kommer att lära dig metoder för att kunna arbeta självständigt med konstnärliga processer oavsett vilka material eller ämne du tar dig an.

Undersökningsområden 

 • Måleri: akryl- och oljemåleri, skikt-, monumental-, och undersökande måleri 
 • Skulptur: lera, modellering, gips, plast och tekniker med blandade material 
 • Rumslighet: kroppen och skalaarbete med skalmodeller, foto och ljussättning 
 • Video och ljudbearbetningpraktiska moment varvat med teori 
 • Text som konstnärligt uttryck, Artists book och arbeten där bild och text samsas 
 • Konstteori: Bild- och textanalys 
 • Måndag: Huvudämne (övningar måleri/skulptur/video) – lärare på plats 
 • Tisdag: Huvudämne fortsätter / konstsamtal – lärare på plats 
 • Onsdag: Huvudämne / föreläsning efter lunch – lärare på plats 
 • Torsdag: Teckning / eget arbete efter lunch  
 • Fredag: Workshop, gästlärare eller eget arbete 

Uppgift: BODYPARTS – att fritt gestalta en valfri kroppsdel i tre olika tekniker (individuellt arbete) Tidsåtgång: två arbetsveckor. 

Uppgiften består av att välja ut valfri kroppsdel som ska undersökasgestaltas och presenteras 

I undersökningen ingår att reflektera över denna kroppsdels status, historia, fenomen och kulturella värde. 

I gestaltningen ingår att subjektivt avbilda/tolka kroppsdelen i tre tekniker: som skiss eller bildsom ett 3-dimensionellt arbete (ett objekt, skulptur, föremål, avgjutningvalfria material samt som ett helt valfritt verk (tex textbaserat, undersökande arkivmaterial, fotografi, video, performance etc) 

presentationen är det samtliga tre verk som bildar din redovisning. Det är bra om du betraktar de tre olika verken som delar i din egen separatutställning. 

Fria förberedande konstlinjen

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!  Läs mer

Karta över skolans område

Att studera Fria förberedande konstlinjen på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder. 

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustasnickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter. 

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design. 

Modellteckning 

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. 

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Studieresor 

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär. 

Under utbildningens gång möter du flera olika gästlärare för workshops, projekt och fördjupande föreläsningar.

Vi arbetar regelbundet tillsammans med yngre nyexaminerade konstnärer med tema som t ex ”undersökande måleri”, ”kropp och rumslighet” och du får också prova att uttrycka dig genom att producera ljud-, video- eller stop motion-film tillsammans med film- och ljudkonstnär.

Du kommer att erbjudas att delta i flera utställningar under ett läsår liksom större redovisningar där vi i grupp samtalar om verken. Dessutom genomför vi varje år studiebesök hos konstnärer, i ateljéer och besök på gallerier och konsthallar.

Återkommande moment

 • Ett flertal gästlärare inom måleri där experiment, uppgifter och projekt genomförs   
 • Skulpturarbete i olika tekniker med externa lärare där du lär dig nya tekniker 
 • Flera gästlärare inom video- och ljudarbeten med fokus på det konstnärliga uttrycket 
 • Gästlärare med praktik inom textbaserad konst och språk som konstnärligt fokus 
 • Du lär dig att hänga en utställning under handledning av flera handledare 
 • Under andra året är du på praktik hos en yrkesverksam konstnär under några veckor 
 • Studieresor med huvudlärarna ingår samt verkstads- och ateljébesök med gästlärare 

Våra verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad – där du kan arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustad snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter
 • Textilverkstad  – med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Måleriateljéer
 • Egen ateljéplats eller arbetsbänk i sitt hemklassrum (olika form beroende på utbildning)
Fria förberedande konstlinjen

Hur ansökan går till

För att studera på FFK hos oss på Östra Grevie krävs att du har grundläggande behörighet från gymnasiet. Du ansöker till oss med dina gymnasiebetyg, personligt brev med dina konstnärliga erfarenheter och mål, personbevis, bild på dig själv och 6-10 arbetsprover. Detta behöver vi för att kunna skapa oss en bra bild av dig som söker, så att gruppen ska bli så bra som möjligt. 

Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Obligatoriskt i ansökan är att du söker med mellan 6 – 10 verk som du själv har utfört. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur eller teckning som du fotograferar av och laddar upp digitalt men det går även att komplettera med video-, foto-, ljud-verk, som du laddar upp digitalt i din ansökan. Skicka in max 10 verk sammanlagt. Skicka med lista på ev. titlar, teknik och årtal. Skicka inte gamla verk, vi bedömer endast det du gjort de senaste tre åren. Din personliga text med dina konstnärliga erfarenheter och mål ingår i den samlade bedömningen vid antagningen. 

Gymnasial eller eftergymnasial nivå
När du söker till årskurs 1 på våra konstutbildningar kan du välja antingen gymnasial eller eftergymnasial nivå. Årskurs 2 erbjuder vi dock bara på eftergymnasial nivå.

I den eftergymnasiala nivån ingår även praktik, fördjupade projektarbeten, presentation och eget företagande. Genomgång av vad man skall tänka på vad gäller uppstart av enskild firma samt skattevägledning. FFK har studiebesök och gästlärare som är yrkesverksamma konstnärer. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete och slututställning.

Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Antagningsvillkor​

 • Grundläggande behörighet

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Bild på dig själv 
 • Ev. Betyg 
 • Arbetsprover med titlar och årtal 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Fria förberedande konstlinjen

Lärare

Sofie och Robert är dina lärare på Fria förberedande konstlinjen. Båda två är själva yrkesverksamma konstnärer.

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content