Fria förberedande konstlinjen

En 1-2 årig konstnärlig utbildning där ditt skapande står i centrum. Fria förberedande konstlinjen består av ett första basår inom måleri, skulptur, teckning och video samt ett andra påbyggnadsår för dig som vill fördjupa dig för yrkesverksamhet eller söka vidare till en högre utbildning.

Fria förberedande konstlinjen

En 1-2 årig konstnärlig utbildning där ditt skapande står i centrum. Fria förberedande konstlinjen består av ett första basår inom måleri, skulptur, teckning och video samt ett andra påbyggnadsår för dig som vill fördjupa dig för yrkesverksamhet eller söka vidare till en högre utbildning.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 2-4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 2400 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

8 januari: Vårtermin 2024 började

1 februari: Ansökan inför hösten 2024 öppnar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 13: Påsklov

31 mars: Ansökan till Alumnifonden stänger

5–6 april: Öppet hus | Östra Grevie 2024

30 april: Kulturutbildningarna stänger sin ansökan

Maj: Kulturutbildningarna skickar ut antagningsbesked

20-22 maj: Musikteaters scenprovsdagar

31 maj: Vårterminen slutar

 

Fria förberedande konstlinjen

Utbildningens innehåll

Utbildningen FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN (FFK) inriktar sig på studier inom fri konst och ger en grundläggande kunskap i konstens komplexitet, bredd och tillämpning. Här lägger vi tyngdpunkten på den konstnärliga processen inom de olika teknikerna. Kort sagt, drömmer du om att bli fri yrkesverksam konstnär så ska du söka till FFK.

Uppgifter i både teori och praktik varvas inom ämnena måleri, teckning, skulptur och rörlig bild. Vår undervisning lägger också stor vikt vid individuell utveckling och självständigt arbete där du som kursdeltagaren har ett stort egenansvar.

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med bildvisning, konstteori och samtal. Vi sätter samtidskonstens uttryck i ett sammanhang och ger dig en ökad medvetenhet kring ditt eget och andras konstnärliga arbete.

Utöver de praktiska och hantverksmässiga grunderna inom måleri, teckning och skulptur så kommer du att prova på och experimentera med ett stort urval av andra konstnärliga tekniker, som kommer att hjälpa dig i din kreativa utveckling.

Men kanske allra viktigast: du kommer att lära dig metoder för att kunna arbeta självständigt med konstnärliga processer oavsett vilka material eller ämne du tar dig an.

FFK ger en stabil grund för att hitta ditt konstnärliga språk oavsett om du väljer att fortsätta som yrkesverksam konstnär eller söka dig till en konsthögskola.

Alla lärare och gästlärare på FFK är yrkesverksamma konstnärer.

Utbildningsinnehåll

 • Måleri, bas
 • Skulptur, bas
 • Teckning och kroki
 • Påbyggnadsuppgifter inom måleri, skulptur
 • Video–, ljud- och film-projektarbete
 • Konsthistoria och konstteori, bildanalys
 • Yrkesinriktade moment, ekonomi, eget företagande
 • Rumsliga och platsspecifika projekt
 • Studiebesök i verkstäder, ateljéer och institutioner
 • Gästlärare, workshops, föreläsningar
 • Praktikplats hos yrkesverksam konstnär
 • Metod- och processarbete

Workshops

 • Modellmåleri
 • Screentryck
 • Skulpturala tekniker
 • Träverkstadsarbete
 • Att uttrycka sin konst i text
 • Bildkomposition och att hänga en utställning
 • Rum, kropp och skala: arbete med skalmodeller
 • Textbaserad konst, Artists Book
 • Undersökande måleri
 • Fotodokumentation av verk

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konsthistoria
 • Designhistoria
 • Skulptur
 • Eget projektarbete
 • Elevutställningar
 • Teckning & Kroki
 • Screentryck
 • Gästlärare
 • Studieresa till Berlin
 • Öppet Hus

Följ Östra Grevie på Instagram

Gör som vår glada kursdeltagare Salm och utbilda dig till Socialpedagog! 💜

Som socialpedagog arbetar du med att förbättra livssituationen för människor i alla åldrar. Du arbetar aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper och deltar i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

Socialpedagogutbildningen är en bred utbildning med goda anställningsmöjligheter efter fullgjord utbildning.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker på vår hemsida! 🙌

#socialpedagog #socialpedagogutbildning #folkbildning #pedagogik #folkbildning #folkhögskola #östragrevie #östragreviefolkhögskola #utbildning
Utbilda dig till Undersköterska eller Vårdbiträde! 💜

Vill du arbeta med och för människor i ett av de mest efterfrågade yrkena inom vårdsektorn? Vill du dessutom utbilda dig på en av Sveriges största folkhögskolor där utbildningen utgörs av såväl teori som praktik?

Då är Östra Grevies Undersköterska/Vårdbiträdes-utbildning en bra start för dig!

På vår utbildning har du två alternativ. Antingen läser du 1 år och blir vårdbiträde, eller 2 år och blir undersköterska. Oavsett, kommer du som utbildad hos oss att ha en bred och efterfrågad kompetens inom ett flertal olika yrkesområden inom vården.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker på vår hemsida! 🙌

#undersköterska #undersköterskautbildning #uskutbildning #usk #vårdbiträdesutbildning #vårdbiträde #vårdsektorn #vårdochomsorgscollege #östragreviefolkhögskola #östragrevie #folkhögskola #folkbildning #väljfolkhögskola
Är du före detta kursdeltagare på Östra Grevie folkhögskola? 

Planerar du ett projekt / initiativ / utställning av något slag? 

– Då kan du söka ersättning via vår projektmedelsfond för Alumni! 💜

Vilka slags projekt innefattas av det här, undrar du då kanske? 

Det enda som krävs är att projektet ligger i linje med vår vision, pedagogiska idé och vårt manifest. 

Det är möjligt att söka maximalt 10 000 kronor per år och projektmedelsansökan.

Läs mer och om hur du går tillväga för att söka på vår hemsida.

Kom igen! Det är enkelt att ansöka! 🙌

🚨Ansökan stänger 31 mars🚨

OBS! Det är ett krav att kunna närvara i Östra Grevie vid själva utdelningen.

#alumni #stipendiefond #stipendium #östragreviefolkhögskola #folkhögskola #folkbildning
Grattis Rahman till att ha kommit in på sjuksköterskeutbildningen på Malmö universitet! 🥳💜

Hur känns det?

– Tack det känns fantastiskt, jag är så glad över att komma till universitetet och att det blev i Malmö.

Varför vill du bli sjuksköterska?

– Jag vill bli sjuksköterska för att det är en bra utbildning för utveckling, det finns massor med jobb och många olika inriktningar. Det är svårt att veta vilken inriktning jag vill fortsätta med redan, men kanske intensivvård.

Vad har du gjort sedan du slutade hos oss?

– Jag har tagit körkort, rest utomlands och under hösten har jag jobbat i hemtjänsten för att få bra erfarenhet inför min utbildning.

Vilka är dina tips för att lyckas med studierna på folkhögskola?

– Det är viktigt att vara målinriktad, uthållig, ambitiös, engagerad och aktiv i grupper man deltar i. Att samarbeta bra med kamraterna är också viktigt. Man ska inte vara rädd för att tycka och uttrycka sin åsikt.

Miniintervju utförd av Johanna Darnéus med Rahman Haydari, före detta kursdeltagare (Allmän – Högskoleförberedande) på Östra Grevie folkhögskola i Malmö – @ostragreviefhskimalmo 

#alumni #östragreviefolkhögskola #malmö #sjuksköterska #malmöuniversitet #folkbildning #väljfolkhögskola #högskoleförberedande #allmänlinje
Fria förberedande konstlinjen

Utbildningens mål

 • att ge dig en god grund inom måleri, skulptur, video och teckning
 • att utveckla ditt seende och din förmåga till visuell gestaltning
 • att ge dig verktyg att uttrycka dig och ditt eget konstnärliga språk
 • att formulera och reflektera över din konstnärliga utveckling
 • att få en god överblick av konsthistoria och samtidskonst
 • att stimulera din yrkesinriktade utveckling för arbete efter utbildning
 • att få inblick i konstnärsyrket genom praktik, ateljébesök och gästlärare
 • att arbeta ihop arbetsprover för fortsatt arbete eller till högre utbildning
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

FFK termin 1

GY & EGY: Baskunskaper i grundläggande tekniker genom undervisning i helklass. Samtal och redovisningar. Grupparbeten och enskilda projekt i verkstäderna, gästlärare och föreläsningar i konsthistoria och konstteori. Workshop i video/ljudarbete. Endast EGY: Projektarbete- och yrkesrelaterad undervisning med extern lärare.

FFK termin 2

GY & EGY: Fördjupningar, samtal, processarbete och workshops inom experimentella tekniker. Handledning, redovisningar och utställningsmöjlighet. Fördjupningsarbete inom konsthistoria. Endast EGY: Fortsatt projektarbete- och yrkesrelaterad undervisning med extern lärare kortare praktik, studiebesök verkstäder och ekonomiundervisning.

FFK år 2 (valbart påbyggnadsår efter FFK 1)

EGY: Yrkesinriktat projektår. Du arbetar under handledning med din projektplan. Ateljésamtal, handledning och flera olika yrkesverksamma gästlärare hjälper dig att utvecklas. Vissa gemensamma uppgifter, redovisningar och workshops förekommer. Yrkesorienterande studiebesök samt flera veckors praktikplats hos verksam konstnär. Undervisning i eget företagande och ekonomi. Dina studier avslutas med en gemensam slututställning.

 

Utställare från FFK

Hur vi jobbar

Undervisningen bedrivs i arbetsblock där du tillägnar dig nya tekniker och arbetsmetoder. I fördjupningskurserna får du uppgifter att lösa, enskilt eller i grupp, där du tränger längre in i processen. I återkommande självständiga arbetsblock, arbetar du på egen hand, med möjlighet till ateljésamtal, genomgångar och handledning av lärarna. 

Mycket av övningarna, uppgifterna eller det egna arbetet pågår i målarateljén eller skulpturverkstaden. Här får du både handledning och ateljésamtal av dina huvudlärare och här möter du dina gästlärare. Alla har en egen ateljéplats för självständigt arbete men samtidigt har vi ett tätt samarbete för att inspirera varandra. Arbetet nära varandra ger en djupare förståelse för varandras olika metoder och processer och skapar hela tiden möjlighet till samtal och samarbeten 

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med bildvisning, konstteori och konsthistoria. Ofta introduceras nya arbetsmoment genom föreläsning och workshop, för att sedan omsätta dessa nya kunskaper i ett kort projektarbete antingen på egen hand eller i grupp. Under arbetets gång har vi avstämningar mellan deltagare och lärare, samt en stor avslutande gruppgenomgång där vi lägger mycket tid på diskussion och utvecklingDina lärare sätter igång arbetet men alla lär av varandra.  

Vad du kommer lära dig

Utöver att du kommer att lära dig praktiska och hantverksmässiga grunder inom måleri, teckning och skulptur så kommer du att prova på och experimentera med ett stort urval av andra konstnärliga tekniker, som kommer att hjälpa dig i din kreativa utveckling.

Men kanske allra viktigast; du kommer att lära dig metoder för att kunna arbeta självständigt med konstnärliga processer oavsett vilka material eller ämne du tar dig an.

Undersökningsområden 

 • Måleri: akryl- och oljemåleri, skikt-, monumental-, och undersökande måleri 
 • Skulptur: lera, modellering, gips, plast och tekniker med blandade material 
 • Rumslighet: kroppen och skalaarbete med skalmodeller, foto och ljussättning 
 • Video och ljudbearbetningpraktiska moment varvat med teori 
 • Text som konstnärligt uttryck, Artists book och arbeten där bild och text samsas 
 • Konstteori: Bild- och textanalys 
 • Måndag: Huvudämne (övningar måleri/skulptur/video) – lärare på plats 
 • Tisdag: Huvudämne fortsätter / konstsamtal – lärare på plats 
 • Onsdag: Huvudämne / föreläsning efter lunch – lärare på plats 
 • Torsdag: Teckning / eget arbete efter lunch  
 • Fredag: Workshop, gästlärare eller eget arbete 

Uppgift: BODYPARTS – att fritt gestalta en valfri kroppsdel i tre olika tekniker (individuellt arbete) Tidsåtgång: två arbetsveckor. 

Uppgiften består av att välja ut valfri kroppsdel som ska undersökasgestaltas och presenteras 

I undersökningen ingår att reflektera över denna kroppsdels status, historia, fenomen och kulturella värde. 

I gestaltningen ingår att subjektivt avbilda/tolka kroppsdelen i tre tekniker: som skiss eller bildsom ett 3-dimensionellt arbete (ett objekt, skulptur, föremål, avgjutningvalfria material samt som ett helt valfritt verk (tex textbaserat, undersökande arkivmaterial, fotografi, video, performance etc) 

presentationen är det samtliga tre verk som bildar din redovisning. Det är bra om du betraktar de tre olika verken som delar i din egen separatutställning. 

Fria förberedande konstlinjen

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!  Läs mer

Att studera Fria förberedande konstlinjen på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder. 

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustasnickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter. 

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.  

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling. 

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design. 

Modellteckning 

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. 

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper. 

Studieresor 

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär. 

Gästlärare och workshops

Under utbildningens gång möter du flera olika gästlärare för workshops, projekt och fördjupande föreläsningar.

Vi arbetar regelbundet tillsammans med yngre nyexaminerade konstnärer med tema som t ex ”undersökande måleri”, ”kropp och rumslighet” och du får också prova att uttrycka dig genom att producera ljud-, video- eller stop motion-film tillsammans med film- och ljudkonstnär.

Du kommer att erbjudas att delta i flera utställningar under ett läsår liksom större redovisningar där vi i grupp samtalar om verken. Dessutom genomför vi varje år studiebesök hos konstnärer, i ateljéer och besök på gallerier och konsthallar.

Återkommande moment

 • Ett flertal gästlärare inom måleri där experiment, uppgifter och projekt genomförs   
 • Skulpturarbete i olika tekniker med externa lärare där du lär dig nya tekniker 
 • Flera gästlärare inom video- och ljudarbeten med fokus på det konstnärliga uttrycket 
 • Gästlärare med praktik inom textbaserad konst och språk som konstnärligt fokus 
 • Du lär dig att hänga en utställning under handledning av flera handledare 
 • Under andra året är du på praktik hos en yrkesverksam konstnär under några veckor 
 • Studieresor med huvudlärarna ingår samt verkstads- och ateljébesök med gästlärare 

Våra verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad – där du kan arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustad snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter
 • Textilverkstad  – med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Måleriateljéer
 • Egen ateljéplats eller arbetsbänk i sitt hemklassrum (olika form beroende på utbildning)
Fria förberedande konstlinjen

Hur ansökan går till

Du ansöker till oss med dina gymnasiebetyg, personligt brev med dina konstnärliga erfarenheter och mål, personbevis, bild på dig själv och arbetsprover. Detta behöver vi för att kunna skapa oss en bra bild av dig som söker, så att gruppen ska bli så bra som möjligt. 

Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Din personliga text med dina konstnärliga erfarenheter och mål ingår i den samlade bedömningen vid antagningen. 

Vi erbjuder två olika inriktningar när du söker våra Konst & design-utbildningar – gymnasialt eller eftergymnasialt. Välj inriktning utifrån vad du vill ha ut av utbildningen.

Välkommen med din ansökan!

Antagningsvillkor​

Gymnasial inriktning (GY) Du kan söka denna kurs oavsett om du läst klart gymnasiet eller inte. Eftergymnasial inriktning (EGY) Grundläggande behörighet från gymnasiet. Observera att om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens p.g.a. särskilda skäl. Dessa skäl ska du beskriva skriftligt i ansökan.

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Bild på dig själv 
 • Ev. Betyg 
 • Arbetsprover med titlar och årtal 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Fria förberedande konstlinjen

Lärare

Sofie och Robert är dina lärare på Fria förberedande konstlinjen. Båda två är själva yrkesverksamma konstnärer.

Skip to content