Allmän kurs – Högskoleförberedande

Det här är en intensiv kurs med hög kvalitet för dig som särskilt vill förbereda dig för högskolans och universitetets studieformer. Du har antagligen studerat tre, eller nästan tre, år på gymnasium; kanske har du till och med hunnit med några kurser på högskolenivå.  

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Det här är en intensiv kurs med hög kvalitet för dig som särskilt vill förbereda dig för högskolans och universitetets studieformer. Du har antagligen studerat tre, eller nästan tre, år på gymnasium; kanske har du till och med hunnit med några kurser på högskolenivå.  

Praktiska detaljer

Kurstyp: Gymnasiekurs med eftergymnasial profil
Längd: 2-3 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti / Januari
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 100 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

8 januari: Vårtermin 2024 började

1 februari: Ansökan inför hösten 2024 öppnar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 13: Påsklov

31 mars: Ansökan till Alumnifonden stänger

5–6 april: Öppet hus | Östra Grevie 2024

30 april: Kulturutbildningarna + Undersköterska och Socialpedagog stänger sin ansökan!

Maj-juni: Utbildningarna skickar ut antagningsbesked

20-22 maj: Musikteaters scenprovsdagar

31 maj: Våra allmänna utbildningar + Lärarassistent stänger ansökan

31 maj: Vårterminen slutar

 

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Utbildningens innehåll

På utbildningen Högskoleförberedande kurs ligger fokus på att arbeta med tekniker och redovisningsformer som högskola och universitet använder, så att du tryggt och självsäkert kan gå vidare till högre studier.

Utbildningen är en helfartsutbildning där alla ämnen har formats så att de motsvarar eftergymnasial nivå och möjlighet till komplettering av behörigheter finns.

Genom vår arbetsform, ämnesintegrerad tematisk undervisning, kommer du på ett naturligt sätt arbeta för ett aktivt lärande som kommer att gynna dig vid studier på högre nivå, men även i arbetslivet.

De som studerar på Högskoleförberedande kurs är i alla åldrar, en del är nästan klara med grundläggande behörighet, andra är helt klara, ett tredje gäng har hunnit med någon termin på högskolan, ytterligare en fjärde grupp är lite äldre, har arbetat en massa år och vill byta karriär. Alla har olika bakgrunder, förutsättningar och drömmar men samma mål – att fortsätta till högskola eller universitet och lyckas nå sitt mål.

Högskoleförberedande kurs utgår ifrån de gymnasiegemensamma ämnena, men har karaktär av studier på högskolenivå. Formellt omfattar kursen följande ämnen:

Utbildningsinnehåll

 • Svenska 
 • Engelska 
 • Matematik 
 • Samhällskunskap 
 • Naturkunskap
 • Religion
 • Historia 

Följ Östra Grevie på Instagram

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Utbildningens mål

 • Att du vid utbildningstidens slut har minst grundläggande behörighet för högre studier.
 • Att du vid utbildningstidens slut känner att du är kunnigare, tryggare och säkrare inför studier på högskola och/eller universitet.
 • Att du upplever att du inte bara har lärt dig ämnen utan har en förståelse för varför vi studerar de ämnen vi studerar och hur dessa hänger ihop.
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Eftersom folkhögskolan är en egen utbildningsform är vi inte bundna av centralt fastställda kurs- och läroplaner.

Du, som deltagare, kommer att vara med och påverka hur studierna utformas vilket resulterar i att delar av utbildningen förändras varje termin.

Hur vi jobbar

Vårt fokus ligger på din utveckling – och att du tillsammans med dina kurskamrater ska hitta verktygen att ta ansvar för ditt lärande. Vi lägger stor vikt vid kommunikation, samtal och samarbetsförmåga, likväl som din förmåga till analys och överblick över de ämnesområden vi arbetar med. I slutändan kommer varje deltagare att ha med sig all den kunskap som Skolverket efterfrågar – och lite till.

Genom vår arbetsform, ämnesintegrerad tematisk undervisning, kommer du på ett naturligt sätt arbeta för ett aktivt lärande som kommer att gynna dig vid studier på högre nivå, men även i arbetslivet. Genom att de olika ämnena integreras med varandra kommer du inte bara att lära dig de olika ämnenas delar utan även hur de kan användas tillsammans och hur du kan nyttja dina kunskaper. Detta arbetssätt skapar en tydlighet i utbildningen som också stämmer överens med hur vi bedömer det du gör under utbildningen.

Vad du kommer lära dig

Vi fokuserar på att du, genom vårt arbetssätt, kommer att lära dig och bli bra på högskolans och universitetets studieformer. Som deltagare kommer du därför också att fördjupa dig i akademiskt lärande och forskning – där viktiga inslag är att samla in och tolka källmaterial, referera till källor, formulera dig muntligt och skriftligt och inte minst att samarbeta, hålla deadlines och ta ansvar för dina studier.

Vi arbetar med Microsoft Office-programmen, framför allt Word, Excel och Powerpoint.

I undervisningen ingår:

 • Föreläsning
 • Hemtenta
 • Muntlig presentation
 • Seminarium
 • Projektarbete i grupp
 • Enskilt arbete
 • Rapporter och uppsatser

Exempel på hur en vecka i exempeltemat Mänskliga rättigheter hade kunnat se ut. Raster ingår, men är inte utmärkta.

Måndag

9.00 Genomgång: Mänskliga rättigheter idag – var står vi?
10.20 Diskussioner kring utmaningar och förutsättningar för mänskliga rättigheter utifrån den aktuella samhällsdebatten och aktuell statistik

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Ämnesstudier i engelska och matematik + Tillval: Matematik 2

Tisdag

9.00 Mänskliga rättigheter idag – var står vi? Film och diskussion kring förutsättningar för demokrati och mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv
10.50 Diskussionsseminarium – mänskliga rättigheter idag – begränsningar och möjligheter

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Föreläsning + informationssökning: Utmaningar som ställer mänskliga rättigheter på ända? En blick på pandemin och klimatkrisens påverkan på världsläget

Onsdag

9.00 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar
Introduktion till en inlämningsuppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden genom att använda sig av och resonera kring internationell forskning.
10.50 Genomgång: Att läsa och förstå statistik kring omvärlden – en introduktion

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Framtid och utveckling (endast för de som går första terminen)

Torsdag

9.00 Att läsa och förstå statistik kring omvärlden – konkreta metoder och tillämpning
10.20 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar
Arbete med uppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden

12.00-12.45 Lunch

Tillval: Odling

12.45-15.00

Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar: Arbete med uppgift där den studerande får identifiera hot och möjligheter för de mänskliga rättigheterna i samtiden

Fredag

9.00-12.00 Ämnesstudier i engelska och matematik + Tillval: Matematik 2

12.00-12.45 Lunch

12.45-15.00 Mänskliga rättigheter – möjligheter och utmaningar: Redovisnings-seminarium där den studerande presenterar sin uppgift och redogör för sitt insamlade material.

Mänskliga rättigheter – igår, idag, år 2100

Genom att få förståelse för hur tankarna på människovärde och människans rättigheter sett ut historiskt och kulturellt, så utmanas deltagarna att visionera om framtiden för mänskliga rättigheter. Vad händer i vår samtid och under de närmsta åren som gör att förutsättningarna förändras för mänskliga rättigheter? Finns det något som är viktigare än mänskliga rättigheter?

Temats slutuppgift går ut på att deltagarna i grupp ska skapa en bild av hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut år 2100.  Finns de? Hur mår de? Har de förändrats? Denna bild kan redovisas på flera olika sätt – t.ex. i form av ett arbete, en presentation, ett rollspel eller kanske en utställning.

Uppgiften kräver att grupperna bottnar i sin samtid och kan använda historiska händelser, fakta och statistik för att måla upp en trovärdig eller i alla fall konsekvent vision av den nära framtiden.

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Hur ansökan går till

I din ansökan skickar du med betyg från tidigare gymnasiestudier och eventuella andra skolor på gymnasienivå, som du har studerat på. Du skickar också in ett personbevis (det beställer du från Skatteverket och det kostar ingenting – du går in på Skatteverkets hemsida så hittar du tjänsten). Därtill vill vi ha en kort text om dig själv och varför du vill studera, men också om det finns sådant som du tycker att det är bra att vi vet om dig och dina behov när du studerar. 

Ansökan öppnar 15 sep.

Antagningsvillkor​

För att bli antagen måste du ha behörigheter i:

 • Svenska 1 och 2
 • Engelska 5
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1 (eller motsvarande från äldre betygssystem)

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis för studier 
 • Betyg 
 • Personligt brev 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Skip to content