Etableringskurs

Etableringskurs

Förbättra din svenska samtidigt som du planerar din framtid – gå studie- och yrkesförberedande Etableringskurs på Östra Grevie folkhögskola! 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Utbildning i svenska och samhällsorientering
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie, Malmö
Kursstart: Löpande
Terminskostnad: Nej
Etableringskurs

Utbildningens innehåll

Syftet med Etableringskursen är att arbeta med att stärka och utveckla språkkunskaperna i svenska och få en ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhälletKursen är möjlig för dig som ingår i etableringsprogrammet och som vill arbeta med dina framtidsplaner kring arbete och studier samtidigt som du tränar på svenska. Efter kursen är målet att du går vidare till studier och att du har ökat dina kunskaper kring ditt kommande yrkesvaoch hur du ska göra för att söka och få arbete. Vi arbetar för att du som deltagit i kursen ska ha stärkt din självbild, utökat ditt kontaktnät och stärkt dina möjligheter att etablera dig på arbetsmarknaden.  

Att du som kursdeltagare ska känna att du utvecklas i svenska är huvudmålet för utbildningen. Vi kommer att utbilda i svenska samtidigt som du arbetar med dig själv kring frågor som vad vill jag göra och hur gör jag för att nå dit och vilka är mina styrkor och hur ska jag använda dessa på bästa sätt. Vi kommer att arbeta för att du ska få en ökad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet och på så sätt kunna göra väl underbyggda val.  Under kursens får du möjlighet att träffa olika företag när vi är ute på studiebesök, se spännande och lärorika föreläsningar samt besöka olika skolor. 

Utbildningsinnehåll

 • Svenskundervisning  
 • Studie- och yrkesvägledning 
 • Arbetsmarknadskunskap 
 • Samhällsorientering 
 • Självkännedom 
 • Grundläggande datorkunskap 
 • Samhällskunskap 
Etableringskurs

Utbildningens mål

 • Att du utvecklar din svenska.  
 • Att du blir bättre rustad för att fortsätta studera. 
 • Att du har bättre kunskaper om dig själv, vad du vill, hur du kan nå dina mål och hur du fattar dina beslut 
 • Att du upplever en ökad motivation och tro på dig själv.  
 • Att du har en bättre kunskap om hur det svenska samhället fungerar och är uppbyggt.  

Hur vi jobbar

 • Små grupper där vi lär av och med varandra (gruppdynamik) 
 • Individuella samtal 
 • Individanpassad kurs som utformas efter vilka deltagare vi har och vilka deras målsättningar är  
 • Självkännedom – varför gör jag som jag gör och hur skulle jag annars kunna göra 
 • I samarbete med omvärlden, i form av bl.a. studiebesök på företag och skolor 
 • Vi sätter upp mål, delmål och arbetar fram verktyg för att kunna nå dem. Vilka förändringar krävs? Vad kan bli bättre? 
Etableringskurs

Hur ansökan går till

Är du intresserad av att gå vår Etableringskurs så kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du är såklart även välkommen ut på studiebesök, bara kontakta oss så bokar vi in en tid. 

Antagningsvillkor​

Ingen särskild behörighet krävs

I din ansökan ska du bifoga:

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Etableringskurs

Lärare

Skip to content