Grafisk design

Grafisk design på Östra Grevie är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, design, kommunikation och illustration. Genom uppgifter, föreläsningar, projektarbeten och workshops hittar du dina intresseområden och utvecklar ditt formspråk. Här undersöker vi grafisk formgivning genom teori och praktiskt utförande och lägger stor vikt ligger vid processarbete och presentation – från idé till resultat.

Grafisk design

Grafisk design på Östra Grevie är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, design, kommunikation och illustration. Genom uppgifter, föreläsningar, projektarbeten och workshops hittar du dina intresseområden och utvecklar ditt formspråk. Här undersöker vi grafisk formgivning genom teori och praktiskt utförande och lägger stor vikt ligger vid processarbete och presentation – från idé till resultat.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 1650 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

8 januari: Vårtermin 2024 började

1 februari: Ansökan inför hösten 2024 öppnar

Vecka 8: Sportlov

Vecka 13: Påsklov

31 mars: Ansökan till Alumnifonden stänger

5–6 april: Öppet hus | Östra Grevie 2024

30 april: Kulturutbildningarna + Undersköterska och Socialpedagog stänger sin ansökan!

Maj-juni: Utbildningarna skickar ut antagningsbesked

20-22 maj: Musikteaters scenprovsdagar

31 maj: Våra allmänna utbildningar + Lärarassistent stänger ansökan

31 maj: Vårterminen slutar

 

Grafisk design

Utbildningens innehåll

Grafisk design är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning och illustration. Genom uppgifter, föreläsningar, projektarbeten och workshops hittar du dina intresseområden och utvecklar dina idéer, formspråk och konstnärlig förmåga. Under utbildningen ges undervisning i den grafiska formgivningens teori och praktik.

Utbildningens första år kretsar kring grundläggande tekniker och arbetssätt och du får prova på olika tekniker och verktyg, i analoga och digitala utföranden. Den kreativa processen är en viktig del av arbetet och du arbetar både självständigt och i grupp, diskussioner mellan lärare och deltagare utgör en viktig del i utbildningen. Uppgifter består både av kortare workshops till projekt som löper under flera veckor. Stor vikt ligger vid processarbete och presentation – från idé till resultat.

Under utbildningens andra valbara år, fokuserar du på dina egna projekt och portfolio. Under denna period har du också möjlighet att genomföra praktik. Gestaltande, illustration och berättande är en stor del av utbildningens inriktning, vi lägger stor vikt vid din individuella utveckling och självständiga arbete.

Efter utbildningen går många av våra deltagare vidare till jobb, eget företagande eller fortsatt utbildning inom grafisk formgivning och illustration.

Under utbildningen arbetar vi med den grafiska formgivningens grundläggande teori och praktik.

Utbildningsinnehåll

 • Kreativt tänkande; idé- & processarbete
 • Konceptutveckling
 • Visuellt berättande och illustration
 • Kommunikation- & presentationsteknik
 • Hantering av programvara
 • Animation
 • Formgivning av trycksaker
 • Webbdesign
 • Typografi

Workshops

 • Typografi
 • Illustrativt berättande
 • Webbdesign
 • Bokbinderi
 • 3D-gestaltning

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konst- & designhistoria
 • Teckning & kroki
 • Skulpturala tekniker i skulpturverkstaden
 • Introduktion till Screentryck-verkstaden
 • Introduktion till träverkstaden
 • Eget projektarbete
 • Elevutställningar
 • Gästföreläsingar
 • Studieresa till Berlin

Följ Östra Grevie på Instagram

Blandade uppgifter från NM
Grafisk design

Utbildningens mål

Du ska efter avslutad utbildning på Grafisk design, ha skapat en förståelse för genomförande av designprocesser och skapat fördjupade kunskaper i digitala verktyg och grafisk formgivning. Med denna kunskap ska du ha goda förutsättningar för att söka dig vidare till utbildningar inom konst- och design-relaterade ämnen, eller arbeta inom det breda fältet för grafisk formgivning.

Målet är också att du ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna söka arbete inom branschen, eller starta en egen verksamhet.

Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Termin 1: baskunskaper i grundläggande tekniker genom undervisning i helklass, enskilda projekt, grupparbeten och workshops med gästlärare.

Termin 2: Fördjupningar inom ytterligare tekniker genom undervisning i helklass, enskilda projekt, grupparbeten och workshops med gästlärare. Under andra terminen har du en period med egen projekttid med valfri fördjupning. I slutet av terminen skriver du en projekt- och tidsplan som du ansöker med för att studera det andra året på Grafisk design.

 Eftergymnasial nivå

Termin 3: Projektåret drar igång. Vi börjar med att återkoppla till din projektplan kring dina mål med andra året på skolan, för att lägga upp en tidsplan därefter. Dina mål kan vara att börja på en praktikplats eller att arbeta med portfolio inför vårens ansökningar för vidareutbildning. Vissa gemensamma uppgifter, workshops och projekt förekommer.

Termin 4: Fördjupning av ditt projekt. Söker du till studier till högre utbildning har du möjlighet att fokusera på arbetsprover under denna period. Terminen avslutas med en gemensam slututställning för alla deltagare på Konst & design.

Hur vi jobbar

Under första året på Grafisk design ges grunder i digitala verktyg och deltagare skapar förståelse för processarbete; från idé till resultat. Undervisning och föreläsningar kring ex. formprinciper, typografi, illustration och animation sker parallellt med genomförande av tillhörande uppgifter. Deltagare arbetar då med utformning av ex. publikationer, affischer, grafiska produkter, filmsekvenser och visuella identiteter. Uppgifternas längd varierar från 1–3 veckor beroende på omfattning och förväntat resultat, presentationer av dessa sker i olika utföranden – digitalt och analogt. Gästlärare håller workshops i ex. utveckling av typografi, bildberättande, webbdesign och bokbinderi.

För att studera det andra året på Grafisk design, söker deltagare med en projektbeskrivning; med ambitioner och mål som ska genomföras under årets gång. Deltagare fokuserar på individuell utveckling och självständiga projekt, ateljésamtal sker löpandes med lärare på avdelningen.

Deltagare ska erbjudas chans att prova sig fram inom designområdet och i framtiden kunna arbeta inom konst, kultur och design. Under termin 3 & 4 har deltagare på Grafisk design möjlighet att genomföra praktik. Avsatt tid för denna kan vara 4–20,5 veckor. Detta moment har länge varit en del av utbildningen och därav har skolan upprättat ett brett kontaktnät med olika verksamheter inom konst- och design i regionen. Deltagare söker dock själva kontakt med verksamhet för praktikplats, i dialog med lärare på utbildningen.

Deltagare arbetar med att sammanställa sina projekt i en portfolio för vidaregång, att presentera sina idéer för externa aktörer uppmuntras.

 

Vad du kommer lära dig

Utbildningen i Grafisk design på Östra Grevie folkhögskola ger dig en bred palett av teoretisk kunskap, praktiska verktyg och metoder för att utforska form, funktionalitet och den egna kreativiteten. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i grafisk formgivning för tryckta och digitala medier, i text, layout och rörlig bild.

Urval av programvaror och tekniker

 • Adobe Creative Suite: Indesign, Illustrator, Photoshop och After Effects
 • Glyphs (Skapa egna typsnitt)
 • Figma
 • Blender

Vi tar in nya relevanta program i utbildningen efter önskemål och behov.

Digitala verktyg

Under utbildningens ges undervisning i digitala verktyg, därför behöver du ha en egen laptop vid terminsstart. I den dagliga undervisningen fungerar både Windows och Mac OS. Under workshops med gästlärare kan det förekomma särskilda behov, för att du ska kunna genomföra dessa. Typsnittsprogrammet Glyphs är enbart kompatibelt med Mac OS och för undervisning i 3D-gestaltning (Blender) krävs ett RAM-minne på minimum 8 GB.

Måndag: Introduktion till uppgift med föreläsning/programgenomgång – eget arbete med lärare på plats

Tisdag: Eget arbete – lärare ej på plats

Onsdag: Teckningslektion – föreläsning

Torsdag: Fortsättning av parallell uppgift med delredovisning – eget arbete med lärare på plats

Fredag: Handledning i grupp

Skapa en filmaffisch utifrån valfri ljudbok eller podcast, hitta på en ny kreativ titel för den fiktiva filmatiseringen av berättelsen. Fundera på vilken genre filmen tillhör och tilltänkt målgrupp. Tillvägagångssätt är helt fritt, använd gärna både digitala och analoga tekniker för illustrativt manér och typografi.

Textinnehåll: Titel, skådespelare, regissör, datum för premiär och ”baserat på bok/podcast … av …”Format: 500×700 mm

Färgläge: CMYK

Upplösning: 300 ppi

Filformat: pdf

Presentera ditt resultat och berätta om din process och dina avsikter med typografisk riktning och illustrativt manér. Presentation sker inför klassgrupp torsdagen den XX oktober.

Grafisk design

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Att studera Grafisk design på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder.

 Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier maché och mycket mer, ett välutrustat snickeri med bra maskiner samt en tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design.

Workshops och gästlärare

Under utbildningens gång bjuder vi in olika yrkesverksamma gästlärare för fördjupande föreläsningar och workshops. Vi kan till exempel ägna en vecka till formgivning av typsnitt tillsammans med en typsnittsdesigner eller lära oss grunderna i bokbindning inför Malmö Artist Book Biennal.

Flera gånger om året ordnar vi också utställningar, klassvis eller tillsammans med resten av utbildningarna på Konst & design. Ofta avslutar vi ett längre projekt genom en utställning dit allmänheten bjuds in.

Modellteckning 

Som elev vid någon de estetiska kurserna på Konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper.

Studieresor 

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Våra verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad för keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustat snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal på över 100 kvadratmeter
 • Textilverkstad – bl.a. med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Måleriateljéer
 • Egen arbetsbänk i ditt hemklassrum

Röster om utbildningen

Jag lärde mig så OTROLIGT mycket under mina två år på Östra Grevie, både av lärare och klasskompisar. Jag hade gått på högskola innan och det är så mycket rimligare att lära sig design på folkhögskola, mer hands on, inga onödiga akademiska moment, utan lärde mig det som jag faktiskt jobbar med idag - som grafisk designer. Och utbildningen är flexibel, vi fick vara med och bestämma vad vi ville lära oss. Älskade att ha så nära relation och mycket tid med lärarna, dessutom att få vara på Östra Grevie med alla grymma lokaler (screen-, keramikverkstad, egen ateljéplats osv!) och att få hänga med likasinnade i en sån inbjudande och lärorik miljö.

Om du vill jobba med grafisk design eller plugga på högre utbildning efter - sök!

Grafisk design

Vad händer sen?

Efter utbildningen är det vanligt att söka sig vidare till fortsatta studier inom konst och design, eller något närliggande. Exempel på utbildningar tidigare kursdeltagare har gjort efter sin tid på Östra Grevie: Beckmans, Konstfack, KADK, Konsthögskolan i Bergen, HDK, Glasgow School of Art and Design och Rietveld Academie i Amsterdam.

Andra kursdeltagare söker sig vidare till att arbeta inom grafisk form och kommunikation, på byrå eller med egen verksamhet.

Efter utbildningen

 • Grafisk formgivare
 • Illustratör
 • Art Director
 • Webbdesigner
Grafisk design

Hur ansökan går till

Den viktigaste delen av din ansökan är dina arbetsprover.

Vi vill också att du skickar med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till Grafisk design på Östra Grevie folkhögskola.

När du söker till årskurs 1 på våra konstutbildningar kan du välja antingen gymnasial eller eftergymnasial inriktning. Årskurs 2 erbjuder vi dock bara på eftergymnasial nivå.

Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Vi erbjuder två olika inriktningar när du söker våra Konst & design-utbildningar – gymnasialt eller eftergymnasialt. Välj inriktning utifrån vad du vill ha ut av utbildningen.

Ansökan öppnar 1 feb.

Antagningsvillkor​

Gymnasial inriktning
Du kan söka denna kurs oavsett om du läst klart gymnasiet eller inte.

Eftergymnasial inriktning
Grundläggande behörighet från gymnasiet.
Observera att om du inte har grundläggande behörighet kan du ansöka om dispens p.g.a. särskilda skäl. Dessa skäl ska du beskriva skriftligt i ansökan.

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev
 • Personbevis för studier
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsprover

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Skip to content