Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2023. 

Ordf                                  

Matz Nilsson                                                                omval 1 år

Ledamöter

Åsa Nacking                                                                 omval           (2026)

Cecilia Frank                                                                nyval            (2026)

Anna Heide                                                                  omval           (2026)

Ludvig Grandin                                                            kvarstår       (2024)

Rolf Jonsson                                                                kvarstår       (2024)

Liselott  Lundin                                                            kvarstår       (2024)

Karin Karlsson                                                             kvarstår       (2025)

Kent Andersson                                                          kvarstår       (2025)

Max Gertel                                                                   kvarstår       (2025)

 

Revisorer

Val av PWC som revisionsbolag med Karin Wannfors som ansvarig auktoriserad revisor.

 

Valberedningen har bestått av:

Kristina Nilsson                (sammankallande)

Kristina Eldon

Claes Helgesson

 

S:t Olof 2023-04-20

Kristina Nilsson

Valberedningens förslag 2023

Info

 

Skip to content