Hero with title corona

Information tillkursdeltagare och medarbetare om coronaviruset

Vårterminen 2021.

Alla kursdeltagare och anställda vid Östra Grevie folkhögskola rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.

Folkhögskolan är fortsatt öppen men vi bedriver i nuläget, februari 2021,i möjligaste mån all undervisning som fjärr- eller distansundervisning med vissa undantag för deltagare som studerar på Musikteater samt Konst&Design. De fysiska miljöerna är anpassade under denna period. Vi arbetar aktivt med att både följa rådande restriktioner som att om alternativt när det är möjligt än mer öppna upp delar av verksamheten. Mer info för personal och deltagare finns på itslearning löpande.

Vi vill än en gång poängteras utöver ovan vidden av att Covidtesta sig vid minsta symptom.

Sidan uppdaterades den 31 januari 2021.

Några ord från rektorn

Hej på er kursdeltagare,

Som ni alla känner till är det just nu ett särskilt läge i Sverige och resterande delar av världen.

I syfte att stötta arbetet med att i möjligaste mån begränsa smittspridningen har vi tagit ett beslut om att tillfälligtvis gå över till distansstudier.  För er information har vi idag inga kända fall av smittspridning på folkhögskolan så detta är endast i förebyggande syfte.

Folkhögskolan är fortsatt öppen men vi går under en period över till distansundervisning. De fysiska miljöerna är dock stängda under denna period. Övergång till distansstudier sker under onsdagen den 18 mars 2020.

Nedan information gäller enligt de förutsättningar och den information vi har idag men den kan ändras framöver.

  • Information till er deltagarna går ut idag måndagen den 16 mars 2020. Vad avser planering och uppgifter kommer dessa att finnas på It´s Learning eller på Google Classroom för deltagare på SFI.
  • Folkhögskolan samt respektive lärare kommer att säkerställa att undervisningen sker på ett betryggande sätt. Detta inkluderar såklart även eventuella behörigheter och omdömen för de deltagare som går på allmän kurs.

Studerande och medarbetare i Sverige uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset då det är dessa rekommendationer även vi på folkhögskolan förhåller sig till. Om beslut fattas om lokala föreskrifter avseende vår utbildning och verksamhet kommer dessa publiceras på denna webbsida och framförallt via vår interna kommunikationskanal itslearning. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig.

Östra Grevie folkhögskola

Susanne Andersson

Rektor

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi gjort följande ställningstaganden: 

  • Övergång till distansstudier sker under onsdagen den 18 mars 2020. Kursdeltagare och personal – se mer info på itslearning.
  • Öppet hus? Alla sammankomster med fler än 500 deltagare ställs in med omedelbar verkan. Det betyder tyvärr att vårt Öppet hus 2020 ställs in, men vi kommer att ersätta med ett digitalt, se mer information på vårt facebook-event. 
  • Tvätta händerna med tvål och vatten! Bäst fungerar det om du tvättar händerna med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Handsprit fungerar också men tänk då på att lufttorka dina händer. En ordentlig handtvätt är som sagt alltid det bästa.

 

Östra Grevie folkhögskola ställer in Öppet hus på grund av coronaviruset digitalt öppet hus ersätter.

Corona

Skip to content