SFI med yrkesinriktning

Östra Grevie folkhögskola startar SFI med yrkesinriktning

 

Vi vet att det som nyanländ kan vara allt annat än lätt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, och in i det svenska samhället. På Östra Grevie folkhögskola vill vi ha ett varmare samhälle, där vi möts med respekt för varandra och alla våra olikheter. Och vi vill skapa fler vägar in i det samhället, tillsammans.

Att få sitt första jobb i Sverige innebär ofta att den där vägen in öppnas. Därför startar vi på Östra Grevie folkhögskola en yrkesinriktad SFI

Vi erbjuder SFI med yrkesinriktningarna barnskötare, undersköterska/vårdbiträde, yrkeschaufför och industriarbete. Här kombinerar vi SFI med yrkesspecifikt språk och kunskap som gör dig redo att fortsätta till vidare yrkesutbildning eller arbete. Branschkunniga och engagerade lärare skräddarsyr din individuella studieplan utifrån dina mål och behov. Vi fördjupar oss i den svenska arbetsmarknaden och din kommande yrkesroll, och avsätter delar av utbildningen för arbetsplatsbesök. I slutet av utbildningen hjälper vi dig att söka vidare till utbildning och jobb

På Östra Grevie folkhögskola får du en nära kontakt med dina lärare och klasskamrater. Här studerar vi tillsammans i en mångkulturell och avslappnad miljö, där vi är lyhörda inför varandra och tror på ett varmt bemötande och personligt stöd. Utöver en utbildning som gör dig redo för nästa steg in arbetsmarknaden och i samhället får du också nya upplevelser, minnen och kanske en eller annan vän för livet.

Vill du veta mer? Kom på vår infoträff måndag 11/11 kl 9.00 på Kopparbergsgatan 2A.

Vi startar den nya SFI-kursen redan den 18 november. Givetvis studerar de vanlig SFI utifrån kursplanen och skriver nationella prov men målet är att även utveckla branschspråket inför kommande yrke samt hjälpa våra studerande att söka till vidare yrkesutbildningar. Kursstart är redan 18/11 så det är ett supertillfälle för att börja en utbildning direkt! 

 

För många är SFI ett av de första mötena med Sverige. Vi på Östra Grevie folkhögskola vill att det mötet ska bli så varmt och personligt som möjligt – välkomna! 

ENG:

Do you want to learn Swedish and get a job soon? 

At Östra Grevie folkhögskola we offer special programmes in SFI (Swedish for immigrants) where you study for a specific job

Our courses focus on proffessions in: 

– child care 
– care assistant 
– professional driver  
– industrial work 

We combine SFI with language and knowledge specific for your future job that makes you ready to continue to further education or work. 

Do you want to know more? 
Information meeting 
Monday 11/11 at 9am  
Kopparbergsgatan 2A.  

Welcome! 

 
 

 

 

 

 

 

SFI med yrkesinriktning

Skip to content