Projektet Skills Up

Östra Grevie folkhögskola deltar sedan november 2016 i ett Erasmus+ projekt tillsammans med fyra andra länder. Projektet är stöttat av den Europeiska Unionen och drivs från Östra Grevie Persborg fram till november 2018.

Vad är projektet Skills Up?

Skills Up är ett e-learningprojekt på Östra Grevie folkhögskola Persborg som bedrivs tillsammans med skolor i fyra andra länder. Initiativet skall se till att vårt utbildningssystem utvecklar sig i takt med det snabba tempot i världen runt omkring oss. Projektet är stöttat av den Europeiska Unionen och heter Erasmus + Ö.Grevie. Projektet drivs från Östra Grevie Persborg, som är svensk partner.

Varför Skills Up?

Det tjugoförsta århundradets utmaningar; globalisering, informationsöverbelastning och snabba förändringar, leder till fler krav för elever och lärare. Metoderna och färdigheterna som krävs av lärare och elever för att bidraga till ett modernt samhälle är i ständig förändring. Projektets syfte är bl.a. att fortbilda lärare inom e-learning, så att de i sin tur kan hjälpa sina kursdeltagare att vidareutveckla deras digitala kompetenser.

Vem är vi?

Vi är ett team av lärare och studenter som delar samma mål – att utmana oss själva, göra saker bättre och samtidigt ha det roligt tillsammans. Vår motivation av är att arbeta sida vid sida och lära oss – inte bara av varandra – men även av näringslivsklimatet. Vi ordnar kommunikationstillfällen på skolan och uppmuntrar våra deltagare att bidra i samhällsdebatter.

Läs mera om Skills Up här.

 

Projektets syfte är bl.a. att fortbilda lärare inom e-learning, så att de i sin tur kan hjälpa sina kursdeltagare att vidareutveckla deras digitala kompetenser.

Projektet innehåller tre steg:

 1. Skapande av en e-learningplatform
 2. Träning i digital kompetens
 3. Träning i mjukvarukompetens

 

Fördelat över dessa finns fem olika arbetspaket och ansvarsområden.
Alla partners bidrar till alla arbetspaket för att upprätthålla en transnationell ingångsvinkel i alla projektaktiviteter. En styrgrupp med en person från respektive partner håller regelbundna månadsmöten över Skype. Dessutom möts Styrgruppen face-to-face minst två gånger per år.

 

 

1. Malmö, Sverige

 • Utveckling av en distributionsstrategi samt ledning av skapandet av distributionsverktyg (webbsida, flyer, logo, newsletters samt standardmallar för presentationer).
 • Implementering av en uppföljningsstrategi genom hela projektet och koordinering av aktiviteterna tillsammans med de andra partners

1. Plunge, Italien, Sverige

 • Finansiell administration och teknisk ledning.
 • Överblick av parternas bidrag och insatser
 • Upprätthållande av kommunikation mellan parterna
 • Ombesörja slutrapport

3. Paris, Frankrike

 • Utveckling och kvalitet
 • Upprättande av kvalitetsplan och riktlinjer för kvalitetssäkring av samarbetet mellan parterna, målgruppen och andra intressenter
 • Riktlinjer för alla on-lineverktyg och innehåll för att säkerställa tillgängligheten på nätet
 • Riktlinjer för att garantera att målgruppens behov är de rätta samt att de nödvändiga resultaten uppnås

4. Nicosia, Cypern

 • Utveckling, utformning och leverans av online-övningskursen i digital kompetens, nödvändig för alla lärare på engelska, litauiska, franska, svenska och grekiska och bulgariska
 • Vägledning i kursen på internationell- och nationell nivå

5. Sofia, Bulgarien

 • Utveckling, utformning och leverans av online-övningskursen i mjukvarukompetens (på engelska, litauiska, franska, svenska, grekiska och bulgariska)
 • Vägledning i kursen på internationell- och nationell nivå

Projektet Skills Up

Skip to content