5 fördelar med att läsa en Turism- & Serviceutbildning

Idag utgör turismen en stor och viktig del av världsindustrin och i takt med att branschen växer, växer även möjligheterna för oss som verkar och arbetar i den.

Turismbranschen är bred och erbjuder många karriärval och yrkesroller. Dessutom har digitaliseringen och kraven på hållbarhet tillfört ytterligare en spännande dimension. Att skaffa en utbildning inom Tourism & Service ger dig en bred arbetsgrund att stå på i yrkeslivet. Det finns många möjligheter och fördelar inom turismnäringen. Här listar vi några av dem för dig som funderar på att läsa en turismutbildning.

  1. Du får många yrkes- och karriärmöjligheter

När man talar om turism så går tankarna ofta till resebranschen. Men turism- och servicenäringen sträcker sig över ett betydligt bredare spann än så. Med en Tourism & Service utbildning har du möjlighet att välja både bransch och yrkesroll inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Du kan arbeta inom hotell- och restaurangbranschen, konferensanläggningar, evenemang och värdskap – men även i myndighetsuppdrag för att exempelvis stärka hållbarhetstänket och turismen på olika samhällsnivåer. Du kan välja mellan teoretiska eller mer praktiska yrkesroller; från ekonomiska frågor till kreativa roller inom produktutveckling eller arbete i anslutning till kultur och konst.

  1. Hela världen är din arbetsplats

Turismbranschen är en mångsidig bransch. Genom att arbeta inom turism får du möta och arbeta med människor från olika kulturer och bakgrunder.

“Det ständiga flödet av människor och intryck gör att arbetsdagarna sällan är långtråkiga – ingen dag är den andra lik.” –  Ellen Hindersson

 

  1. Du får verka i en bransch i förändring

Branschen rör sig, till allt större utsträckning, mot det digitala. Det är en spännande och utmanande tid att befinna sig inom turismnäringen, där digitaliseringen öppnar upp för såväl ny kompetens som för nya arbetsroller. Efterfrågan på webbhantering, publicering och projektledning växer. Detsamma gäller den digitala försäljningen och marknadsföringen samt områden inom hållbarhet och ekoturism. Allt detta öppnar upp för nya och spännande möjligheter för de nyfikna.

“Att ha världen som din arbetsplats ger dig möjlighet att gynna lokala verksamheter och jobba med att skapa en hållbar turism som gynnar oss alla.” – Ellen Hindersson

4. Du får vara med och påverka branschen

Att arbeta inom turism ger dig möjlighet att påverka branschen inifrån. I takt med att digitaliseringen breder ut sig allt mer, upplever vi också att världen och avståndet mellan människor, kulturer och platser krymper. Detta medför att det ställs allt högre krav på de som verkar inom branschen vad gäller etik, moral och framförallt den hållbara aspekten. Miljö och ekoturism blir allt viktigare och kunskapen inom dessa är något vi värdesätter högt i undervisningen på Tourism & Service.

På skolan är de duktiga på att se till att det är relevanta saker som vi läser. Många av våra lärare kommer direkt från branschen, vet vilken kunskap som behövs i yrkeslivet, och de har sedan utformat utbildningen efter det.

– Pontus Jönsson Hansson

 

  1. Du får en kärnfull utbildning där 91 procent får arbete efter avslutad utbildning

En yrkesutbildning har stort fokus på arbetsmarknadens behov, och fokuserar på de områden som du som student har nytta av i arbetslivet. Många av Tourism & Service -utbildningens lärare på Östra Grevie är även verksamma i näringslivet. Detta gör att utbildningen kan formas efter de trender och behov som våra lärare ser i branschen, där fokus läggs på den kunskap som är relevant att ha med sig ut i arbetslivet. I utbildningen ingår praktik och elever som går denna typ av yrkesutbildning får en naturlig ingång i yrkesvärlden. De etablerar sig ofta snabbare på arbetsmarknaden än de med en kandidatexamen från universitetet.

“För mig personligen är praktiken viktig för att kunna förstå förhållandet mellan teori och praktik, men också för att testa vingarna på arbetsmarknaden.” – Tya Svensson

 

”Jag ville utbilda mig inom turism. Det som framförallt tilltalade mig med utbildningen på Östra Grevie folkhögskola var dess innehåll och upplägg. Min dröm efter utbildningen är att driva mitt eget hotell på någon varm och välkomnande plats. Det hade gett mig möjligheten att jobba med service samt att integrera frågor som jag värderar högt, såsom hållbar turism ur såväl miljömässiga som sociala aspekter.” – Ellen Hindersson, Tourism & Service, Östra Grevie Folkhögskola.

”Jag blev rekommenderad utbildningen av familjevänner som tyckte att den gick i linje med mina erfarenheter och mål i livet. Jag drömmer om en karriär inom turism och har sedan tidigare en utbildning inom kommunikation. Jag ser utbildningen här på Östra Grevie folkhögskola som ett perfekt komplement till mina tidigare studier. Jag kommer ursprungligen från Indonesien och min dröm är att arbeta för att främja turismen mellan Sverige och Indonesien. På så vis kan jag dra nytta av mina kunskaper och erfarenheter från de båda länderna.” – Tya Svensson, Tourism & Service, Östra Grevie Folkhögskola.

”Efter att ha utbildat mig inom hotell- och restaurang så uppstod intresset för att ge mig in i turismbranschen. Jag tycker att det är roligt att skriva offerter och utforma resepaket och det är något som jag hoppas kunna integrera i mitt jobb efter studierna. Jag tycker om värme och är intresserad av andra kulturer, så det hade varit roligt att jobba utomlands ett tag.” Pontus Jönsson Hansson, Tourism & Service, Östra Grevie Folkhögskola.

 

Tourism & Service – utbildning inom resor, event och hållbar utveckling – är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningen är en del av Östra Grevie folkhögskolas kursutbud. Skolan, som är en av Sverige största folkhögskolor, ligger strax utanför Trelleborg och har goda förbindelser till både Malmö och Lund. Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse inför nästa läsår. Ansökningsperioden är nu öppen.

“Jag har tidigare pluggat på andra skolor och universitet, men i min mening så finns det inget som slår min upplevelse på Östra Grevie Folkhögskola” – Tya Svensson

 

5 fördelar med att läsa en Turism- & Serviceutbildning

Skip to content