SVT Nyheter: Assistenter ska avlasta lärare i skolan

Östra Grevie folkhögskola har startat en ettårig utbildning till lärarassistent. Nu är studenterna ute på praktik.

Det är lärarbrist och många lärare klagar på hög arbetsbelastning. Därför skapas nya yrkesgrupper, som lärarassistenter och elevkoordinatorer.

– Jag tror det är ovärderligt med det arbete vi gör i klassrummet, säger Pernilla Stadlbauer, som går en ettårig utbildning till lärarassistent på Östra Grevie folkhögskola i Vellinge kommun.

Hon har arbetat inom restaurangbranschen i många år och bott utomlands. När hon kom hem ville hon göra någonting annat och gärna arbeta med barn och ungdomar.

– Det här yrket passar mig perfekt, säger Pernilla Stadlbauer.

Pernilla Stadlbauer, blivande lärarassistent på Stora Hammars skola i Höllviken. Foto: SVT

I utbildningen till lärarassistent ingår flera praktikperioder och under hösten är Pernilla Stadlbauer på Stora Hammars skola i Höllviken.

– Jag tycker det är jättebra att ha Pernilla här i klassrummet för vi lärare arbetar oerhört mycket, säger Matilda Roos, lärare i matematik och NO på Stora Hammars skola i Höllviken.

Hon säger att det är skönt när assistenten till exempel kan skriva upp elevernas närvaro i klassrummet, ta hand om elever som går ut i korridoren och inte kommer tillbaka till lektionen och fungera som ett stöd åt eleverna i klassrummet.

– Det här är en yrkesgrupp som behövs och vi gallrar vid uttagningen så att rätt personer hamnar i skolan, säger Kalle Bjelkefelt, utbilningsledare på Östra Grevie folkhögskola.

Studenterna är mellan 23 och 60 år och har bra erfarenheter med sig från yrkeslivet som de tar med sig in i skolan när de jobbar som stöd åt lärare och elever.

Foto: SVT

Behövs mer personal

Lärarförbundet kom för två år sedan med förslaget att det ska finnas andra vuxna i skolan som kan avlasta lärarna. I Malmö är det stort tryck med många nyinflyttade och lärarbristen stor.

Det behövs mer personal i skolorna och när det saknas lärare tar skolorna in lärarassistenter och elevkoordinatorer.

– Många skolor i Malmö har satsat på att ha elevkoordinatorer som har akademisk utbildning och som är ett mellanting mellan lärare och kurator, säger Anders Malmquist, utbildningsdirektör i Malmö.

Tror du dessa nya yrkesgrupper har kommit för att stanna?

– Ja, elevökningen fortsätter och det kommer att saknas lärare en lång tid framöver. De lärarassistenter som kan visa att de har en utbildning från folkhögskola är naturligtvis jätteattraktiva, säger Anders Malmquist.

Källa & Foto: Gunilla Fritze, SVT (Publicerad: 22 november 2017)

SVT Nyheter: Assistenter ska avlasta lärare i skolan

Skip to content