Öppen föreläsning 25 januari

Program för 2017 börjar ta form!

Nästa föreläsning är Onsdag 25 januari.

Designhistoria 1,  Föreläsare Carolina Söderholm

Form och ideologi, del 1
Från slagkraftig graffiti till feministisk glaskonst och konstens klimataktivister.
Om socialt, ekologiskt och politiskt engagemang inom 2000-talets design, konst och konsthantverk.

Verksam som journalist, kritiker och författare, med inriktning på konst, design och formgivning. Har givit ut två böcker, Svenska formgivare (Historiska Media, 2005) och Svenska formrebeller (Historiska Media, 2008), samt medverkat i bokpublikationer som Parallell historia: Skånes konstarenor 1968–2008(Signal, Center för samtidskonst, 2009), Åke Arenhill (Arena, 2009), Kulturens årsbok (2009), samt Plats, poetik och politik – svensk konst i det offentliga rummet, (Skissernas museum/Arena, 2010).

Välkommen til sal Alma 13.30-15.20.

 

 

Öppen föreläsning 25 januari

Skip to content