Tankar om textil- konst och design

Tidigare har den textila konsten och hantverket haft en låg status av olika anledningar där främsta orsakerna bottnar i rådande jämställdhetssyn i samhället.

En tydlig förändring märks nu i samhället för textil och intresset och kunskapen ökar. Många konstnärer använder sig antingen av textila material, textila tekniker eller det textila uttrycket i sin konst. Textil har kommit att attrahera människor eftersom den ger en känsla av äkthet och autenticitet som en reaktion på vår alltmer digitaliserade och snabba omvärld. Människor har idag en längtan av det taktila, ett behov att få känna, skapa en relation till materialet och minnas, eftersom textil innehåller mycket av vår historia. Inom både konst och design växer även intresset för den digitala teknikens möjlighet samtidigt som handen och hantverket får mer och mer betydelse. I det textila området ryms hela bredden från tusenåriga tekniker och material till det allra senaste hightec.

Textil har också kommit att bli en spelplan för social interaktion som kan ses tydligt runtomkring oss genom det stora intresset för återanvändning av bl.a. kläder och andra textilier.

/Josabet Werkmäster och Ulrika Thune

 

 

Skip to content