Socialpedagog

Socialpedagog

Vill du gå en utbildning som gör skillnad i människors liv? Vill du utvecklas som människa? Socialpedagogutbildningen är en bred utbildning med goda anställningsmöjligheter efter fullgjord utbildning.

Det finns dessutom möjlighet att genomföra din praktik utomlands eftersom vi ingår i ett samarbete med Erasmus+.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Yrkesutbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: 9 januari
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr
Materialkostnad: 400 kr
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

20-24 februari: Sportlov

24-25 mars: Öppet hus

3-10 april: Påsklov

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Socialpedagog

Utbildningens innehåll

Som socialpedagog arbetar du med att förbättra livssituationen för människor i alla åldrar. Du arbetar aktivt och professionellt med enskilda individer och grupper och deltar i olika former av förändrings- och behandlingsarbete.

I utbildningen läggs stor vikt vid personlig utveckling och grupprocesser. I vår utbildning arbetar vi processinriktat med erfarenhetsbaserat lärande där teorier och begrepp varvas med reflektion och praktiska övningar, både individuellt och i grupp.

Praktiken utgör en betydande del av utbildningen. Du som deltagare söker din praktikplats själv, men skolan har ett nätverk av arbetsgivare som du kan ta del av.

Det finns också möjlighet att genomföra din praktik utomlands eftersom vi ingår i ett samarbete med Erasmus+!

Samarbetet med arbetlivet under utbildningen är viktigt och första terminen får vi varje vecka besök av företrädare inom yrkesområdet. Vid första terminens uppstart genomför vi en lägerverksamhet där vi praktiskt tillämpar olika kursmoment.

Vi arbetar enligt BALSAM (länk öppnas i ny flik) utbildningsmål och styrdokument.

I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och utbildningen förutsätter din dagliga fysiska närvaro på skolan.

Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare. Ett aktivt och närvarande deltagande är obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till.

Utbildningsinnehåll

 • Socialpedagogik
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Behandlingsmetoder
 • Lagstiftning och dokumentation
 • Individ och grupp
 • Ledarutbildning
 • Samhällskunskap med social inriktning
 • Psykiatri, Neuropsykologiska funktionsvariationer
 • Arbetsmarknadsfrågor
 • Projektplanering, tillämpas praktiskt genom läger.
 • Hälsopedagogik
 • Socialpsykologi
 • Kunskapsteori och vetenskaplig metod
 • Fördjupningsarbete
 • Praktik (LIA- lärande i arbete)
Socialpedagog

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Röster om utbildningen

Cilla är en trygghet som sprider en känsla av tillhörighet - och att vi alla är bra på vårt eget vis. Att få ha Cilla som lärare är något jag skulle önska att alla skulle få.

Hon väcker och stärker ens självkänsla på ett magiskt vis, visar ett engagemang och även sin egen sårbarhet som gör att man själv vågar öppna sig.

Jag är så tacksam för hennes tid och omtänksamhet.

Socialpedagog

Vad händer sen?

Verksamhetsområdet för socialpedagoger är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för barn, ungdomar och vuxna, men även för familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser.

Det är viktigt att socialpedagogerna i sitt arbete är professionella, öppna och visar en förståelse för de människor de möter.

Efter utbildningen

När du är färdigutbildad socialpedagog kan du exempelvis arbeta på

 • HVB (Behandlingshem)
 • Öppenvård
 • Skola
 • Socialpsykiatrin
 • Ideella organisationer
 • Kriminalvården
 • SiS (Statens institutionsstyrelse)
Socialpedagog

Hur ansökan går till

Antagningen kommer att ske genom intervjuer och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan är stängd. Välkommen att söka igen nästa läsår.

Antagningsvillkor​

 • Du ska ha fyllt 23 år, senast antagningsåret..
 • Du har examen från en 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och då med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
 • Relevant erfarenhet från yrkesområdet, styrkt genom referenser och intyg är meriterande.
 • Du som har praktisk erfarenhet kan söka utbildningen på reell kompetens– följ instruktionerna i dokumentet ”Validering med reell kompetens” (Öppnas i nytt fönster) och bifoga till din ansökan.

I din ansökan ska du bifoga:

 • CV
 • Personligt brev
 • Betyg
 • Eventuella intyg

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Socialpedagog

Lärare

Utbildningsledaren Cilla har 15 års erfarenhet av att arbeta på olika Socialpedagogutbildningar.

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content