Östra Grevie Folkhögskola arbetar aktivt med hållbarhet och miljö

Hållbart – Östra Grevie Folkhögskola

Östra Grevie Folkhögskola arbetar aktivt med hållbarhet och miljö:

🍴 Restaurangen serverar 50-60% ekologiska och närproducerade råvaror. Vi försöker använda oss av produkter med så lite klimatpåverkan som möjligt.

🥦 1-2 dagar i veckan serveras enbart vegetarisk mat i vår restaurang. Detta för att främja en ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion. De dagar kött/fisk serveras finns alltid vegetariska alternativ.

⚡️  Skolans elförsörjning utgörs av svensk vattenkraft med ett koldioxidutsläpp på 0 gram. Vattnet som används är dessutom en del i ett prisbelönt fiskvårdsprojekt.

Elen kombineras med biogas som är 100% förnybart och klimatneutralt bränsle.

Vi har även installerat värmeslingor som tillvaratar markvärme på skolan och satt upp 4 st laddningsstationer till el-bilar.

☀️ ­Häromåret installerade vi solceller, vilket minskat vår elförbrukning med ca 10%.

☢️ Vi samlar in och återvinner miljöfarligt avfall, vilket dokumenteras till Sysav på initiativ från Naturvårdsverket.

💡 Det är numera övervägande LED-belysning i skolan. Detta eftersom LED-lampor minskar energiförbrukningen och är ett mer miljövänligt alternativ vid återvinning.

🪑 Möbler och teknik repareras och renoveras i första hand innan man överväger att köpa in nytt. Vi vill inte i slösa med resurser och bidra med avfall i onödan.

 

Hållbarhetssymbolen är designad av: Abigail Allen – tidigare kursdeltagare på Grafisk design.

Östra Grevie Folkhögskola arbetar aktivt med hållbarhet och miljö

Hållbart – Östra Grevie Folkhögskola

Skip to content