Öppen föreläsning 1 februari kl. 13.30-15.20

Designhistoria del 2 – Carolina Söderholm

Form och ideologi, del 2
Från slagkraftig graffiti till feministisk glaskonst och konstens klimataktivister.
Om socialt, ekologiskt och politiskt engagemang inom 2000-talets design, konst och konsthantverk.

Verksam som journalist, kritiker och författare, med inriktning på konst, design och formgivning. Har givit ut två böcker, Svenska formgivare (Historiska Media, 2005) och Svenska formrebeller (Historiska Media, 2008), samt medverkat i bokpublikationer som Parallell historia: Skånes konstarenor 1968–2008(Signal, Center för samtidskonst, 2009), Åke Arenhill (Arena, 2009), Kulturens årsbok (2009), samt Plats, poetik och politik – svensk konst i det offentliga rummet, (Skissernas museum/Arena, 2010).

Öppen föreläsning 1 februari kl. 13.30-15.20

Skip to content