Under samlingsnamnet övriga utbildningar finns:

En utbildning som startade hösten 2015 med inriktning på musik och teater med berättandet i fokus.
Mer information »

Turismutbildningen, en yrkesutbildning för bransch– och besöksnäringen, har med sin speciella mix av teori och lärande praktik har visat sig vara en mycket bra utbildning för dig som vill jobba inom, eller starta eget i, den växande turistbranschen.

Mer information »