Etableringskurs

Etableringskurs

Etableringskurs Östra Grevie Folkhögskola 

I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför Östra Grevie Folkhögskola en Etableringskurs för nyanlända. Är du intresserad av att gå vår Etableringskurs, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Syftet med Etableringskursen är att verka för en samhällsetablering genom att arbeta med kommunikativ språkutveckling och en ökad medvetenhet om den svenska arbetsmarknadens uppbyggnad. Utöver detta arbetar deltagarna med samhällsorientering, datakunskap och närings- och föreningsliv.

Målet är att deltagarna efter kursens slut har ökat sina språkkunskaper, att de har en förbättrad kunskap om den svenska arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet samt har en ökad kunskap om olika samhällsfunktioner.

Vi arbetar för att kursdeltagarna på Etableringskursen ska:

  • Stärka sina svenska språkkunskaper
  • Stärka sin självbild
  • Utöka sitt befintliga kontaktnät
  • Förbättra sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden
Fakta om utbildningen