Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Grafisk design – med inriktning mot visuell kommunikation, är en utbildning för dig som vill arbeta med illustration och grafisk formgivning. Inriktningen betonar den klassiska grafiska formgivningen och riktar sig till dig som vill arbeta med grafisk form i dess bredaste betydelse; trycksaker, magasin, illustration, web.

Under hela utbildningen får du arbeta med den grafiska formgivningens  teori och praktik. Vi varvar teoretiska block med praktiska övningar, enskilt och i grupp. Du får en gedigen kunskap i de klassiska grunder som all grafisk form bygger på och kan utifrån den utveckla dina idéer, din stil och din inriktning. Du vässar din visuella känsla och utvecklar ditt form- och bildspråk.  Under ditt andra år är arbetet mer självständigt. Du förväntas genomföra hela projekt, enskilt eller i grupp, från planering och idéutveckling, via skisser, till färdiga designlösningar med grafiska manualer och handböcker. Utbildningen erbjuder träning i att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, samt att strukturerat presentera såväl processen som det färdiga resultatet. I slutet av år två kan du presentera en egen portfolio. Dina huvudlärare undervisar främst i grafisk formgivning och fungerar som dina handledare och mentorer genom hela utbildningen. Men du kommer också att möta gästlärare, inspiratörer och branschfolk. I undervisningen på skolan, under de fyra veckornas årliga praktik och under besök på konstinstitutioner, olika designbyråer och ateljéer. Parallellt med undervisningen i grafisk form innehåller utbildningen en lång rad kortare kurser i till exempel: Konceptutveckling, kommunikation och presentationsteknik.

  • Digital bildhantering och webdesign.
  • Papper, material och tryckmetoder.
  • Grafisk produktprofilering.
  • Typografi.

Genom hela utbildningen tecknar du också kroki och skiss. Vi arbetar med de nyaste programvarorna i Mac-miljö, men även med papper och penna för att skissa och avpröva designlösningar. Form, funktionalitet och kreativitet är ledorden.

 

 

SE ELEVERNAS ARBETE HÄR
Fakta om utbildningen

Ekonomi

Studier på Grafisk design – visuell kommunikation, berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1650:-/termin för underhåll av inventarier. Digitala utskrifter relaterade till uppgifter, en del studieresor, kurslitteratur, material till olika workshops.

Terminsavgift för samtliga kursdeltagare Östra Grevie folkhögskola. 
I terminsavgiften ingår vissa gemensamma måltider (ex välkomstlunch, jullunch, avslutningsfika) förmiddags- och eftermiddags kaffe/te/juice i matsalen måndag-fredag, försäkring med mera, 500 kronor.

OBS! Alla kostnader är per termin.

Anvisningar för din ansökan

Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

  • Personligt brev ( max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till grafisk design – visuell kommunikation på Östra Grevie folkhögskola.
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg
  • Arbestprover

 

Lärare