Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Grafisk design – med inriktning mot visuell kommunikation, är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, illustration och/eller annat visuellt uttryck och/eller söka dig vidare till andra högre konst- och designutbildningar. Inriktningen betonar den klassiska grafiska formgivningen i dess bredaste betydelse; trycksaker, magasin, illustration, web m.m.

Du får kunskap om de klassiska grunder som all grafisk form bygger på, och kan utifrån den utveckla dina idéer, din stil och din konstnärliga förmåga. Du vässar din visuella känsla och utvecklar ditt form- och bildspråk. Utbildningen erbjuder träning i att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, samt att strukturerat presentera såväl processen som det färdiga resultatet. I slutet av år två kan du presentera en egen portfolio. Under ditt andra år är arbetet mer självständigt. Du förväntas genomföra egna projekt, enskilt eller i grupp, från planering och idéutveckling, via skisser, till färdiga designlösningar t.ex. kan det vara olika grafiska arbeten, illustrationer, utställningar, portfolios eller annan form av visuell kommunikation.

Dina huvudlärare undervisar främst i grafisk formgivning och visuell kommunikation och fungerar som dina handledare och mentorer genom hela utbildningen. Du kommer även att möta gästlärare, inspiratörer och branschfolk. Första året har du 4 veckors praktik där du kan välja att gå på praktik eller arbeta med ett eget projekt.

  • Digital bildhantering och webdesign.
  • Papper, material och tryckmetoder.
  • Grafisk produktprofilering.
  • Typografi.

Parallellt med undervisningen i grafisk form och visuell kommunikation innehåller utbildningen kortare kurser i t.ex. konceptutveckling, kommunikation och presentationsteknik, digital bildhantering och web-design, papper och materiallära och arbete med olika tryckmetoder, samt grafisk produktprofilering. Ett flertal gästlärare håller workshops i t.ex. typografi, bokbindning, film och kreativt tänkande. Genomgång av screen-tekniker ingår i utbildningen.

Genom hela utbildningen tecknar du också kroki och skiss. Vi arbetar med de nyaste programvarorna i Mac-miljö, men även med papper och penna för att skissa och avpröva designlösningar. Form, funktionalitet och kreativitet är ledorden.

SE ELEVERNAS ARBETE HÄR
Fakta om utbildningen

Ekonomi

Studier på Grafisk design – visuell kommunikation, berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1650:-/termin för underhåll av inventarier. Digitala utskrifter relaterade till uppgifter, en del studieresor, kurslitteratur, material till olika workshops.

Terminsavgift för samtliga kursdeltagare Östra Grevie folkhögskola. 
I terminsavgiften ingår vissa gemensamma måltider (ex välkomstlunch, jullunch, avslutningsfika) förmiddags- och eftermiddags kaffe/te/juice i matsalen måndag-fredag, försäkring med mera, 500 kronor.

OBS! Alla kostnader är per termin.

Anvisningar för din ansökan

Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

  • Personligt brev ( max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till grafisk design – visuell kommunikation på Östra Grevie folkhögskola.
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg
  • Arbestprover
Lärare