Grafisk Design – Nya Media

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Grafisk Design – Nya Media

Att kunna formge och designa för digitala medier har idag blivit en självklarhet.  Vi konsumerar en stor del av medieinnehållet i datorer, läsplattor och mobiler. 

Grafisk design – med inriktning mot ny media, är en utbildning för dig som vill arbeta med illustration och grafisk formgivning. Inriktningen ger dig speciella färdigheter när det gäller formgivning av digitala, nätbaserade och mobila media, men även design av trycksaker.

Under utbildningen arbetar du med den grafiska formgivningens grundläggande teori och praktik, med inriktning på design av nya mediers gränssnitt och formspråk. Du får en gedigen kunskap i de klassiska grunder som all grafisk form bygger på och kan utifrån den utveckla dina idéer, din stil och din inriktning. Du vässar din visuella känsla och utvecklar ditt form- och bildspråk.

Vi arbetar med Motiongraphics, ett område där det händer mycket, både tekniskt och konstnärligt. Motiongraphics är anledningen till att Adobe After Effects är ett verktyg som vi använder  under utbildningen.

Under utbildningens andra år är arbetet mer självständigt och projektorienterat. Du förväntas genomföra hela projekt, enskilt och i grupp, från planering och idéutveckling, via skisser, prototyper och skarpa, implementerade resultat. Samt redovisa såväl processen som det färdiga resultatet på ett professionellt vis.

Dina huvudlärare undervisar främst i grafisk formgivning och fungerar som dina handledare och mentorer genom hela utbildningen. Men du kommer också att möta gästlärare, inspiratörer och branschfolk. I undervisningen på skolan och under praktikperioderna på företag och institutioner.

Parallellt med undervisningen i grafisk form innehåller utbildningen en lång rad kortare kurser i till exempel:

 • Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete.
 • Konceptutveckling, kommunikation och presentationsteknik.
 • Programhantering, animation/motiongraphics, design av trycksaker och webbdesign.
 • Typografi.
 • Online-publicering, interface- och responsiv design.
 • Kommunikationslösningar.
 • Upphovsrätt, patent och datalagstiftning.
 • Genom hela utbildningen tecknar du också kroki.

Form, funktionalitet och kreativitet är ledorden.

Ekonomi

Studier på Grafisk design – nya  media, berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 1650:-/termin för underhåll av inventarier. Digitala utskrifter relaterade till uppgifter, en del studieresor, kurslitteratur, material till olika workshops.

Terminsavgift för samtliga kursdeltagare  Östra Grevie folkhögskola.
I terminsavgiften ingår vissa gemensamma måltider(ex välkomstlunch, jullunch, avslutningsfika) förmiddags- och eftermiddags kaffe/te/juice i matsalen måndag-fredag, försäkring med mera, 500 kronor. OBS! Alla kostnader är per termin.

Anvisningar för din ansökan

Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

 • Personligt brev ( max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till grafisk design – nya media på Östra Grevie folkhögskola.
 • Personbevis från Skattemyndigheten
 • Betyg
 • Arbestprover

[/cmsmasters_text]

Fakta om utbildningen

Lärare