Svenska som andraspråk för lärare

Svenska som andraspråk för lärare

För dig som vill studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå och göra praktik på en grundskola i Malmö.

Praktiska detaljer

Språk: Svenska
Studieort: Malmö
Kursstart: Augusti
Svenska som andraspråk för lärare

Utbildningens innehåll

Svenska som andraspråk på grundskolenivå kan du läsa inom projektet: Yrkesintroduktion för utländska lärare. Detta är ny särskild kurs, sedan december 2020, på Östra Grevie Folkhögskola i Malmö i samarbete med Grundskoleförvaltningen i Malmö och Arbetsförmedlingen.

Kursen är till för dig som har arbetat som lärare i ett annat land än Sverige eller har en utländsk lärarutbildning. På kursen får du studera svenska som andraspråk samtidigt som du praktiserar på en grundskola. Vi tar vara på dina erfarenheter som lärare och arbetar med dem i kursen.

Grundskoleförvaltningen bistår med två volontärer som du har bokcirkel med varje vecka. De blir även dina kontaktpersoner med praktikskolan.

Projektet pågår under en termin och är på heltid.

Ansökan sker via Arbetsförmedlingen.

Utbildningsinnehåll

  • Svenska (3 dagar/vecka)
  • Praktik på en grundskola (2 dagar/vecka)
  • Lärarens roll i undervisningen
  • Läsförståelse och läsning av skönlitteratur
  • Muntliga diskussioner
  • Grammatik
  • Digitala läromedel
  • Studiebesök och utflykter
Svenska som andraspråk för lärare

Lärare

Kursen ingår i ett projekt med Arbetsförmedlingen och grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Vi på Östra Grevie Folkhögskola står för utbildningen i svenska som andraspråk.

Skip to content