SFI: Yrkesinriktning

SFI: Yrkesinriktning

Vill du lära dig svenska samtidigt som du förbereder dig för ett arbete eller en yrkesutbildning? På vår yrkesinriktade svenska för invandrare (SFI) studerar du svenska med särskilt fokus på arbetsmarknaden.  

Praktiska detaljer

Kurstyp: Svenska för invandrare
Språk: Svenska
Studieort: Malmö
Kursstart: Löpande intag
SFI: Yrkesinriktning

Utbildningens innehåll

Lär dig prata, förstå, läsa och skriva svenska i en avslappnad miljö i Malmö. På Östra Grevie folkhögskola studerar vi tillsammans och är lyhörda för dina behov. 

Yrkesinriktad svenska för invandrare är en utbildning där du studerar svenska med särskilt fokus på arbetsmarknaden. Du väljeen av våra inriktningar: barnskötare, yrkeschaufför eller undersköterska/vårdbiträde.  

Under utbildningen studerar du SFI samtidigt som du lär dig fackspråk för deinriktning du valtså att du blir väl förberedd för att studera vidare på en yrkesutbildning. Vi anpassar vår undervisning efter det fackspråk som används i de praktiska delarna på din kommande yrkesutbildning. 

Vi erbjuder dessutom en bred kunskap inom ditt yrkesområde. Våra lärare är engagerade och kunniga inom branschen, och tillsammans sätter ni ihop en individuell studieplan utifrån dina mål och behov. Vi pratar även mycket om den svenska arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige.  

Inriktningar:

 • Barnskötare 
 • Undersköterska/vårdbiträde 
 • Yrkeschaufför 


Corona-anpassa
de studier: 

Vi anpassar löpande vår undervisning till rådande situation med covid-19.  

Alla lärare har gått digitala fortbildningar/kurser och fördjupat sig i digitala verktyg, vilket bidragit till att våra deltagare utvecklar sin digitala kunskap och kompetens. Det kommer våra deltagare att ha stor nytta av i framtiden.  

Den gemensamma plattformen för kommunikation, information samt läxor är Google Classroom. 

I dagsläget sker all undervisning på semi-distans. Detta innebär att vi träffas i mindre grupper för undervisning i klassrummet två/tre gånger i veckan, undervisningen sker både inomhus och utomhus. Resterande tid har vi Zoom-möten, individuella möten eller telefonsamtal. Vi har även digitalt språkkafé och språkpromenader.  

Utbildningsinnehåll

 • Introduktion till yrket, kort historik 
 • Studieteknik 
 • Branschspråk 
 • Arbetsmiljö, t.ex. riskmedvetenhet 
 • Fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
 • Arbetsrätt 
 • Rutiner, instruktioner 
 • Yrkesfilmer 
 • Rollspel 
 • CV och personligt brev 
 • Löpande yrkesspråktester 
SFI: Yrkesinriktning

Utbildningens mål

 • Att deltagaren ska lära sig prata och skriva svenska.  
 • Att förbereda deltagaren för fortsatta studier på en yrkesutbildning 
 • Att ge deltagaren kunskap om det valda yrket samt hur det fungerar på den svenska arbetsmarknaden 
 • Att stärka individens självkänsla och förmåga att utveckla sig i det svenska språket.  
 • Att hjälpa deltagaren etablera sig i samhället och i det nya landet, och förstå dess kultur, struktur och regler mm. 
 • Att hjälpa deltagaren att skapa och etablera relationer och samarbete med olika människor i ett mångkulturellt samhälle. 

Hur vi jobbar

Hos oss på SFI på Östra Grevie folkhögskola är en stor del av vår undervisning individanpassad. Utifrån dina behov och dina mål lägger du upp en individuell studieplan tillsammans med din lärareVi har också mycket fokus på relationen i gruppen och mellan lärare och deltagare. Bra relationer, kommunikation och tolerans är viktiga faktorer för en trygg och givande tid med SFI. 

På Yrkesinriktad SFI arbetar vi dessutom extra mycket för att förbereda dig inför ditt framtida yrke. Bland annat lär vi oss branschspråk, diskuterar arbetsmiljö och arbetsrätt och tränar på att skriva CV och personligt brev. 

 

Vi arbetar mycket med digitala verktyg i vår undervisning, och efter utbildningen hos oss kommer du att ha en större digital kompetens. På så sätt förbereder du dig för att studera vidare, och ökar dina chanser att få ett jobb.  

Två gånger per termin är det nationella prov. Lärarna hjälper till att bedöma om du är redo för att göra provet, och alla som blir godkända går vidare till nästa kurs. 

En del av utbildningen hos oss består av studiebesök och utflykter tillsammans, t.ex. till biblioteket. På så sätt får du som deltagare möta olika platser och institutioner i staden och i det svenska samhället. Då och då gör vi också spännande längre utflykter till besöksmål runtom i Skåne, som t.ex. nationalparken Stenshuvud på Österlen. Det blir alltid en väldigt uppskattad dag med många fina stunder.  

På vår skola har vi också språkcafé och språkpromenader för dig som vill träna extra på att prata svenska. Vi pratar om många olika ämnen för att utveckla språket. På språkcaféet bjuder vi dessutom på fika. 

Inriktningar:

 • Barnskötare 
 • Undersköterska/vårdbiträde 
 • Yrkeschaufför 
SFI: Yrkesinriktning

Hur ansökan går till

Ansök via SFI-anmälan på Föreningsgatan 7a. Tala om att du vill studera på Östra Grevie folkhögskola. 

Du kan också ansöka online – klicka här 

Vill du ha hjälp att ansöka? 

För hjälp på arabiska/svenska – ring till Rahaf Alroubaje på telefonnummer 0765-250719.

För hjälp på engelska/svenska – ring till Mari Azizi på telefonnummer 0709-567816. 

 

Antagningsvillkor​

Inga särskilda behörighetskrav.

I din ansökan ska du bifoga:

Du får mer information när du påbörjar din ansökan.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

SFI: Yrkesinriktning

Lärare

SFI rektor/ verksamhetschef
Ellie Lazarevska: 040-55 62 38
Ellie.Lazarevska@ostragreviefolkhogskola.com

Do you want help? Call us!
Arabic/Swedish– Rahaf Alroubaje 0765-250719.
English/Swedish– Mari Azizi 0709-567816.

Skip to content