Allmän kurs – Serviceassistent

Allmän kurs – Serviceassistent

Vill du börja jobba och göra skillnad för människor? Hos oss på Serviceassistentutbildningen förbereder du dig för att arbeta inom vård och omsorg, samtidigt som kommer du igång med dina gymnasiestudier. Genom praktik på en arbetsplats lär du dig om yrket och tar ett steg mot att börja jobba.

Inget höstintag 2023.

 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Allmän kurs / Serviceassistentutbildning
Längd: 1 termin
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti / januari
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 100 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs, Förberedande Polis och Lärarassistent. 

20-24 februari: Sportlov

24-25 mars: Öppet hus

3-10 april: Påsklov

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

25-28 maj: Konst och design deltar i designeventet SSDD 2023

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Allmän kurs – Serviceassistent

Utbildningens innehåll

Vi vänder oss till dig som vill arbeta med människor inom branscher där kontakten med människor är en stor del av arbetet, såsom vård och omsorg. Här får du samtidigt möjlighet att komplettera din gymnasieutbildning. Det kanske var ett tag sedan du studerade, och du känner en viss ovana inför att studera.

Hos oss arbetar vi mycket med bemötande, personligt ledarskap, och hur man är som individ i en grupp. På så sätt får vi en trygg stämning i klassen, och efter utbildningen kan du som kursdeltagare vara en positiv förebild på olika arbetsplatser i samhället.

I utbildningen ingår praktik och vi hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats. Efter utbildningen går många deltagare vidare till ett jobb, ibland på sin praktikplats.

Arbetsmarknaden ser bra ut och kompetensen inom området efterfrågas av såväl privata som kommunala äldreboenden och LSS-boenden. Vill man inte gå vidare till ett arbete är det vanligt att fortsätta sina studier efter Serviceassistentutbildningen och läsa till t.ex. undersköterska eller socionom.

 

På Serviceassistent-utbildningen lägger vi mycket fokus på det empatiska förhållningssättet och hur man är som individ i en grupp (det sociologiska perspektivet). Deltagarna utbildas i introduktion till Mi, Motiverande samtal, och vi pratar om lågaffektivt bemötande. Vikten av ett bra bemötande med de människor deltagarna kommer att komma i kontakt med i arbetet inom vård och omsorg är centralt under hela utbildningen, och vi pratar mycket om individens integritet och behov.

 

Utbildningsinnehåll

 • Introduktionskurs till MI (Motiverande samtal – en evidensbaserad samtalsmetod)
 • Ledarutbildning – Insikter om individens roll i en grupp, personligt ledarskap, hur man bemöter-, ger kritik-, lyssnar på varandra-, ger varandra möjligheter att nå sina mål, samspelet mellan människor
 • Bemötande och förhållningssätt inom vård och omsorg
 • Basala hygien- och vårdrutiner inom vård och omsorg
 • Levnadsberättelser
 • Social – och samhällsnavigering
 • Lex Sarah
 • Vårdplan och genomförandeplan
 • Psykiatrins historia – dåtid och nutid
 • Äldreomsorg – dåtid och nutid
 • Funktionsvariationer
 • Kommunikation – Rollspel – relaterat till vård och omsorg
 • Praktik – praktikförberedelser – vi hjälper dig hitta en praktikplats

Behörighetsgivande ämnen som vi undervisar i:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap

 

Allmän kurs – Serviceassistent

Utbildningens mål

 • Förbereda för vidare studier
 • Ge kursdeltagarna redskap och verktyg i bemötande och socialt samspel med brukarna på äldre-och LSS-boenden
 • Förbereda och stärka kursdeltagarna inför praktiken och arbetslivet

Målet med vår utbildning är att den ska vara ett steg mot vidare studier, som till exempel undersköterska, vårdbiträde, grund – eller gymnasiekompetens. Den kan också leda till någon form av anställning inom äldreomsorg eller LSS. Stort fokus ligger på att stärka deltagarna som människor och göra dem redo att möta yrkeslivet.

 

Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Den nya klassen inleder alltid terminen med samarbetsövningar i syfte att stärka gruppen så att individen ska känna sig trygg. Därefter påbörjar vi undervisningen med uppgifter och projekt inom de olika områdena på kursen. Under terminens sista del går deltagarna ut på sex veckors praktik. Vi hjälper till att hitta praktikplatsen, och har regelbunden kontakt med både deltagare och praktikhandledare under perioden, samt gör praktikbesök.

Hur vi jobbar

Den nya klassen inleder alltid terminen med samarbetsövningar i syfte att stärka gruppen så att individen ska känna sig trygg. Målet är också att alla individer ska känna sig sedda och inkluderade. Vi vill på det här viset skapa en fungerande och trygg grupp.

Stort fokus läggs på samspelet mellan människor, Individens roll i en grupp, personligt ledarskap, hur man bemöter-, ger kritik-, lyssnar på varandra-, och ger varandra möjligheter att nå sina mål. Grupparbete, kommunikation och rollspel prioriteras i utbildningen.

Alla ämnen i serviceassistentutbildningen är yrkeskonkreta och förbereder kursdeltagarna inför praktikperioden, såväl teoretiskt som praktiskt.

Vad du kommer lära dig

En stor del av utbildningen består av praktik på ett äldreboende eller inom en LSS-verksamhet. Syftet beskrivs nedan:

Vår tanke är att deltagaren under sex veckors praktik ska få möjlighet att lära sig så mycket som möjligt om hur det är att jobba inom vård och omsorg. Exempelvis på praktikplatser är  gruppbostad, äldreboende, LSS-boende eller i daglig verksamhet med personer som har olika förutsättningar, funktionsnedsättningar och som står inför olika utmaningar, svårigheter och möjligheter.

Här får deltagaren möjlighet att lära sig hur man utför insatser med respekt för brukarens behov, önskemål, integritet, delaktighet och självbestämmande samt hur man anpassar stödet och servicen på individuell basis för varje person. Tanken är att detta sker etappvis, där deltagaren börjar med relationsskapande för att sedan med hjälp av sin handledare lära sig de olika momenten och arbetsuppgifterna på arbetsplatsen. Dessa uppgifter kan till exempel vara hygien och ADL, samt att eventuellt ta del av Vårdplan- och genomförandeplaner och viss dokumentation.

Förberedelserna innan praktiken är viktiga och sker genom att kursdeltagarna läser in sig på och införskaffar information om stället de ska praktisera på. Fingerade intervjuer (arbetsgivare och praktikant) sker mellan deltagarna och lärarna i klassen i olika rollspelsscenarier i syfte att förbereda deltagarna på bästa sätt.

Innan praktikstarten, träffas deltagaren och arbetsgivaren i syfte att praktikanten ska presentera sig, få ett schema och träffa sin handledare. Arbetsgivaren/praktikplatsen presenterar sig och informerar om arbetsplatsen, regler och förhållningssätt.

I mötet har praktikanten med sig ett utdrag ur belastningsregistret i obrutet kuvert samt sina kontaktuppgifter.

Vi samarbetar med

 • Vi har ett bra samarbete med Attendo och deras verksamhet Nimbus i Lund inom LSS, där kursdeltagarna från Östra Grevie folkhögskola får och har fått professionell handledning under sin praktik.
 • Vi har ett bra samarbete med Förenade Care och deras vård – och omsorgsboenden Månstorps Ängar och Segevångsgården, där kursdeltagarna från Östra Grevie folkhögskola alltid får adekvat och professionell handledning under sin praktik.
 • Hjälpmedelsteknik Sverige som ligger i Lomma, som vi kontinuerligt gör lärorika och uppskattade studiebesök hos.
 • Tidigare kursdeltagare bjuds in som gäster och inspiratörer för att berätta om vilka vägval de gjorde efter avslutad utbildning, till exempel jobb och studier.
 • Attendo och deras gruppboende i Södra Munkarp har tagit emot kursdeltagare från Östra Grevie folkhögskola och handlett dem på ett mycket bra sätt under deras praktik
 • Måndag:  Ledarutbildning och praktikförberedelser 
 • Tisdag:  Svenska – Redovisa funktionsvariationer 
 • Onsdag:  Svenska – Basala hygienrutiner inom vård och omsorg 
 • Torsdag:  Samhällskunskap – Lex Sarah 
 • Fredag:  Kommunikation -Rollspels – scenarier, hur en dement person på ett äldreboende bör bemötas lågaffektivt  

Gruppen har under tre veckor som uppgift att läsa in sig på Funktionsvariationerna: Utvecklingsstörning, demenssjukdomar och autism.

Redovisning ska göras muntligt inför hela klassen. Vid den muntliga redovisningen ska rollspel, filmklipp (Youtube) och powerpoint ingå.

Ni ska redogöra för: 

 • Hur får personen funktionsvariationen, är den ärftlig, i vilken ålder framträder den?
 • Vilka uttryck tar sig variationen, hur beter sig personen som har den, kan man se på personen om den har variationen?
 • Är funktionsvariationen mest vanlig bland kvinnor eller män?
 • Vilken kunskap finns i dag inom vetenskap och forskning om funktionsvariationen?
 • Vilka ideella föreningar finns som engagerar sig i funktionsvariationen?
 • Hur bemöts personen med funktionsvariationen i samhället?
 • Finns det botemedel, medicin, i så fall vilken typ av botemedel/medicin?
 • Hur bemöter man en person med funktionsvariationen på bästa sätt, vilka metoder finns?
Allmän kurs – Serviceassistent

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Röster om utbildningen

Sagt om lärare Ola:

"Ord kan inte beskriva dig alls. Du var den läraren som verkligen fick mig att älska komma till kursen och utan din stöd och prestation och referens skulle jag aldrig fått chansen att jobba nu, jag är väldigt tacksam för dig ❤. Jag fick så många erfarenheter och kunskaper. Du är en väldigt snäll person och du är jätte klok. Och det är inte bara jag som tycker så men alla som börjar lära känna dig. Jag har aldrig träffa en lärare så som dig, en som planerar varenda sekund och som verkligen tar hänsyn om andra.

Du är bäst."

Allmän kurs – Serviceassistent

Vad händer sen?

 • Studera vidare, till exempel, grundskola, gymnasiet, undersköterska och socionom
 • Olika yrkesval kan till exempel vara att arbeta på ett äldreboende, LSS-boende eller som personlig assistent, främst inom privat sektor.

 

Efter utbildningen hos oss är det vanligt att många får någon form av anställning inom vård och omsorg, främst inom äldreomsorgen och på LSS boenden, men även som personlig assistent. Många fortsätter sina studier och väljer att studera klart grund, gymnasiet eller går vidare till högskola/universitet.

 

Efter utbildningen

 • Serviceassistent 
 • Vårdbiträde 
 • Personlig assistent 
 • Stödbiträde 
 • Stödassistent  
Allmän kurs – Serviceassistent

Hur ansökan går till

När ansökan till utbildningen har gjorts blir du kallad till en personlig intervju med en av lärarna på skolan, så att de ska kunna sätta ihop en bra grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Efter att alla som sökt varit på sin intervju får du ditt antagningsbesked.

Viktigt

Den som söker till serviceassistent ska ta med sig ett utdrag ur belastningsregistret i oöppnat kuvert till intervjun. Vi gör detta för att praktikplatserna inom äldreomsorgen samt LSS kräver det.

Ansökan är stängd. Välkommen att söka igen nästa läsår.

Antagningsvillkor​

 • Du ska ha fyllt 18 år 
 • Bärbar dator 
 • SFI D 

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev varför du söker utbildningen 
 • Personbevis för studier
 • Tidigare intyg från SFI, Grundskola eller Gymnasieskola 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Allmän kurs – Serviceassistent

Lärare

Skip to content