Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Grafisk design – Visuell Kommunikation är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, design, kommunikation och illustration. Genom projektarbetenworkshops och föreläsningar hittar du dina intresseområden, utvecklar ditt individuella formspråk och arbetar fram en portfolio som du kan använda till att söka jobb eller vidare studier. 

Praktiska detaljer

Kurstyp: Förberedande konstnärlig utbildning / Yrkesutbildning
Längd: 4 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700 kr/termin
Materialkostnad: 1850 kr/termin
Teckning & krokikostnad: 220 kr/termin
Internat: Finns

Viktiga datum

9 januari: Vårtermin 2023 börjar

1 februari: Ansökan inför hösten 2023 öppnar – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

20-24 februari: Sportlov

24-25 mars: Öppet hus

3-10 april: Påsklov

30 april: Ansökan inför hösten 2023 stänger – gäller Konst & Design, Musikteater, Allmän kurs och Lärarassistent. 

2 juni: Vårtermin 2023 slutar

 

Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Utbildningens innehåll

Grafisk design – visuell kommunikation är en utbildning för dig som vill arbeta med grafisk formgivning, illustration och kommunikation. Här får du kunskap om den grafiska formgivningens grunder, och utvecklar dina idéer, din stil och din konstnärliga förmåga. Du vässar din visuella känsla och utvecklar ditt form- och bildspråk.

Under utbildningen får du träna på att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, samt att strukturerat presentera såväl processen som det färdiga resultatet. Den kreativa processen är en viktig del av arbetet.

Vi arbetar både analogt och digitalt, och formger grafiska produkter för såväl tryck som digitala plattformar. Gestaltande, illustration och berättande är en stor del av utbildningens inriktning. Vi lägger stor vikt vid din individuella utveckling och ditt självständiga arbete. Du erbjuds chans att prova dig fram inom designområdet, för fördjupa dina intressen och hitta vad du i framtiden skulle kunna arbeta inom.

Utbildningens första år kretsar kring grundläggande tekniker och arbetssätt, och du får prova på en mängd tekniker och verktyg genom workshops och andra fördjupningar. Under utbildningens andra, valbara år, fokuserar du på dina egna projekt och din portfolio. Du har också möjlighet att göra praktik.

Under utbildningen arbetar vi med den grafiska formgivningens grundläggande teori och praktik. Du får kunskap i de klassiska grunder som all grafisk form bygger på.

 

Utbildningsinnehåll

 • Kreativt tänkande, idéarbete och processarbete 
 • Konceptutveckling 
 • Visuellt berättande och illustration 
 • Typografi 
 • Design av trycksaker  
 • Programhantering 
 • Animation/motion design 
 • Webbdesign 
 • Online-publicering, interface- och responsiv design 
 • Kommunikationslösningar 
 • Kommunikation och presentationsteknik 
 • Portfolioarbete  

Workshops

 • Typografi 
 • Animering 
 • Screentryck 
 • Fanzine 
 • Bokbindning
 • Med flera  

Gemensamt på alla Konst och Design-utbildningar

 • Konst och designhistoria  
 • Teckning & Kroki 
 • Skulpturala tekniker i skulpturverkstaden 
 • Screentryck 
 • Intro till träverkstaden  
 • Artist books  
 • Eget projektarbete  
 • Elevutställningar  
 • Gästlärare  
 • Studieresa till Berlin 
Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Utbildningens mål

 • Att du ska kunna söka vidare till en konstnärlig högskoleutbildning samt,
 • Att du ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna få arbete
 • Du ska också ha fått en djupare förståelse för vad du är intresserad av, och hur du kan rikta dig på det i framtiden.
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Termin 1: baskunskaper i de grundläggande teknikerna genom undervisning i helklass, grupparbeten och enskilda små projekt 

Termin 2: Fördjupningar och workshop inom ytterligare tekniker, fortfarande i helklass och i form av projekt som utförs i grupp eller på egen hand. Det finns även utrymme för praktik. 

Termin 3: Projektåret drar igång. Vi börjar med att prata igenom ditt mål med andra året på skolan och lägger upp en plan därefter. Vissa gemensamma uppgifter och projekt förekommer. Dina mål kan vara allt från att bygga din portfolio, att börja en praktikplats eller att jobba för att komma in på din drömutbildning. 

Termin 4: Fördjupning inom ditt projekt. Kanske söker du till en konstskola och gör arbetsprover? Du har möjlighet att helt fokusera på detta. Vissa valbara gemensamma uppgifter förekommer. 

Hur vi jobbar

Föreläsningar, workshops och projektarbeten är tongivande inslag i utbildningen. Dessa handlar om alltifrån illustration, formgivning av trycksaker, grafiska profiler, webbapplikationer och design av användargränssnitt för olika plattformar. Dessa arbeten hjälper dig att utveckla ditt eget formspråk och arbeta fram en portfolio. 

Vi lägger mycket vikt vid feedback och presentation, och avslutar nästan varje uppgift med en gemensam redovisning där vi diskuterar varandras projekt. Har vi gjort ett större projekt brukar vi passa på att arrangera en utställning där presentationen glider över i vernissage. 

Under det andra, valbara året, lägger vi generöst med tid på arbetet med din portfolio. Att kunna presentera en bra portfolio är lika viktigt för dig som vill söka till en högre utbildning som för dig som vill söka jobb efter att ha studerat hos oss. Du får mycket handledning och feedback i detta arbete. 

I utbildningen ingår fyra veckors praktik per läsår, och du uppmuntras till att ha ett mycket aktivt och utåtriktat förhållningssätt till omvärlden. Att ta kontakt och samarbeta med externa aktörer, att driva egna projekt, att kunna presentera sina tankar och idéer för externa aktörer uppmuntras och stöttas. Vi gör dessutom besök på konstinstitutioner och olika designbyråer och ateljéer varje läsår. 

Vad du kommer lära dig

På Grafisk design – Visuell kommunikation får du en bred palett av teoretisk kunskap, praktiska verktyg, metoder och insikter för att utforska form, funktionalitet och den egna kreativiteten.

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i grafisk formgivning med inriktning mot visuellt berättande, och det är inte ovanligt att specialisera sig inom till exempel illustration.

Program och tekniker i urval

 • Adobes programvaror såsom Indesign, Illustrator, Photoshop, XD och AfterEffects 
 • Glyphs (Bygga egna typsnitt) 
 • Vi tar in relevanta program i utbildningen efter behov. 
 • Måndag: Veckans intro: föreläsning/workshop – eget arbete – uppsamling på slutet
 • Tisdag: Eget arbete – lärare ej på plats
 • Onsdag: Ytterligare eget arbete / teckningslektion / föreläsning
 • Torsdag: föreläsning/workshop – eget arbete – uppsamling på slutet
 • Fredag: Mentorsamtal – portfoliogenomgång
Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Att studera Grafisk Design – Visuell Kommunikation på skolan i Östra Grevie

Konst- och designutbildningarna håller till i huvudbyggnaden, Vellingehuset och främst i den arkitektprisbelönta Estetbyggnaden, där vi har våra klassrum och verkstäder.

Här finns textilverkstad med stora tryckbord för screentryck och en mycket väl underhållen vävstolspark, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, målarateljéer, fotostudios och mörkrum. Det finns en skulpturverkstad med möjligheter att arbeta med keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer, ett välutrustat snickeri med bra maskiner samt en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

Som studerande på någon av våra konst och design-utbildningar får du en introduktion/körkort till snickeri-, screentryck- och skulpturverkstäderna, varefter du kan använda dessa fritt. På varje inriktning studerar mellan 15 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över 100 studerande.

Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna får du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt. Vi ger en föreläsningsserie som syftar till att ge alla deltagare en bredare insikt i konst- och designhistoria och att få möta personer i konst- och designvärlden som delar med sig av sina erfarenheter. Du får också träffa tidigare deltagare som berättar om sina verksamheter efter ÖG. Gästlärare ger dig inblick i bokbinderi, att uttrycka dig i text och muntligt, skapa mönster, trycka på tyg och mycket mer. Vi planerar också att ha fler tvärworkshops mellan våra utbildningar inom konst och design.

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildning. Varje vecka har du och din klass teckningslektion, som ofta består av kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper.

Studieresor

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Workshops, gästlärare och utställningar

Under utbildningens gång bjuder vi in olika yrkesverksamma gästlärare för fördjupande föreläsningar och workshops. Vi kan till exempel ägna en vecka bygga vårt eget typsnitt tillsammans med en typsnittsdesigner, eller lära oss grunderna i bokbindning inför Malmö Artist Book Biennal. Vi brukar också djupdyka i animation med en (eller flera) workshops i After Effects, och testa på Fanzine-formgivning eller bokomslagsformgivning.

Flera gånger om året ordnar vi också utställningar, klassvis eller tillsammans med resten av utbildningarna på Konst och design. Ofta avslutar vi ett längre projekt genom en utställning dit allmänheten bjuds in, antingen i vår utställningslokal på Kopparbergsgatan eller någon annanstans runtom Malmö. Det finns möjlighet att själv arrangera utställningar i skolans lokaler.

Våra verkstäder

 • Fotostudios
 • Mörkrum
 • Skulpturverkstad för keramik, gips, frigolit, papier mache och mycket mer
 • Keramikugn
 • Ett välutrustat snickeri med bra maskiner
 • En fantastisk tecknings- och projektsal på över 100 kvadratmeter
 • Textilverkstad – bl.a. med stora tryckbord för screentryck
 • Vävstolspark
 • Grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker
 • Måleriateljéer
 • Egen ateljéplats eller arbetsbänk i ditt hemklassrum (olika form beroende på utbildning)

 

Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Vad händer sen?

Efter utbildningen hos oss är det vanligt att söka sig vidare till andra studier, ofta på en konst- eller designhögskola.

Exempel på utbildningar tidigare kursdeltagare har gjort efter ÖG: Beckmans, Konstfack, KADK, Konsthögskolan i Bergen, HDK, Glasgow School of Art and design, och Rietveld akademin i Amsterdam.

De som inte studerar vidare brukar ofta söka sig till jobb inom design- och/eller kultursektorn, eller ägna sig åt egen verksamhet.

Efter utbildningen

 • Grafisk formgivare 
 • Illustratör 
 • Visuell kommunikatör 
 • Art director 
 • Med flera
Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Hur ansökan går till

I ditt personliga brev (max ett A4) vill vi att du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till Grafisk design – Visuell Kommunikation på Östra Grevie folkhögskola. 

Gymnasial eller eftergymnasial nivå
När du söker till årskurs 1 på våra konstutbildningar kan du välja antingen gymnasial eller eftergymnasial nivå. Årskurs 2 erbjuder vi dock bara på eftergymnasial nivå.
Väljer du att gå på den eftergymnasiala nivån ingår fler av följande moment: praktik, fördjupade projektarbeten, presentation och eget företagande, samt portfolio, webbdesign och stipendieansökningar.

Tänk på att du kan ha studiemedel kvar på gymnasienivå. Ett helt år motsvarar 39 veckor. Se mer information på CSN:s hemsida.

Antagningsvillkor​

 • Grundläggande behörighet

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 
 • Arbetsprover

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Grafisk Design – Visuell Kommunikation

Lärare

Kristina är utbildningsansvarig för Grafisk design – visuell kommunikation, medan Daniel och Gonzalo är utbildningsledare på Grafisk design – Nya media (öppnas i ny länk).

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content