Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning är en kurs som vänder sig till dig som vill studera vidare på högskola och universitet. Du har redan klarat hela eller delar av gymnasiet, men vill förbereda dig extra, komplettera någon behörighet eller bara färska upp minnet.  

Högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning är en kurs som vänder sig till dig som vill studera vidare på högskola och universitet. Du har redan klarat hela eller delar av gymnasiet, men vill förbereda dig extra, komplettera någon behörighet eller bara färska upp minnet.  

Praktiska detaljer

Kurstyp: Gymnasiekurs med eftergymnasial profil
Längd: 2 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Malmö
Kursstart: Augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 500 kr/termin
Ansökan stänger/stängde: 8/5
Internat: Nej

Följ oss på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Utbildningens innehåll

På Högskoleförberedande kurs förbereder du dig för att ta steget vidare till högskolestudier. Du kompletterar ev. ämnesbehörigheter och tränar upp dina studietekniska förmågor samtidigt som du ökar dina chanser att komma in då du kan söka i ytterligare en kvotgrupp vid sidan om gymnasiebetyg eller högskoleprov.  

På Östra Grevie folkhögskola i Malmö har vi en beteendevetenskaplig inriktning som förbereder dig att läsa till yrken som har människan och det mänskliga mötet i centrum. 

Beteendevetenskap är kunskapen om hur människor fungerar och agerar. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser vi även sociologi och du har möjlighet att få behörighet i detta.  

Vi studerar alla grundläggande ämnen på helfart samtidigt som vi anpassar utbildningen efter dina behov och kunskaper.  

Vi jobbar också med studiemotivation och studieteknik. Kursen ska ge dig redskap och förutsättningar att klara teoretiska studier på högskolenivå. Vi tränar akademiskt skrivande, källkritik och analyserar olika typer av texter, såväl vetenskapliga som skönlitterära. Du kan även välja till vissa kurser för att anpassa din utbildning.  

De som studerar hos oss kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter av studier på gymnasieskola, folkhögskola eller högskola. Oavsett var du befinner dig är du välkommen att söka till oss  vi hjälper dig att nå ditt mål. 

Högskoleförberedande kurs utgår ifrån kärnämnena, men har beteendevetenskaplig inriktning. 

Utbildningsinnehåll

 • Svenska / Svenska som andraspråk 
 • Engelska 
 • Matematik 
 • Naturkunskap 
 • Samhällskunskap 
 • Historia 
 • Religion 
 • Sociologi 
Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Utbildningens mål

 • Att du vid utbildningstidens slut har minst grundläggande behörighet. 
 • Att du vid utbildningstidens slut känner dig kunnigare, tryggare och säkrare inför studier på högskola och/eller universitet. 
Vad du lär dig

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Som folkhögskola vi har lite friare ramar än ungdomsgymnasium och Komvux.

Vi anpassar innehållet efter dina förkunskaper och erfarenheter och lägger upp planeringen efter de studerandes behov. 

Hur vi jobbar

Du har nära kontakt med dina lärare, och ni sätter tillsammans upp en individuell studieplan så att du ska uppnå dina mål med att studera hos oss. Vi studerar alla ämnen på helfart. 

Vad du kommer lära dig

Du lär dig att studera på högskolan och tränas i alla ämnen samt fördjupar dig i akademiskt lärande och forskning. Vi jobbar med källkritik, studieteknik och forskningsliknande uppgifter. Vi bekantar oss med moment som är viktiga och vanligt förekommande vid studier på högskola, såsom seminarium, hemtentamen och uppsatsmetodik.

I undervisningen ingår

 • Traditionell undervisning 
 • Föreläsningar 
 • Analys 
 • Uppsatsmetodik 
 • Statistik 
 • Hemtenta 
 • Muntlig presentation 
 • Seminarium 
 • Grupplaboration 
 • Enskilt arbete 
 • Rapporter och uppsatser 
 • Opponering 
 • Studiebesök 

Måndag 

08.30-09.50 Engelska 
09.50-12.30 Svenska
13.10-15.10 Sociologi  

Tisdag  

08.30- 09.50 Samhällskunskap
09.50-12.30 Matematik
13.10 – 15.30 Historia 

 

Onsdag 

08.30-09.50 Religion
09.50-12.30 Naturkunskap
13.10-15.10 Svenska 

  

Torsdag 

09.10-11.40 Matematik
13.10 Arbete i basgrupper 

 

Fredag 

09.10-11.10 Samhällskunskap
11.10-14.30 Svenska 

Så här skulle en uppgift i svenska kunna se ut: 

Läs novellen Otur av August Strindberg.  

Novellen handlar om ett par som nyss gift sig och hur deras äktenskap utvecklar sig.  

 1. Läs på om August Strindbergs författarskap. Vad är utmärkande för Strindbergs författarskap?  
 2. Läs på om den litterära epoken Realismen.  
 3. Är texten ni läst utmärkande för hans författarskap? Motivera.  
 4. Analysera texten ur ett litteratursociologiskt perspektiv  

Hur speglas samhällsförhållandena i texten gällande tex ekonomi, politik, könsroller, familjemönster och / eller samhällsideal?  

Hur tror ni att en författare skulle skildra äktenskapet idag? Vad har de olika parterna för roller i ett äktenskap? Vilka utmaningar finns i ett äktenskap? Varför gifter man sig? Varför skiljer man sig? 

 • Vad säger novellen om äktenskapet i den övre samhällsklassen?  
 • Avslöjas något om böndernas äktenskap?  
 • Vad får du veta om societetslivet?  
 • Vilken roll har kvinnan/ mannen i hemmet?  
 • Är novellens bild av äktenskapet representativt för sin samtid?  
 • Tror du att kunskap om 1800-talets normer om äktenskap påverkar novellen?  
Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Att studera i Malmö

Välkommen till Folkhögskolan i Malmö

Vi är en hemtrevlig skola som ligger på Persborgstorget i Malmö. Vår skola har en mångkulturell och kreativ miljö, och du har nära kontakt med både lärare och klasskamrater.

Här jobbar vi tillsammans för att vi ska uppnå våra mål och skapa minnen för livet. Vi vill inte bara att du ska få studieresultat och behörighet när du studerar hos oss – här är din bildning och personliga utveckling ett lika viktigt mål 

På folkhögskolan i Malmö har vi stora möjligheter att anpassa utbildningen efter dina behov, din kunskapsnivå och dina framtidsplaner. Har du inte studerat på länge eller känner en ovana och osäkerhet är våra kurser ett bra steg in i yrkeslivet eller mot fortsatta studier. 

Vi fokuserar på att stärka svenska språket för de som behöver det, och våra lärare är särskilt utbildade för att arbeta med vuxna studerande. 

Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Hur ansökan går till

I din ansökan skickar du med betyg från tidigare gymnasiestudier och eventuella andra skolor på gymnasienivå, som du har studerat på. Du skickar också in ett personbevis för studier (det beställer du från Skatteverket och det kostar ingenting – du går in på Skatteverkets hemsida så hittar du tjänsten). Skriv en kort text om dig själv och varför du vill studera, men också om det finns sådant som du tycker är bra att vi vet om dig och dina behov när du studerar. 

Du behöver tillgång till bärbar dator eller motsvarande då en stor del av undervisningen är digital.  

Ansökan är stängd.

Antagningsvillkor​

För att bli antagen måste du ha behörighet i:

 • Svenska 1 och 2
 • Engelska 5
 • Matematik 1b (eller motsvarande från äldre betygssystem)

I din ansökan ska du bifoga:

 • Betyg
 • Personbevis för studier
 • Kort text om dig själv

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Allmän kurs – högskoleförberedande kurs med beteendevetenskaplig inriktning

Lärare

{w3tc_lazyload_b9d28e2051dea72ccb37897a36161604_7}

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content