Elever vid utbildningen tittar fokuserat, i klassrummet