Förberedande polisutbildning

Förberedande polisutbildning

En intensiv och fullmatad kurs i samarbete med polismyndigheten som ökar dina chanser att komma in på polisprogrammet och att arbeta inom myndigheten.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Allmän kurs
Längd: 1 termin
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Januari och augusti
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 600kr
Materialkostnad: 100kr
Internat: Finns

Viktiga datum

 • 10 januari: Vårtermin 2022 börjar
 • 1 februari: Ansökan inför HT2022 öppnar
 • 1-2 april: Öppet hus LÄS MER
 • 30 april: Ansökan stänger (för majoriteten av utbildningarna)
 • 19-22 maj: Konst och design deltar i Southern Sweden Design Days
 • 27-29 maj: Avgångsutställning för Konst och design-tvåorna
 • 27-29 maj: Fotografis avslutningsutställning på Kopparbergsgatan
 • 30-31 maj samt 1 juni: Scenprovsdagar för Musikteater
 • 3 juni: Vårtermin 2022 slutar
 • 15 augusti: Hösttermin 2022 börjar
 • 16 december: Hösttermin 2022 slutar

 

Mer information om terminstider hittar ni här (öppnas i nytt fönster)

Förberedande polisutbildning

Utbildningens innehåll

Vi riktar oss till dig som är trygg, flexibel och empatisk, samt har kunskaper i flera språk – gärna utomeuropeiska. Vi arbetar med polisens samhällsuppdrag, yrkesetik och de socialpsykologiska aspekterna av yrket. Utbildningen ger viktiga kontakter inom polisen och flera deltagare har genom åren gått vidare till civila tjänster inom myndigheten efter avslutad utbildning. 

Den förberedande polisutbildningen tar sin utgångspunkt i polisens samhällsuppdrag och den svenska demokratins principer, struktur och utmaningar. Härifrån rör vi oss mot rättssystemet och polisens maktbefogenheter och etiska ansvar. Vi arbetar med samhällsnormer och perspektiv på mänskliga möten, tillhörighet och utanförskap. Deltagarna får pröva sin analysförmåga och sina språkliga färdigheter i texter som är kopplade till rättskedjan. Det teoretiska arbetet speglas genomgående av föreläsningar av yrkesverksamma poliser och studiebesök hos polismyndigheten. Därtill kommer den regelbundna fysträningen. 

Den förberedande polisutbildningen på Östra Grevie folkhögskola har förberett ett stort antal idag yrkesverksamma poliser för sin uppgift sedan 2007.Kursen är unik i sitt slag genom sitt fokus på moment som förekommer såväl i ansökningstesterna till Polisprogrammet som på själva utbildningen. 

Utbildningsinnehåll

 • Demokrati – värderingar och mänskliga rättigheter 
 • Rättsprinciper och rättssystem 
 • Omvärldsanalys och internationella samarbeten 
 • Migration 
 • Medier – propaganda och nätetik  
 • Källkritik 
 • Kommunikationsteori 
 • Språkhantering – texter inom rättsväsendet 
 • Retorik 
 • Religioner och livsåskådningar 
 • Etik och moral 
 • Värdegrund 
 • UNIQ-test 
 • Genus och HBTQ 
 • Gruppens psykologi – roller och funktioner 
 • Ledarskap 
 • Myndighetsutövning 
 • Konflikthantering och hotbilder 
 • Föreläsningar och studiebesök 
 • Examensarbete 
 • Fysisk allroundträning 
 • Simträning 

 

Följ Östra Grevie på Instagram

Förberedande polisutbildning

Utbildningens mål

att du ska vara mycket väl förberedd för Polisprogrammet och andra högre studier

att du ska ha god förståelse för vad ett arbete som polis innebär

att du genom fysisk träning ska vara redo att klara de fysiska testerna i antagningen till Polisprogrammet

VAD MAN LÄR SIG

Din tid på Östra Grevie folkhögskola

Block 1 – Uppdrag och samhälle: Här läggs en grundförståelse för polisens samhällsuppdrag, och hur den svenska demokratin fungerar och är uppbyggd. Deltagaren bekantar sig med polislagen och grundläggande begrepp inom socialpsykologi, polisetik och myndighetsspråk. 

Block 2 – Värdegrund och rättssystem: Deltagaren får utveckla sin förståelse för det svenska rättsväsendet, roller därinom, och polisens befogenheter och ansvar i rättssystemet. Vi arbetar med texter inom rättskedjan och fördjupar oss i maktbegreppet och polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. 

Block 3 – Kommunikation och information: Vi tittar på bilden av polisen i massmedia och hur polismyndigheten kommunicerar ut sitt arbete till allmänheten. Deltagaren får träna på att kommunicera idéer och tankar i olika sammanhang och inom olika redovisningsformer. 

Genom hela utbildningen löper fysträningen och besök av och hos poliser och i polisiärt relaterad verksamhet, som en röd tråd. 

Hur vi jobbar

Vi arbetar utefter ett antal grundteman i tre block (se ovan) och samtliga ämnen berör dessa teman under blocket. Ämnesövergripande uppgifter förekommer under hela utbildningen för att förmedla en helhet i förhållande till polisens uppdrag. Deltagarna arbetar ofta i basgrupper för att utveckla samarbetsförmåga och kollektivt ansvarstagande.

Våra redovisningsformer varierar kraftigt för att deltagarna ska få vänja sig vid att presentera sitt material och sina tankar i skilda forum och utveckla ett självförtroende i kommunikationssituationen.

Exempel på redovisningsformer är skriftlig rapport och hemtentamen, strukturerad presentation enskilt såväl som i grupp, seminarier, rollspel och case.

 

Vad du kommer lära dig

Utöver en fördjupad förståelse för polisens arbete och villkor så får du verktyg för att kunna ta dig an polisutbildningens fysiska tester. Du utvecklar också din problemlösningsförmåga, ditt analytiska tänkande, din etiska kompetens och dina samarbetsfärdigheter – alla centrala förmågor för att kunna fungera på Polisprogrammet och inom polismyndigheten.

Måndag
08.30 – 12.30: Beteende och utveckling (socialpsykologi och arbete med normer, beteenden, gruppsociologi)
13.10-14-30: Svenska (ex. lära sig skriva rapporter, brottsanmälan, språkriktighet, uppsats, etc) 

Tisdag:
08.30-12.30: Samhällskunskap (regering och riksdag, EU, brott och straff, etc.)
13.10 – 14.30: Polisetik 

Onsdag:
09.10-10.30: Religionshistoria (Varför ser samhället ut som det gör? Genomgång av religionshistorisk påverkan på dagens samhälle, islamofobi, antisemitism, afrofobi)
10.30 -12.30: Polisetik
13.10-14.00: Mentorstid
14.00-16.30: Simträning 

Torsdag:
08.30 -12.30: Föreläsare/studiebesök. Ex. studiebesök på Gränspolisen, Polisrytteriet, PKC, SÄPO, Narkotikaspan med hund, besök på Polisprogrammet på MAU etc.)
13.10-16.00: Processtid (studietid för arbeten, grupparbeten etc.) 

Fredag:
08.00-10.00: FYS
10.30-12.30: Samhällskunskap
13.10-14.30: Svenska  

Polisens roll i rättskedjan – löpande text, ca 3-4 sidor 

Beställ ett förundersökningsprotokoll från tingsrätten. Sammanfatta ärendet och resonera kring hur polisen har utfört sitt arbete. Vilket värdefullt bevismaterial finns? Vilken betydelse har de genomförda förhören för ärendets vidaregång? Har polisen följt sitt objektivitetsansvar? Osv. 

 

Förberedande polisutbildning

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Exempel på studiebesök och föreläsare: 

Narkotikaspan 

Gränspolisen Sturup 

Hundförare 

Självskydd 

Rytteriet 

PKC (Polisens kontaktcenter)

Förberedande polisutbildning

Vad händer sen?

Det huvudsakliga syftet med den Förberedande polisutbildningen är att så väl som möjligt förbereda för att våra kursdeltagare ska komma in på Polisprogrammet. Det är dock vanligt att många väljer att arbeta eller söka andra kurser innan de sedan söker dit. Andra kommer på att de hellre vill jobba med något annat och söker sig vidare till andra utbildningar och yrken – ofta där man får arbeta med människor och/eller samhällsfrågor på något sätt.  

Efter utbildningen

 • Går polisutbildningen 
 • Arbetar civilt inom polismyndigheten, t.ex. PKC, RLC m.m. 
 • Studerar annan utbildning på högskola/universitet – ofta med social eller samhällelig inriktning, t.ex. kriminologi, sjuksköterska, socionom, sociologi
Förberedande polisutbildning

Hur ansökan går till

Vi kallar alla som är behöriga enligt kriterierna ovan till intervju. I samband med intervjutillfället får den sökande också skriva en text som grundar sig på etiska frågeställningar. Vi strävar alltid efter att få en så bra blandning som möjligt av olika bakgrunder och erfarenheter i våra klasser.

Ansökan till höstterminen är nu öppen!

Antagningsvillkor​

 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2 
 • Svenska 3
 • Matematik 1a, b eller c 
 • Engelska 5 
 • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b 
 • Naturkunskap 1a1 
 • Religionskunskap 1 
 • Minst 18 år 
 • svensk medborgare 
 • inga uppgifter i belastningsregister 

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Förberedande polisutbildning

Lärare

Linus och Stina är ansvariga lärare på Förberedande polisutbildning.

Skip to content