Förberedande polisutbildning

Förberedande polisutbildning

Öka dina chanser att komma in på polisprogrammet! På 19 veckor ökar du dina möjligheter att klara antagningsproverna till Polisprogrammet. Det här är en intensiv och fullmatad kurs med både vår- och höstantagning – i samarbete med polismyndigheten.

INGET HÖSTINTAG 2023.

Öka dina chanser att komma in på polisprogrammet! På 19 veckor ökar du dina möjligheter att klara antagningsproverna till Polisprogrammet. Det här är en intensiv och fullmatad kurs med både vår- och höstantagning – i samarbete med polismyndigheten.

INGET HÖSTINTAG 2023.

Praktiska detaljer

Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 termin
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Inställd ht2023
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 700kr
Materialkostnad: 100kr
Internat: Finns
Förberedande polisutbildning

Utbildningens innehåll

Vi riktar oss till dig som är trygg, flexibel och empatisk, samt har kunskaper i flera språk – gärna utomeuropeiska. Vi arbetar med polisens samhällsuppdrag, yrkesetik och de socialpsykologiska aspekterna av yrket.  

Den förberedande polisutbildningen tar sin utgångspunkt i polisens samhällsuppdrag och den svenska demokratins principer, struktur och utmaningar. Härifrån rör vi oss mot rättssystemet och polisens maktbefogenheter och etiska ansvar. Vi arbetar med samhällsnormer och perspektiv på mänskliga möten, tillhörighet och utanförskap. Deltagarna får pröva sin analysförmåga och sina språkliga färdigheter i texter som är kopplade till rättskedjan. Det teoretiska arbetet speglas genomgående av föreläsningar av yrkesverksamma poliser, studiebesök hos polisen och andra myndigheter. Fysträningen är ett viktigt inslag i veckans schema. 

Den förberedande polisutbildningen på Östra Grevie folkhögskola har förberett ett stort antal idag yrkesverksamma poliser för sin uppgift sedan 2007.

Kursen är unik i sitt slag genom sitt fokus på moment som förekommer såväl i ansökningstesterna till Polisprogrammet som på själva utbildningen. 

Utbildningsinnehåll

 • Demokrati – värderingar och mänskliga rättigheter 
 • Myndigheter och myndighetsutövning
 • Rättsprinciper och rättssystem
 • Omvärldsanalys och internationella samarbeten 
 • Migration 
 • Medier 
 • Källkritik 
 • Språkriktighet och dokumentation – texter inom rättsväsendet  
 • Etik och värdegrunder
 • UNIQ-test 
 • Genus och HBTQ 
 • Grundkurs i socialpsykologi
 • Ledarutbildning
 • Fysisk allround-träning 

 

Förberedande polisutbildning

Utbildningens mål

att du ska vara mycket väl förberedd för Polisprogrammet och andra högre studier

att du ska ha god förståelse för vad ett arbete som polis innebär

att du genom fysisk träning ska vara redo att klara de fysiska testerna i antagningen till Polisprogrammet

Hur vi jobbar

Vi arbetar med ett antal grundteman i tre block (se ovan) och samtliga ämnen berör dessa teman under blocket. Ämnesövergripande uppgifter förekommer under hela utbildningen för att förmedla en helhet i förhållande till polisens uppdrag. Deltagarna arbetar ofta i basgrupper för att utveckla samarbetsförmåga och kollektivt ansvarstagande.

Våra redovisningsformer varierar för att deltagarna ska få vänja sig vid att presentera sitt material och sina tankar i skilda forum och utveckla ett självförtroende i kommunikationssituationen.

Exempel på redovisningsformer är skriftlig rapport och hemtentamen, strukturerad presentation enskilt såväl som i grupp, seminarier, rollspel och case.

 

Vad du kommer lära dig

Utöver en fördjupad förståelse för polisens arbete och villkor så får du verktyg för att kunna ta dig an polisutbildningens fysiska tester.

Du utvecklar också

 • din problemlösningsförmåga,
 • ditt analytiska tänkande,
 • din etiska kompetens och
 • dina samarbetsfärdigheter – alla centrala förmågor för att kunna fungera på Polisprogrammet och inom polismyndigheten.
Polisklassen tränar i Pildammsparken
Förberedande polisutbildning

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område

Studiebesök och föreläsare

Ett axblock av alla våra studiebesök och gäster.

Studiebesök

Polisprogrammet MAUIntroduktion till Polisprogrammet
Plikt- och Prövningsverket MalmöIntroduktion antagningsförfarande till Polisprogrammet
Polisstationen, Lund
Gränspolisen, Lernacken Malmö
Polisens kontaktcenter (PKC), Malmö
Tingsrätten, Malmö
SIS Råby, Lund
Riksdagen, Stockholm
Polismuseet, Stockholm

Gästföreläsningar

Polisen Lund – Att arbeta som polis
Polisen Lund – Brott i nära relationer
Polisen Lund – Kultur- och likabehandlingDiskrimineringslagen
Polisen Lund – Vad gör en dialogpolis? Särskild polistaktik
Polisen Malmö – Att arbeta som ny polis
MigrationsverketUtlänningslagen
MAU – Kriminologi
MAU – Polislagen
MAU – Polisens dokumentation
Kriminalvården, Malmö
Polisförbundet

Förberedande polisutbildning

Vad händer sen?

Det huvudsakliga syftet med den Förberedande polisutbildningen  är att våra kursdeltagare ska komma in på Polisprogrammet.

Det är dock vanligt att många väljer att arbeta eller söka andra kurser innan de sedan söker dit. Andra kommer på att de hellre vill jobba med något annat och söker sig vidare till andra utbildningar och yrken – ofta där man får arbeta med människor och/eller samhällsfrågor på något sätt.  

Efter utbildningen

 • Går polisutbildningen 
 • Arbetar civilt inom polismyndigheten, t.ex. PKC, RLC m.m. 
 • Studerar annan utbildning på högskola/universitet – ofta med social eller samhällelig inriktning, t.ex. kriminologi, sjuksköterska, socionom, sociologi
Förberedande polisutbildning

Hur ansökan går till

Vi kallar alla som är behöriga enligt kriterierna ovan till intervju. I samband med intervjutillfället får den sökande också skriva en text som grundar sig på etiska frågeställningar. Vi strävar alltid efter att få en så bra blandning som möjligt av olika bakgrunder och erfarenheter i våra klasser.

Ansökan är stängd.

Antagningsvillkor​

 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2 
 • Svenska 3
 • Matematik 1a, b eller c 
 • Engelska 5 + 6 
 • Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller 1b 
 • Naturkunskap 1a1 
 • Religionskunskap 1 
 • Minst 20 år 
 • svensk medborgare 
 • inga uppgifter i belastningsregister

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personligt brev 
 • Personbevis 
 • Gymnasiebetyg 
 • Övriga gamla betyg
  • Har du studerat i ett äldre betygsystem, alltså före 2011, hjälper vi dig att tolka antagningskraven till Polisprogrammet – och till vår utbildning. Vi hör av oss till dig när du har gjort ansökan och bifogat betyg.

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Förberedande polisutbildning

Lärare

Linus och Stina är ansvariga lärare på Förberedande polisutbildning.

{w3tc_lazyload_215d85df137acc5c60d18da9202d0504_7}

Utbildningar med öppen ansökan – just nu!

Sök nu och försäkra dig om en plats inför vårterminen 2023

Skip to content