Allmän kurs – Högskoleförberedande

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Det här är en intensiv kurs med hög kvalitet för dig som särskilt vill förbereda dig för högskolans och universitetets studieformer. Du har antagligen studerat tre, eller nästan tre, år på gymnasium; kanske har du till och med hunnit med några kurser på högskolenivå.  

Praktiska detaljer

Kurstyp: Gymnasiekurs med eftergymnasial profil
Längd: 2-3 terminer
Språk: Svenska
Studieort: Östra Grevie
Kursstart: Augusti / Januari
CSN-berättigad: Ja
Terminskostnad: 600 kr/termin
Materialkostnad: 100 kr/termin
Internat: Finns
Allmän kurs – Högskoleförberedande

Utbildningens innehåll

På utbildningen Högskoleförberedande kurs ligger fokus på att arbeta med tekniker och redovisningsformer som högskola och universitet använder, så att du tryggt och självsäkert kan gå vidare till högre studier. 

Utbildningen är en helfartsutbildning, vilket betyder att du studerar hela utbildningen, men alla ämnen har formats så att de motsvarar eftergymnasial nivå. Det är därför också möjligt för dig att komplettera ämnesbehörigheter, om du behöver. 

Utbildningen har utvecklats tillsammans med våra kursdeltagare, och därför har till exempel läsåret fyra block och du kan välja ett ämne som Mediaproduktion.  

De som studerar på Högskoleförberedande kurs är i alla åldrar, en del är nästan klara med grundläggande behörighet, andra är helt klara, ett tredje gäng har hunnit med någon termin på högskolan, ytterligare en fjärde grupp är lite äldre, har arbetat en massa år och vill byta karriär. Alla har olika bakgrunder, förutsättningar och drömmar men samma mål – att fortsätta till högskola eller universitet och lyckas nå sitt mål. 

Högskoleförberedande kurs utgår ifrån de gymnasiegemensamma ämnena, men har karaktär av att vara på högskolenivå. Formellt omfattar kursen följande ämnen:

Utbildningsinnehåll

 • Svenska 
 • Engelska 
 • Matematik 
 • Samhällskunskap 
 • Historia 


Tillval
(Det är obligatoriskt att ha 1 tillval per termin) 

 • Naturkunskap (1 block/termin) 
 • Religion (1 block/termin) 
 • Konversationsengelska (2 block/ block) 
 • Odling (2 block/termin) 
 • Mediaproduktion (1 block/termin) 
Allmän kurs – Högskoleförberedande

Utbildningens mål

– Att du vid utbildningstidens slut har minst grundläggande behörighet.
– Att du vid utbildningstidens slut känner att du är kunnigare, tryggare och säkrare inför studier på högskola och/eller universitet.

Hur vi jobbar

Eftersom vi är Folkhögskola och vuxenutbildning har vi lite friare ramar än ungdomsgymnasium och Komvux. Varje termin planerar våra studerande innehållet i ämnena tillsammans med lärarna. Det resulterar i att en termin inte ser likadan ut som någon tidigare termin. I slutändan ska ändå varje studerande ha med sig all den kunskap som Skolverket efterfrågar – och lite till. 

Vad du kommer lära dig

Det viktigaste i den här utbildningen är att bli bra på högskolans och universitetets studieformer. Därför fördjupar vi oss i akademiskt lärande och forskning.

Vi undervisar i Microsoft Offices program – Word, Powerpoint och Excel i första hand. Vi arbetar med undersökningar och statistik, stora mängder textstoff, och med de utmaningar som var och en av oss kan ha i arbetet med detta.

I undervisningen ingår:

 

 • Traditionell undervisning
 • Föreläsning
 • Textbearbetning
 • Argumentationsteknik
 • Vetenskapsteori
 • Analys
 • Forskningsmetodik
 • Uppsatsmetodik
 • Enkätmetodik
 • Statistik
 • Hemtenta
 • Muntlig presentation
 • Seminarium
 • Grupplaboration
 • Enskilt arbete
 • Rapporter och uppsatser
 • Opponering

Måndag
08.30-09.50 Engelska för nybörjare (inga andra)
09.50-12.30 Svenska
13.10-15.10 Engelska

Tisdag
08.30- 09.50 Samhällskunskap
09.50-12.30 Matematik
13.10 Tillval

Onsdag
08.30-09.50 Samhällskunskap
09.50-12.30 Engelska
13.10-15.10 (ca) Tid för mentor, gästföreläsare eller möte

Torsdag
09.10-12.30 Matematik
13.10 Tillval

Fredag
09.10-11.10 Samhällskunskap
11.10-14.30 Svenska

Så här skulle en uppgift i svenska kunna se ut: 

Uppgiften är tvådelad – den redovisas både muntligt på seminarium samt skriftligt. 

Läs någon av följande romaner:

 1. Camus, A; [1942] Främlingen 
 2. Jackson, S; [1962] Vi har alltid bott på slottet 
 3. Duras, M; [1984] Älskaren 
 4. Bulgakov, M; [1966 postumt] Mästaren och Margarita 
 5. Chatwin, B; [1987] Drömspår 
 6. Haushofer, M; [1963] Väggen 

Utgå från modellen för litteraturanalys och skriv en analys av romanen du precis läst. MEN du ska lägga särskilt fokus påmiljö!​

 • Hur har författaren arbetat med att beskriva miljön? 
 • Vilken betydelse har miljöbeskrivningarna för stämningen i berättelsen? 
 • Vilken betydelse har miljöbeskrivningarna för temat eller tesen i berättelsen? 

 På fredag ska du ha lämnat in din skrivna analys, och så är det seminarium där du deltar i den grupp som jag har meddelat dig.

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Att studera i Östra Grevie

Östra Grevie folkhögskola är vackert belägen på den skånska slätten. Här finns den över 100 år gamla huvudbyggnaden, omgiven av olika mindre byggnader som tillkommit under åren. Här finns även ett stort internat med ca. 65 rum, med tillgång till en restaurang av absolut toppklass!

Karta över skolans område
Allmän kurs – Högskoleförberedande

Hur ansökan går till

I din ansökan skickar du med betyg från tidigare gymnasiestudier och eventuella andra skolor på gymnasienivå, som du har studerat på. Du skickar också in ett personbevis (det beställer du från Skatteverket och det kostar ingenting – du går in på Skatteverkets hemsida så hittar du tjänsten). Därtill vill vi ha en kort text om dig själv och varför du vill studera, men också om det finns sådant som du tycker att det är bra att vi vet om dig och dina behov när du studerar. 

Antagningsvillkor​

För att bli antagen måste du ha behörigheter i:

 • Svenska 1 och 2
 • Engelska 5
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1 (eller motsvarande från äldre betygssystem)

I din ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis för studier 
 • Betyg 
 • Personligt brev 

Personbevis, som alltid ska ingå i ansökan, hittar du på Skatteverkets hemsida. Logga in med BankID här, välj studier, och spara sedan en PDF som du bifogar när du ansöker.

Här hittar du mer information om att söka till oss på Östra Grevie.

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Lärare

Skip to content