Rawan har snart läst 1 år på Östra Grevies nystartade yrkesutbildning.

Hon tycker utbildningen är jättebra då den ger henne en bra grundutbildning inför kommande arbete på skola. Hon menar att utbildningen ger bra verktyg i bland annat konfliktidentifiering och socialpsykologi.

  • Alla som går utbildningen få praktikperiod, både på hösten och våren vilket är väldigt värdefullt.

Rawan har nyligen varit på Lorensborgsskolan i Malmö där hon praktiserade i en femteklass. Nästa gång får hon erfarenhet inom vuxenutbildning i Hyllie Park.  Rawan tycker att praktiken är bra då hon får praktisera det hon läser på utbildningen. Hon berättar att hon har lärt sig regler som rör tystnadsplikt och anmälningsplikt. Hon har fått kunskap i hur hon på bästa sätt ska hanterar olika situationer i klassrummet och hur hon kan stötta läraren i vardagsarbetet.

  • Jag tycker utbildningen är bra för jag har lärt mig mycket om många olika saker. Du får en bra grund om du vill läsa vidare på lärarhögskolan senare.

”Mitt mål med utbildningen är att i framtiden kunna arbeta som modersmålslärare i arabiska.”