Olof Löfgren

Lärare- Musikteater

Olof är musikansvarig på Musikteaterutbildningen och är utbildad pianist på Musikhögskolan i Malmö, 1998-2003, med inriktning
mot jazz. Under sina yrkesverksamma år som musiker har han dock kommit
att jobba som pianist och keyboardist inom en mängd olika genres. Olof har
en gedigen pedagogisk erfarenhet med bland annat tio års undervisning på
folkhögskola i bagaget.