Katrin Melin

Lärare- Musikteater

Katrin är utbildad till skådespelare på Teaterhögskolan i Malmö och har arbetat som skådespelare på institutionsteatrar och med fria grupper.

Har arbetat som pedagog på Teaterhögskolan i Malmö och har också undervisat högstadie och gymnasieelever.

Är verksam som skådespelare, pedagog och projektledare.