Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Arbetsprover som ej följer nedanstående anvisningar kommer inte att bedömas.

Sammanlagt ska arbetsproverna bestå av 6 st sidor i en pdf. 2 sidor per arbetsprov. Märk varje arbetsprov 1, 2, 3. Du kan montera fler arbeten/ verk på samma sida. 

Arbetsprov 1
Valfria arbeten i textila tekniker eller material.
Här visar du prov på vad du gör just nu och/eller har gjort tidigare. Ange teknik och material under varje arbete.

Arbetsprov 2
Arbeten som visar ett urval av dina färdigheter som tex teckningar, krokier, målningar och 3-dimentionella arbeten (använd gärna fotografier för att visa 3-dimentionella arbeten).

Arbetsprov 3
Välkommen tillbaka är orden vi valt som tema och inspiration för arbetsprov 3. Fundera över orden och vad det betyder för dig. Gestalta orden eller innebörden. Du kan använda valfria tekniker och material. Skriv också en kort text med dina tankar. Med valfri teknik menas att du kan presentera uppgiften i den eller de tekniker du känner passar bäst för uttrycket eller ditt sätt att arbeta.

Arbetsproverna skickas in digitalt. Vill du först göra dem analogt gäller storleken A3 för varje arbetsprov, som du sedan fotograferar av eller scannar och skickar digitalt.

Du hittar mer info på www.ostragreviefolkhogskola.com

Tveka inte att höra av dig om du har frågor: Josabet.werkmaster@ostragreviefolkhogskola.com

LYCKA TILL!

/ Josabet och Ulrika

Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

  • Personligt brev (max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till Textil – Konst och Design på Östra Grevie folkhögskola.
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg
  • Arbetsprover

Anvisningar för din ansökan – sista ansökningsdag 18 maj 2018 (ansökningstiden är nu stängd)

Ansök här och bifoga dina arbetsprover.