Ansökan samt anvisningar för arbetsprover till Textil konst och design läsåret 2020/21 

Du kan montera flera arbeten på samma sida. Varje arbetsprov ska presenteras på två sidor som sätts samman i en pdf. Märk varje arbetsprov 1, 2, 3. 

Ansökan är öppen 6/2-4/5.

Arbetsprov 1
Valfria arbeten i textila tekniker eller material. Här visar du prov på vad du gör just nu och/eller har gjort tidigare. Ange teknik och material under varje arbete. 

Arbetsprov 2
Arbeten som visar ett urval av dina färdigheter som tex teckningar, krokier, målningar och fotografier av 3-dimensionella arbeten
 

Arbetsprov 3
Ombytta roller har vi valt som tema och inspiration för arbetsprov 3. Fundera över orden och vad det betyder för dig. Vem skulle du välja att byta med? Och varför? Eller handlar det inte alls om dig? Vilka roller behöver bytas? Eller brytas? Gestalta orden eller innebörden. Du kan använda valfria tekniker och material. Skriv också en kort text med dina tankar. Med valfri teknik menas att du kan presentera uppgiften i den eller de tekniker du känner passar bäst för uttrycket eller ditt sätt att arbeta.
 

Arbetsproverna skickas in digitalt. Vill du först göra dem analogt gäller storleken A3 för varje arbetsprov, som du sedan fotograferar av och skickar digitalt.  

Tveka inte att höra av dig om du har frågor: Josabet.werkmaster@ostragreviefolkhogskola.com 

LYCKA TILL! 

Josabet och Ulrika 

Anvisningar för ansökan

Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan 

  • Personligt brev ( max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till Textil – konst och design på Östra Grevie folkhögskola. 
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg 
  • Arbetsprover 

Ansök här och bifoga dina arbetsprover.
Du laddar upp dina arbetsprover i din digitala ansökan.