Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Arbetsprover som ej följer nedanstående anvisningar kommer inte att bedömas.

Du ansöker med två fotografiska projekt på valfritt tema. Varje projekt skall innehålla 4-6 fotografier. Till dina två fotografiska projekt skall du skriva en kort beskrivning där du redogör för idén bakom projekten, (200-500 ord).

När vi bedömer arbetsproverna letar vi efter kreativitet, ambition och ett genuint intresse för konstfotografi och bild.

Frågor kring arbetsproverna, kursens innehåll och utformning ställs till kursansvariga Giuseppe Sannino eller Anna Nordquist via mail: giuseppe.sannino@ostragreviefolkhogskola.com // annanordquist.andersson@ostragreviefolkhogskola.com

 

Anvisningar för din ansökan – Ansökan är öppen 4 februari – 5 maj 2019

 Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan

  • Personligt brev ( max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/utbildning och varför du söker till fotografi på Östra Grevie folkhögskola.
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg
  • Arbetsprover

 

Ansök här och bifoga dina arbetsprover

 Du laddar upp dina arbetsprover i din digitala ansökan.