Antagningen sker efter bedömning av arbetsprover. Arbetsprover som ej följer nedanstående anvisningar kommer inte att bedömas.

Uppgift 1: Gör en poster i A3 format som belyser problemet att den globala medeltemperaturen ökar*. En poster som manar till aktioner i Greta Thunbergs anda.

Tema: Gör något nu!

Uppgift 2, Sida 2, Format A3.: Gör en alternativ kampanj för  aktionkampanjen ”Gör något nu!”,  en animation, ett event på sociala medier eller något helt annat. Beskriv dina idéer, vad vill du uppnå och vem vill du nå med din kampanj.

 

*Bakgrund: Koldioxidhalten i atmosfären idag är högre än på 800 000 år

Globala medeltemperaturen har ökat mer än 1°C sedan 1880-talet

Havsytan har höjts och haven har blivit varmare och surare

Arktis havsis på sommaren är mindre än den varit på 100 000 år

Förändringarna sker snabbare än någonsin förut, och forskarna är överens om att det till största delen beror på människans förbränning av fossila bränslen. Forskare har varnat för växthuseffekten sedan 1896, men förbränningen av fossila bränslen har fortsatt att öka exponentiellt. Om vi handlar nu kan vi undvika en snabb förlust av klimatstabiliserande istäcken och flera meters havsnivåhöjning. De val våra samhällen gör under de kommande åren är kritiska för att förhindra en accelererande uppvärmning – och det mänskliga lidande det skulle leda till.

Sidan 3 och 4. Eget Arbete. Visa exempel på ditt arbete som visar dina konstnärliga talanger, kunskaper, och intressen inom ämnet konst och design.

(om det finns animationer/ motion graphics, kan du ange länken till din film).

 

Anvisningar för din ansökan – Ansökan är öppen 4 februari – 5 maj 2019

Följande handlingar ska alltid bifogas i din ansökan:

  • Personligt brev (max ett A4) där du beskriver din bakgrund, din tidigare erfarenhet av konstnärligt arbete/ utbildning och varför du söker till Grafisk design – Nya Media på Östra Grevie folkhögskola. 
  • Personbevis från Skattemyndigheten
  • Betyg
  • Arbetsprover

Ansök här och bifoga dina arbetsprover.

________________
Följ vår folkhögskola på Facebook och Instagram.