Musikteaterutbildningens deltagare inför föreställningen Nell - the cabaret